ЗА НАЙ-ВАЖНОТО

Светът сега се намира в период на активна промяна. Променя се същността на Съществуващото. То се видоизменя, за да може да приеме нова форма за Живот. Вие, мои мили приятели, също се променяте. Промените във вашите организми стават внимателно и бавно, но в същото време неотклонно. Настъпват промени и в съзнанието на хората. Вие вече сте същества с ново разбиране за Живота. Казвам  това с определено чувство на тъга, защото то се отнася за малка част от хората. Малцина са тези, които действително се променят според необходимите изисквания за Промяна. А кои са необходимите изисквания за Промяна? Това са наложителните изменения на личното отношение към себе си и към света.  Вие трябва да свържете своето съществуване и живота, в който участвате със Замисъла на Създателя за Сътворението. Тоест, вие трябва ясно и съзнателно да си обяснявате всичко което се случва с вас и около вас, с менталния произход на Сътворението. Това е Велика по своите мащаби и Идеи Програма за Живот във Вселената. Тя предвижда непрекъснато обновяване на всичко съществуващо. Така че промените на които сега сте свидетели и  в които участвате са естествено развитие на Замисъла на Създателя за утвърждаване и развитие на Живота.

Ние от Всемирното Бяло Братство с интерес и внимание следим вашия живот. Вече видяхме как и колко вие можете да се адаптирате към новите изисквания към вас и определено сме разтревожени. Аз  идвам сега, за да кажа на хората, че е много необходимо да се интересуват от настъпващите промени и да знаят какво е най-важното, което трябва да правят. Ще се постарая пределно ясно да обясня в следващите редове най-същественото по този въпрос.

По отношение на настъпващите промени, е добре да се знае, че те са само етап от цялостния ход на Еволюцията. Вашите предшественици са били свидетели на други промени, а вие сега виждате и участвате в тяхното продължение. Не забравяйте, че Силата на глобалните изменения зависи в голяма степен от вашето лично отношение към тях. Ако вие добре разбирате, че става въпрос за Еволюционен Процес и възприемете и себе си като част от него, ще можете да се включите активно и да подпомогнете Процеса на измененията. И още нещо е важно! Става въпрос за активиран, за безотказно задействан Процес. Това ни най-малко не влиза в противоречие с вашата свободна воля, защото вие избирате да се включите или не. Разликата, обаче, е съществена. Ако вие се включите в Процеса на изменение, ще имате развитие и усъвършенстване на самите себе си, ще допринасяте за измененията и усъвършенстването на Цялото. Ако не се включите, самия Процес на развитие ще ви отхвърли от Живота като напълно излишен и ненужен товар.

Има възможност за всички хора да преминат в Новия свят и Великите Сили на Сътворението работят активно за неговата подготовка. През последните осем години се  оформи напълно енергийната структура на новата планета Земя – Новата Земя, която трябва да приеме еволюиралите души. Тя няма да се превърне в  пълно подобие на Земята върху, която сега живеете. Тази Земя, която имате сега, ще остане като част от стария сега съществуващ свят. На нея ще живеят тези хора, които все още не са променили своето съзнание съобразно новите изисквания. Това не означава, че за Земята и хората няма да има промени. Ще има и те ще са съществени, но ще се извършват по-бавно, защото хората със своето ограничено разбиране за Новия Живот ще възпрепятстват промените.

Новата Земя излъчва и възприема нови вибрации, които са в резонанс с Космическата Програма за еволюционните промени във Вселената. Там ще могат да се заселят само тези хора, чиито вибрации са сходни с нейните. Тези от вас, които искат да участват в Живота на Новия Свят трябва да променят себе си така, че наред с новото съзнание  да постигнат и нова олекотена биоструктура, чиято енергийна система вибрира с честотата на вибрации на Новата Земя.  Това е сложен процес, за който вие трябва да работите последователно и неотклонно. Три основни изисквания има  към тези, които участват и ще участват в еволюционния преход.

Първото е да промените храненето си като преминете на повече плодове и зеленчуци, повече течна храна и вода.

Второто изискване е да приключите с кармата си, т.е. да се освободите от нея. Това ще рече всеки да си изясни причините поради които е допускал грешки и да престане да ги повтаря, което означава, че той е придобил ново съзнание. По този начин ще се освободи от порочната действителност, която го държи в затормозеното състояние на грешник. Това означава да отработиш, “да изплатиш” кармата си. За да престанеш да грешиш ти трябва да си постигнал ново отношение към себе си и към Живота, а това подразбира ново по-висше съзнание.

