В НОВИЯ СВЯТ

Всички вие, които търсите пътя към духовното усъвършенстване на вашите личности, е добре да знаете, че траен положителен резултат можете да постигнете, ако съумеете да изградите твърда последователност в усвояването на християнското учение. Веднага искам да направя уточнение за онези, които имат някакво предубеждение по отношение на християнството.

Християнството е етап от развитието на човешкото съзнание и неговото предназначение е да събуди и разгърне Божествената любов в човешката душа. Християнството е в състояние да приобщи човешкия ум към идеята за служене на Бога без да обезличава човека, без да отнема неговата самостоятелност и човешка идентичност. Приобщаването към силата на Божествената любов чрез християнството,  създава условия за развитие и утвърждаване на добродетелта в живота на хората. Ако се постигне цялостно, безрезервно възприемане на християнското учение от населението на земята, ще се обнови светът, защото критерий за изграждането на човешките взаимоотношения ще бъде любовта към ближния.

Утвърждаването на християнството има отношение към бъдещето на света. Зная, че представителите на други учения и религии ще възразят остро на това Мое твърдение, но Аз искам да ги попитам, кой от техните Учители е защитил своето учение с цената на живота си, с цената на собствената си кръв? С този въпрос не искам да изтъквам Себе Си като мъченик и герой, а искам само да подтикна към размисъл хората за силата на тяхната убеденост и вяра. Аз имах вярата в Моя Отец и убедеността в човеколюбивата сила на Учението, което проповядвах,  затова можах да застана на Голгота. Разбира се сега не е нужно да умират хората, за да защитят вярата си, защото съществуват много възможности за себедоказване и утвърждаване на която и да било идея. Сега светът е разкрепостен по отношение на духовната свобода, и силата на човешкия ум може да бъде използвана целесъобразно и пълноценно.

Хората, които търсят възможности за своето духовно развитие, трябва да знаят, че духовната сила в съзнанието на всеки човек се опира на неговата вяра. Вярата е онази непредубедена истина, която съзнателно и трайно изчиства човешкия ум от всякакви съмнения и колебания. Тя е твърда убеденост в правилността на избрания духовен път. За всеки човек този път е различен, важното е независимо от неговите криволици, той да води към Бога. Вярата в Бога, прави човека благоразумен, коректен и обичлив. Вярващия човек обича, и създава условия, и той да бъде обичан. Ето, от тази гледна точка християнството се явява универсално духовно учение. То учи на любов и създава условия за любовта да се развива и укрепва. Това става най-вече чрез поучението да възлюбиш ближния си, и поради силата на своето добро чувство, да не правиш на другия това, което сам не би искал за себе си.

Да възлюбиш ближния си, в ХХІ-ви век звучи като призив. Това е така, защото хората живеят с прекомерна ангажираност за своя делник. Всичко в човешкото ежедневие е подчинено на стремежа за задоволяване на потребностите за комфортен живот. Комфорта се възприема като критерий за оценка на човешкото благосъстояние. За съжаление списъкът на изискванията, които определят понятието комфорт е набъбнал твърде много. Човекът от ХХІ-ви век се е отдалечил прекомерно от Природата, а това допринася основно за изграждането на изкуствена и нездравословна среда за живот. Цялото съзнание  и целеустременост на човека са заети с мисълта за постигане на комфортен живот.

Би трябвало в човешкото  съзнание да бъде изяснена мисълта за личната собственост. Сега стремежът за притежание определя и представата за комфорт. А би трябвало хората да знаят, че притежанието на    вещи, които улесняват живота не е и не трябва да бъде цел в човешкия живот. Човекът е градивна частица на Природата и неговото присъствие на планетата има за цел да  създаде условия за нейното правилно съхранение и развитие. Притежанието закрепостява човека и му създава нагласата за застоял живот, живот лишен от динамиката на промените. Аз не призовавам за самоцелни, нецелесъобразни промени, но казвам съвсем категорично, че чрез личната собственост човек се превръща в слуга на вещите, които притежава. Вие трябва да си създадете такива възможности за живот, които да ви позволяват да бъдете граждани на света.

У всеки от вас е внедрена способността да възприема човека като свой ближен. Неблагоприятните отношения започват да се  създават когато в човешкото съзнание възникне представата за “мое” и “твое”. Тогава и любовта бива наранена, защото егоистичната сила за притежание ограничава нейната територия. Егоистичната сила за притежание може да пропъди и най-силната любов, защото егоистичното признава само личното притежание. Дори и в любовта, егоистът е в състояние да предяви своите претенции за притежание. Тогава той иска да притежава сърцето, душата, целия живот дори, на този когото обича. Затова казвам, че християнството с ценностната сила на своите поучения, може да бъде мъдрия съветник за всеки, който се стреми към духовно усъвършенстване. Най-малкото, което би постигнал човекът чрез християнското учение, е да осъзнае своята духовна връзка с ближния си.

Хората могат да обичат истински само, ако се освободят от мисълта за собствеността. Мисълта за притежанието на каквото и да било ограничава духовната свобода. Всеки трябва да знае, че нищо не е само негово. Всичко е създадено от Бога за хората. Дори и това, което самите хора произвеждат не е само тяхно притежание, защото те произвеждат според волята Божия и със средствата създадени от Бога. Вие идвате на тази планета и заварвате тук абсолютно всички условия за нормален живот. Всичко ви е създадено напълно безкористно и с любов, за да го ползвате и вие безкористно и с любов. Едно такова разбиране и осъзнаване на живота ви е крайно необходимо.

Сега вие се намирате в условията на преобразяващия се свят. Сега се моделират и изграждат основите на бъдещите човешки взаимоотношения. Човекът, който е призван да живее в Епохата на Светлината  трябва да забрави мисълта за личната собственост и така както призовава християнското учение да бъде създател на човеколюбиви, благородни отношения. В бъдеще човечеството трябва да забрави граници и територии. Земята е една за всички и всички могат да живеят на тази планета с любов към себе си и към ближния, без разлика кой от каква раса е. Важното е да знаете, че вие сте  създадени така, че Природата да бъде ваш дом, да знаете, че комфорта е ваш враг, защото изменя вашата човешка същност и ви прави егоисти. В новия свят – света на Любовта и Светлината, който сега се създава с огромни усилия от страна на  Светлите сили, могат да живеят само хора с чисти сърца и благородни умове. Затова ви призовавам да се запознаете отблизо с християнството, то да стане ваша духовна същност, за да можете да се приобщите към  Идеята за Великото Преобразяване на света.