ЗА СЪМНЕНИЕТО

Все по-важни и все по-актуални задачи възникват пред човечеството. Те са свързани с преустройващата се система на Живота и Пространството. Важността на задачите дори не би могла да бъде приоритетно подредена, защото всичко е еднакво важно и необходимо. И все пак бих могъл да откроя най-належащото. Това са онези съществени изменения, които идват, за да подкрепят човешката душа по нейния път на израстване и развитие.

Най-напред всеки би трябвало да си отговори на въпроса от какво е необходимо да се освободи неговото съзнание, за да могат неговата Душа и Сърце безпрепятствено да възприемат новите енергии, за да може самият той да бъде участник в извършващите се Промени.

Ако  съзнанието не възприеме дадена идея, мисъл или чувство, то нито душата, нито сърцето ще могат да се възползват от тях. Без осъзнаването им,  мислите и чувствата достигат частично до душата и сърцето и не могат да бъдат усвоени в тяхната пълнота. Затова първото нещо, от което трябва да се освободи човешкото съзнание е съмнението. За да може да участва пълноценно в Живота на Цялото, човешкото съзнание трябва да  възприема без съмнение Идеята за  Преображението на Пространството.  Вече много пъти е обяснявана необходимостта от промяна на човешкото съзнание и връзката му с Вселенската Програма за Преображение на Пространството, говорили сме за настъпващите промени. Затова Аз сега няма да се спирам отново на този въпрос. Ще кажа само, че това е най-съществения въпрос на Живота, това е фундаменталния въпрос на бъдещето и най-актуалния въпрос на настоящето. Нищо от това, което правите не трябва да излиза вън от Идеята за  Преображението. Вашето обучение по морал и нравственост тепърва трябва да се задълбочава, за да можете да достигнете желаните нива на благоразумие и благородство. Целта е не просто промяна, заради самата промяна, а съществено качествено изменение на всичко съществуващо. Вие виждате как светът се тресе от стълкновения, колко много е опорочена сега съществуващата система за разпределение на благата и колко много това се отразява на вашия начин на живот. Излиза, че вие все още не сте се научили да живеете правилно във вашия дом –  планетата Земя, а Ние искаме от вас да преминете в следващо измерение на своето съществуване. В същото време хода на еволюционните промени настойчиво изисква изменения, за да не се затлачва естественото развитие на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Човечеството трябва да възприеме напълно безрезервно мисълта за съществуването и осъществяването на тази Програма. Всяко съмнение само забавя нейното изпълнение и се отразява на цялостното развитие на Вселената.

Когато вашето съзнание успее да се освободи от съмнението, ще настъпи  период на активна целенасочена творческа работа по изграждането на нравствената основа на Новия Живот. Съмнението винаги и за всичко е предизвиквало колебания и раздори. Сега, когато е крайно необходима пълна мобилизация на ума и усилията, не е нужно да умувате и да се раздвоявате. Вие трябва да знаете, че пътят е един: нравствено усъвършенстване на личността, за да може всеки човек да постигне необходимото ниво на съзнание и чрез него всяка душа да възприема вибрациите на новата енергийна среда и всяко сърце да може да излъчва от себе си най-чистата любов към Живота. В това се състои вашата подготовка за Новия Свят. Вие първо трябва да го създадете на определено ниво тук на тази планета, за да може в следващо измерение да надграждате постигнатото. В хилядите години живот до тук, хората все още не са успели да създадат здрава нравствена основа на своя живот. Човечеството напредва изключително бавно по пътя на своето духовно развитие. И това е така, защото тук проблема засяга пряко личността. Тук става въпрос за вътрешна потребност от живот чрез любов. Това означава такъв живот, при който всеки сам да поиска да бъде светлина и любов – светлина, ще рече чисто  съзнание, необременено от зловредни мисли и чувства и любов – всеотдайно и искрено доброжелателство. Да изпитваш любов към някого, означава да искаш най-доброто за него. Да имаш в себе си любов, Ние разбираме освен ближния си, човек да обича и своя Създател. Вашата любов към Създателя ще укрепи волята ви за промяна, ще ви даде увереност и сили, за  да събудите онези качества, които сега са ви най-необходими за изграждане на нравствено извисена личност. Разберете, че вие сте необходими на Новия Свят само нравствено пречистени, нравствено укрепнали. Ако не съумеете да се разделите с порочните си мисли и чувства, ако не се разделите с досегашния си начин на живот, ако не престанете година след година да повтаряте своите грешки, изобщо ако не успеете да се разделите със своето минало, вие отпадате като фактор, като градивен елемент от Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Затова настоявам всеки човек да преосмисли своя начин на живот, за да влезе в ритъма на извършващите се промени. Това можете да направите само ако се освободите от съмнението за съществуването на Идеята за Преображение на Пространството, от съмнението за нейната целесъобразност и необходимостта от Промените, които тя изисква. Веднъж освободени от съмнението, вие ще видите ясно смисъла и съдържанието на  тази Идея, ще почувствате Силата на Божествения промисъл за живота във Вселената, ще дадете възможност на своята душа и на своето сърце пълноценно да изживеят всички мисли и чувства свързани с духовното развитие и израстване на личността. Така ще постигнете съществени и качествени изменения в живота на човешкото общество. Това е и целта на Идеята за Преображение на Пространството – човекът не само с ума си, но със светло съзнание, с вяра, с душа и сърце да създава Новия Живот. Оставете настрани всяко колебание и всяко съмнение, изчистете неверието и бъдете убедени, че Вселената твърдо и последователно следва Програмата за Преображение на Пространството. С правилното разбиране на този естествен Процес на Измененията, вие ще се приобщите към усилията на всички Светли Същества, които работят за неговото изпълнение, ще заслужите моралното право да живеете в Новия Свят.