МОЯТА ТРЕВОГА ЗА ВАС

Приятели мои, обръщам се към всички вас с надеждата, че ще Ме посрещнете добре. Аз имам желание да се докосна до сърцето на всеки от вас, да влея лъч светлина в  съзнанието на всеки от вас, да изпълня с благост душата на всеки от вас, но това може да стане само ако ме допуснете до себе си. Истинската ползотворна връзка с всеки от вас може да се получи, ако вие Ме потърсите с вяра и упование в Доброто, в Мъдростта и Любовта Божия. За това се изисква да бъдете с открити сърца, а това означава да знаете какво искате и към какво се стремите. Само изчистената права мисъл може да ви отведе до Моите врати. Аз съм готов да отворя на всеки човек широко дверите на Божията Мъдрост и Любов и да дам на всеки дошъл при Мене максималното, което той е способен да усвои. Силите на Божията воля определят едната страна от взаимната работа, а другата страна сте вие с вашето конкретно желание и воля. Само при пълен синхрон от двете страни може да се осъществи основната цел на взаимното общуване: единение на човешката с Божията воля, за да се постигне пълната хармония на Енергиите в Пространството.

Вие всеки ден заставате пред Мен и Моя Отец с някаква молба. Молитвите ви са изпълнени с желания, които в повечето случаи са свързани с вашия живот в материалния свят. Малко са тези, които търсят чиста духова връзка, но колкото и малко да са те Аз им се радвам и искам да им кажа, че те също могат да носят Божието благословение както и ангелите, стига да са достатъчно уверени в това, което искат. Вие, мили приятели, имате желание да бъдете светлоносци на Христовото Учение, а не сте напълно уверени в това, което искате и в това което вие сте способни да направите. Това е причината едни да могат да усвоят по-голяма част от Енергията, която изпращаме, а други – по-малка част, та дори и съвсем незначително количество. Всичко зависи от емоционално-умственото състояние, в което се намирате и силата на вярата, с която искате.

Аз Съм готов да дам на всеки от вас, доброжелателни хора, най-доброто, което може да ви помогне да изпълните своите желания – това е светлата Сила на Моята Любов. Чрез нея вие можете да разгърнете пълния потенциал на вашите способности за добронамерени, благоразумни човешки отношения. Чрез Силата на Христовата Любов, всеки, който е потърсил Моята подкрепа, ще може да постигне своите желания, но само тези желания, които са свързани с духовно развитие и желание за мирен и праведен живот на Земята. Всичко онова, което е свързано с пари и материална подкрепа ще трябва вие сами да си го набавите, защото чрез труда, който положите ще ви се даде и заслуженото. Нищо, което наготово е дошло, не е оценено справедливо.

Искам да ви кажа и още нещо, което засяга болшинството от хората желаещи да достигнат до висотата на ангелската йерархия. За тях е важно да знаят, че не поклоните, които правят и кръстовете, които носят ще определят тяхното място в Новия Свят. Някои считат, че трябва да се молят по пет пъти на ден и вярват, че с това са постигнали заслуги пред Бога. Забравете  тези обичаи, и запомнете, че само искрената молитва, и чистотата на вашите мисли и действия ще определи мястото ви в Новия Живот. Всеки сам гради своето бъдеще чрез делата си. Външния ефект винаги се забелязва, защото някои ходят на църква и раздават милостиня с мисълта да си осигурят място сред тези, които ще бъдат спасени, а не го правят само от добро сърце. Не бива да има умисъл в действията ви свързана предимно с личната облага. За личната облага, който мисли, той не създава добро, защото не влага любов и добра воля в стореното. То е направено по сметка. Когато правите добро не мислете за себе си – мислете за другите,  работете за тях с любов и те ще ви отвърнат със същото. С това Аз не ви казвам да не уважавате себе си. Напротив! В Моето Учение Аз влагам мисълта за достойнството на всеки човек. Всеки трябва да обича себе си, но не с егоистичната любов на саможивеца, а с всеблагото чувство за принадлежност към Божественото Цяло. Любовта  към Бога, трябва да върви заедно с любовта към всяко Негово творение. Вие сте Божие творение и трябва да живеете със съзнанието, че сте създадени, за да развиете у себе си най-добрите качества, които са вложени у вас още при сътворението на човека. Сега, особено в тези последни години на Преход от една към друга Епоха, вие трябва да осъзнаете напълно истинността на тези думи. Вие сте на прага на най-силните изпитания, които са поставяни някога пред човешкото съзнание. Сега е времето, което ще отдели плявата от зърното. Ако вие искате да влезете в хамбара като ценното житно зърно, което ще трябва да даде добър плод, ще трябва да се погрижите за своето съзнание. Вашето съзнание ще може да ви приобщи  към Светлите сили, само ако сега с ум и сърце работите за своята духовна просвета. Колкото и малко време да е останало до същинските промени, които ще настъпят във Времето и Пространството, не бива да мислите, че сте закъснели. Никога не е късно човек да стане добър, да се приобщи с чиста и светла мисъл към благородното в Света.

