ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПРЕХОДА

Преди месец излезе от печат книгата “Във времето на прехода”. В нея са включени темите предадени от Висшите Учители за времето от март 2010 до март 211 г. и публикувани в този сайт.

Човечеството се намира в преходен период на смяна на епохите.  Този факт поставя пред всеки човек изключителна отговорност. Всеки от нас трябва да осъзнае голямата необходимост от ново светоусещане. И тази промяна трябва да тръгне от отношението на всеки човек към самия себе си. На този етап това е най-съществената задача, която стои пред човешкото съзнание. Всичко останало е подчинено на нея. Ние трябва да променим себе си, за да се промени Светът.

Това, към което ни призовават Висшите Учители от Школата на Христос, е упорита духовна работа, за да се издигне човешкото съзнание до нивото на сътворец на Създателя. Всеки човек е призван да бъде съавтор и сътворец в изпълнението на Космическата Програма за Великата промяна на Пространството. Създателят е вложил в нас всичко необходимо, за да можем ние да се развиваме и усъвършенстваме като негови съмишленици. Но това може да стане, само ако ние, хората, осъзнаем голямата потребност да променим своя начин на живот. Това, обаче, може да стане, само ако променим първо съзнанието си. Нашето разбиране за живота все още е твърде далече от Идеята на Създателя, станала основа за Сътворението на света. В основата на Неговата съзидателна  дейност е вложена Любовта като активната творческа енергия, която съгражда Живот. От нас се иска ние да проумеем  силата на тази Енергия и да възприемем “въплътеното” в нея Послание за Живот чрез Любов. Само така нашата свободна воля ще придобие смисъла и съдържанието на Неговата воля и ние ще бъдем в хармония с Енергията, която владее Пространството. По този начин ние, като частици от Цялото, ще се превърнем в Негово същинско попълнение и съзнателно ще участваме в преобразяването на света. В противен случай хората ще се окажат сериозна причина за неизпълнението на Замисъла на Създателя. Нашите определено забавени реакции вече намират и адекватен отговор от страна на Природата. Това са катаклизмите, които, така както ни уверяват Учителите,  ще зачестяват и ще стават все по-застрашаващи човешкия живот. В някои части на планетата е възможно те да  бъдат и унищожителни. Затова със силата на добрата светла мисъл ние, хората, трябва да се приобщим към Енергията на Доброто и така да помогнем за предотвратяване на надвисналата над човечеството опасност. Създателят трябва да види в нашето съзнание желание да подкрепим силите на Светлината, на Хармонията и на Любовта.

Смисълът на нашия живот тук е: дотолкова да осъзнаем силата на Божествената Любов, че да я приемем като съграждащата, неотменима сила на Живота. Ние сме призвани  да обичаме безкористно и да творим с любов; всяка наша мисъл да бъде чист лъч от светлината на Истината.

Това,  в резюме, е съдържанието на тази книга. В нея Висшите Учители от Школата на Христос, Които работят за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, с много внимание и загриженост ни призовават да работим активно за своето духовно развитие, за да заслужим правото да живеем в Новата Светла Епоха. Те ни уверяват, че ние сме търсените желани съучастници в изпълнението на Великата Програма за Еволюцията на света. В по-голямата част от темите, предложени в книгата, се говори за необходимостта от нашето  осъзнато сътрудничество. Чрез изпратената информация Учителите ни помагат да се променим. Учат ни как да развием и утвърдим доброто в себе си и да го употребяваме в полза на обществото.

Вярвам, че щедро дарената ни  мъдрост може да бъде необходимото и желано напътствие по пътя на духовното израстване.

Радея