Въпросът за кармата се свързва и със способността да простиш. Умението да простиш ще ти помогне да се освободиш от взаимоотношенията, които те държат в стария свят. Изобщо всичко свързано с досегашния начин на живот трябва да бъде добре осветено и пречистено, за да можете да се освободите от тежките вибрации на миналото и да преминете на  вълната на Любовта. Тя ще преосмисли живота ви и ще ви направи нови хора – хора със светло съзнание, които са способни да се преобразят духовно и физически. Физическите промени започнаха активно да се проявяват през последното десетилетие, но това е бавен процес, който ще ви задържи по-дълго време на тази планета. Ние ви препоръчваме да промените храненето си точно с тази цел – да се ускорят физическите промени във вашите организми.

Има и още нещо, което е свързано с духовното ви преобразяване. То изисква създаване на трайна благородна основа на вашето  съзнание. Това ще рече, работа на вашето съзнание само и единствено с благородни мисли и идеи, за да можете по този начин да отработите най-финото ниво от вашата духовна  същност. Всичко това, взето заедно, формира цялостната структура на човека,  който ще бъде способен да живее в Новия свят.

Третото изискване е пълната необходимост да се освободите от страховете си. Това ще можете да постигнете ако превъзмогнете неверието си. Вие се страхувате от неизвестното, защото нямате достатъчно вяра в добрия изход от сегашното положение. Наплашени сте от различни внушения за разруха и деградация. Тези внушения заслужават внимание дотолкова, доколкото се свързват с вашето безразличие към това което се случва, с пълната апатия, която е обзела много хора, с безхаберието на мнозина за извършващите се промени. От тук и голямата важност на проблема за произхода на живота на планетата. Ние настойчиво ви говорим за Божествения произход на Живота. Светлата Сила на Великото Съзнание определя същността на Живота. Тя повелява Животът да се развива като творческа изява на Любовта. Ако вие имате вяра в Доброто, ако приемате Божията воля като водеща Сила на Еволюцията, ще се освободите от страховете си, ще можете спокойно и разумно да участвате като сътворци на Великото Преобразяване.

Ето, мои мили приятели, тези три изисквания са същественото и важното, което трябва да постигнете сега в периода на Преобразяване на Времето и Пространството. Много често се говори за 2012-та година като за праг, от който нататък светът ще е друг. Светът непрекъснато се променя и то много активно. Огледайте се и ще видите какви чудеса настъпиха в бита и науката през последните 20 – 30 години. Светът никога не е преставал да се променя. Важното в случая е, че промените вече са набрали голяма скорост, идва моментът, когато определен етап трябва да завърши, и резултатът ще се прояви съвсем осезателно. За това става въпрос когато се говори за    възнесението, т.е. за квантовия преход. Но запомнете, че това не е акт на мигновението, а процес, който се е извършвал в годините до тук, в който участва всяка жива твар, всеки човек.. Впрочем, този процес има своя конкретен миг, но той се проявява поетапно за различните нива на съзнание. Всяко човешко  съзнание постигнало необходимото развитие ще има своя велик миг на преобразяване, своето възнесение, и той ще се свързва с преминаването му в Новия Свят, на Новата Земя, но това може да се случи само ако вибрациите на неговото излъчване достигнат нивото на вибрациите в Новия Свят. Като казвам вибрациите на неговото излъчване, Аз имам предвид, че това човешко съзнание ще е възприело и усвоило Любовта до такава степен, че тя да е станала негова  същност. Само тогава то ще може да постигне такава висока честота на вибрациите, която ще е в резонанс с онази енергийна среда, която изпълва Пространството на Новия Свят – Света на Любовта.

Това е смисъла на промените – Новият Свят да се създаде на чисто, там да живеят само високоблагородни души. Не може да се извърши колективно възнесение, не го и мислете, защото човечеството не можа да постигне необходимото, високоблагородното колективно съзнание. Хората се различават изключително много в своето отношение към Бога и Живота. Една част успяха да осъзнаят важността на задачата, която стои пред човечеството и отвориха сърцата си за Любовта, но те са само част от множеството. Другите изостават в своето духовно развитие и затова ще бъдат съвременници на тежки катаклизми и промени в климата на планетата, които ще ги принудят да познаят Силата на Сътворението. И на едните и на другите е необходима искрена вяра в Божията Любов и Мъдрост, необходима е воля и целеустременост, за да бъдат сътворци на Новия Живот.