Вие виждате как сега световната икономика се задъхва от проблеми, как задължнелите държави се огъват пред финансовите неуредици на своето настояще. Животът става все по-труден в уж развитите държави и това се вижда с просто око. Всичките тези неуредици са резултат от неправилната организация на живота. Обществото е разделено на бедни и богати и тъй като основните средства за живот стоят затворени в банките на определен брой богати хора, болшинството от населението на Земята страда от недоимък. Въпреки сериозното затлачване на производството и силно намалялото потребление, тези които ръководят световната  икономика не искат и да помислят за преразпределение на благата. Сега обществено-политическият строй, който е наложен като модел за развитие на човечеството се натъква на почти пълно изчерпване на ресурсите, които го определяха като сполучливия строй. Капитализмът вече изчерпва своите възможности, защото и той както и социализма не е построен правилно. И в двата случая не е реализирана нравствената основа на живота. Тези, които придобиха богатство не разбраха, те дори и не помислиха, че са поставени на длъжността, която заемат,  за да разпределят справедливо средствата за живот, а не да ги трупат в личните си сметки. Заради своята алчност хората увредиха природата и сега човечеството е изправено пред опасността от екологична катастрофа.

Човечеството трябва да тръгне по нов  път. Обществото трябва да бъде построено върху основата на справедливостта, благоразумието и любовта към ближния. Аз се спирам по-конкретно върху тази част от човешкия живот, защото всичко това е свързано с пропуснатата възможност човечеството да живее с Любов. Потъпкана и унижена, Любовта не можа да помогне на хората да изградят справедливо и благородно общество. Без Енергията на Любовта е нарушен баланса на енергиите в Пространството. Липсва Енергията на човешката Любов. Тя е съставна част от единната енергийно-информационна система на Вселената. Светлите Сили правят всичко възможно, за да се събуди човешката любов за живот. Към планетата Земя е изпратена изключително мощна енергийна вълна, която има способността да  възроди  за живот добродетелните сили на човешкото съзнание. Вибрациите на тази нова енергия са вибрации на енергията Любов. Ще може да я усвои само този, който влезе в резонанс с нея. Това изисква в съзнанието си всеки да се приобщи към Божията Любов. Всеки да  живее с мисълта, че той самия излъчва любов. Светлата мисъл и чистото чувство на всеки човек сега са повече необходими от всякога.

Моята тревога за настоящето и бъдещето на човечеството, за вашето спасение, ме кара да търся възможности за общуване с вас. Казвам ви неща, които и вие самите сте докосвали в живота си. Но разберете, че не е достатъчно само да си информиран, не е достатъчно само да знаеш нещо. Важното е да го осъзнаеш до такава степен, че да започнеш да работиш за неговата промяна. А промяната трябва да започне от самите вас. Не отлагайте, за утре. Започнете своята работа още днес. Моето Учение ще ви помогне да тръгнете по правилния  път и да бъдете силни духом. Носете го в сърцето си и то ще се изпълни с Любов!