НАПЪТСТВИЯ

Със следващите редове се обръщам към  всички вас, които искате да има мир и любов на планетата и във Всемира. Желая ви да бъдете здрави и да отстоявате своята позиция на здравомислещи и благоразумни хора. Сега е време когато всичко на този свят се подлага на преоценка, време през, което хората ще трябва да си дадат сметка какво от това, което знаят са оползотворили в живота си. Моето желание е всеки от вас да бъде деен човек, човек, който използва придобитите знания за утвърждаване на Доброто в света.

Кое е Доброто? Всичко онова, което създава и гради живот, всичко онова, което носи светло и благо чувство, всичко онова, което може да се нарече Любов.

Когато човек започне някаква работа трябва да знае защо я започва и какво ще остане след него. С всяка своя дейност вие създавате нещо и точно затова е  необходимо да преценявате правилно какво предприемате. Като говоря така Аз имам предвид не само това, което ще излезе изпод вашите ръце, но и онова, което ще излезе от устата ви като изречена дума, като завършена мисъл или като някакво чувство. Но тук когато намесвам и чувството, Аз ще ви помоля да си давате сметка колко е важно не само от устата ви, но и от очите ви какво излиза. От очите ви  винаги когато говорите или мислите каквото и да било се излъчва енергия, която отива към конкретен адрес, ориентирана от мисълта ви, или просто се излъчва в пространството. Очите на човека са мощно средство, с което и чрез което той може да упражнява пряко въздействие върху човешкото съзнание. Силата на мисълта и на чувството се излъчва чрез погледа. Вие знаете ли, че с поглед можете да изгорите или  разградите определена материя?  Ето защо Аз като си давам сметка, че вие сте пробудени души искам още повече да насоча вашето внимание към голямата отговорност на всеки от вас да има свое мнение и да поема конкретни задължения. Никога не се нагърбвайте с дела, които не са по вашите сили. Колкото и голямо да е желанието на човека да постигне нещо определено, то не може да се осъществи ако условията не са подходящи. Условията за осъществяването на определено желание винаги са субективни и обективни. Вие трябва да знаете, че за да постигнете желанието си е необходимо да сте се запознали с конкретното положение при вас лично и в обществото, в което се движите. Ето например, ще посоча желанието на много хора да живеят в мир любов и разбирателство с другите. За реализирането на това желание има както субективни, така и обективни причини. Субективните са свързани с волеизявата, устойчивостта и последователността на тези хора да докажат силата на своята любов към ближния и благоразумието си за смислен, съзидателен живот. Обективните причини са свързани с нивото на съзнание, което има ответната страна  – наличието на разбиране и желание за добронамерени отношения. Никой не би могъл да успее да създаде ведра и градивна обстановка, ако средата, в която той се намира има отрицателно отношение към неговите мисли и действия. Затова, Аз ви препоръчвам вие да се събирате на групи и да обединявате своите мисли в една силна и действена мисъл-форма. Тези от вас, които искрено и истински желаят Справедливостта и Любовта да ръководят човешкото съзнание трябва да обединят усилията си. Вие сега имате чудесна възможност за комуникация, разстоянието не е проблем за вас и това само би подпомогнало вашите действия за добронамерена работа с мисълта и чувството. Не забравяйте никога, че те трябва да вървят заедно: мисъл и чувство могат да градят, могат и да рушат. Аз ви препоръчвам да ги използвате за утвърждаване на светлия благороден живот. И бъдете убедени, че никак, ама никак не е достатъчно само да мислиш за нещо или да се стремиш да изпратиш някъде определена мисъл. Всяка мисъл трябва да е придружена от чувство. Трябва да си почувствал силата на своята мисъл, което означава не само с ум, но със сърце и душа да си участвал в нейното създаване. Това се получава когато човек е напълно убеден в своята идея, когато искрено желае нещото за което работи да се осъществи.

Вие като хора, които имате желание да живеете в един справедливо устроен свят можете да постигнете добри резултати в създаването на необходимите условия. Това няма да стане за ден – два,  или за година – две. Важното е да се създаде традиция за работа в тази насока, важното е хората да започнат да се търсят един друг и да се обединяват около идеята за създаване на справедливо и доброжелателно общество. Хората могат да променят света само ако заложат светлата мисъл и чувство като основа за своите действия.  Не се затваряйте в себе си! Търсете съмишленици и ще ги откриете. Всички вие можете да сте заедно, можете да обедините усилията си и да положите доброжелателството като основа на Новия свят. Не се стремете да променяте другия до вас с убеждения. Това не става с назидания и беседи. Другия до вас може да се промени само ако вие последователно му показвате с личния си пример своята добронамереност.

Искам да ви подскажа и една друга форма за работа с мисълта и чувството. Това е използването на вглъбеността като състояние на съзнанието, вглъбеността като проникновение на мисълта и чувството. Чрез състоянието “вглъбеност” вие можете да постигнете уравновесеност на своите мисли и чувства и да насадите трайно в Пространството идеята за справедливо и доброжелателно общество. Когато силно вглъбения в себе си човек проектира в Пространството определена мисъл,  вероятността тази мисъл да се осъществи е много голяма. Такава мисъл може да просъществува самостоятелно като мисъл-форма, която да бъде отправна точка за действие. Ако вие се организирате и започнете да  създавате в своето съзнание представата за справедлив живот, в който Любовта да ръководи човешкия ум, можете да постигнете успех. Вие сте хиляди, но сте разпръснати по света. Може да ви обедини духовната работа, можете да се обедините чрез силата на вашата мисъл-форма, чрез вашата представа за щастлив живот на планетата. Поискайте Любовта във вас да се събуди с всичката си Първична Сила. Сега тя не е оползотворена изцяло. Любовта у вас сега се е проявила най-вече като желание, което все още търси формата на своята изява. Аз ще ви кажа, че формата на тази изява може да  се осъществи  чрез вашите братски взаимоотношения. Обичайте се един друг и си помагайте. Нищо, че не се познавате помежду си! Какво пречи като видиш затруднен човек да му помогнеш според силите си? Не само с пари се помага. Колко по-ценна е добрата дума, светлата усмивка и благия поглед! Те могат да насърчат отчаяния човек, могат да му помогнат да превъзмогне състоянието на унилост или пък да се събуди вярата у него в собствените сили. Вие не знаете колко голяма е силата на Доброто, на Светлото в света! То е Първична Сила. Любовта е изначална енергия сътворила Живот, творяща и днес. Вие просто трябва да повярвате в нейната сила и да знаете, че тя живее чрез вас. Вашите души и сърца са нейно убежище и място за проявление. Дайте й живот! Обединете се чрез силата на вашата мисъл и чувство! Винаги когато решите да използвате състоянието “вглъбеност” си представяйте, че до вас седят още хора, много добронамерени хора, вие сте заедно и излъчвате Любов. Не  бъркайте състоянието “вглъбеност” с медитацията. При това състояние имате предварително създадена представа за нещо определено, за което трябва да се мисли и чувства. Тук трябва дълбоко да се съпреживява чувството на радост и благост от мисълта за изпълнените с Любов човешки взаимоотношения. Вие  обичате Бога, обичате хората и Природата, обичате себе си и чувството на Любов живее у вас, за да се слее с чувството на вашия ближен. В състоянието “вглъбеност” вие настанявате това чувство в Пространството като  създавате неговия траен образ в съзнанието си. Уверявам ви, че това е много важна и отговорна работа и много, много необходима. Така вие можете да помогнете на Светлите Сили в тяхната неуморна работа за създаване на справедливо високохуманно общество. Ние ви помагаме с Любов, погнете си и вие!