ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА

Въпросът за истината е философски въпрос, и винаги е имало поне три различни мнения за едно и също нещо. Аз сега, няма да превръщам в дискусия тази тема, искам само да обърна вашето внимание върху фактите от живота, които ви свързват с истината.

Фактите от живота, които ви свързват с истината са няколко. На първо място това е осъзнатото присъствие на човека там където се намира. Забележете, ако все още не сте го забелязали, колко често вие присъствате формално някъде. Това някъде може да  бъде месторабота, семейство, среща с приятели, училище и така нататък. В много от случаите вие не следите разговора внимателно, приемате казаното без да разсъждавате, отговаряте повърхностно и в крайна смета се получава така, че вие уж сте били там някъде, а всъщност трудно можете да възпроизведете, или да си спомните разговора. В този случай, когато се наложи да потвърдите нещо, което се е случило по време на тази среща или разговор, ако сте искрен пред себе си, вие ще си признаете, че нямате пълен спомен от случката. Уж сте присъствали,  а пък не сте сигурен в истинността на фактите, които трябва да потвърдите. В такъв случай вие сте далече от истината, защото вашето съзнание не е участвало във въпросната среща или разговор. Редно би било да не вземате отношение като си признаете, че не си спомняте случилото се. Ще го направите ли? Някои хора дори не осъзнават, своето формално присъствие и са готови да  пресътворят някаква своя истина, при това напълно убедено твърдят, че друга истина, освен тяхната няма.

Другата страна от въпроса за фактите, които ви свързват с истината, е способността на човека да вижда, когато гледа. Какво искам да кажа с тези думи? Хората уж гледат, а всъщност правят това съвсем формално и от погледа им убягват важни подробности от действителността. Това се случва когато отново имаме несъзнателно отношение към действителността. Но може и да се случи, когато отделната личност няма потребност или няма способност ( и двете са еднакво важни), да вниква в детайлите на действителността. Много хора наричат тези детайли „подробности” и дори съветват другите „да не се задълбочават толкова”. Всъщност точно детайлите  създават истинската същност на случващото се, защото те го правят уникално и му придават определен смисъл и съдържание.

Да имаш потребност да вникваш в детайлите на действителността, означава че ти се интересуваш от живота и си активен участник в него.

Да имаш способността да вникваш в детайлите на действителността, означава, че ти имаш будно съзнание, че можеш да разсъждаваш и да анализираш фактите, а това потвърждава присъствието на пъргав и аналитичен ум.

Хората, които имат потребността и способността да вникват в детайлите на действителността винаги свързват своя живот с истината и правят необходимото за нейното утвърждаване.

Има и трета страна на въпроса за истинността на фактите, и тя се свързва с нагласата, с която човек приема живота. Ако ти си настроен да приемаш живота повърхностно, никога няма да разбереш неговия смисъл и ще си останеш само като един придатък на действителността, като нещо, което уж го има, защото реално присъства във физическия свят, а всъщност това присъствие няма абсолютно никаква стойност. То е без значение както за самия присъстващ, така и за другите хора. Правилно е, обаче, да отбележим, че то има значение в негативен аспект, защото такъв човек не допринася никаква полза с присъствието си. За него действителността е относително понятие и той с нищо не допринася за нейното настояще или бъдеще. В такъв случай истината от настоящето за такъв човек ще бъде нещо съвсем отвлечено и дори непотребно. За него е все едно как ще наречете тази истина и доколко тя ще има някакво значение за неговия личен живот.

Сега, след този кратък преглед за истинността на фактите от вашия личен живот, аз искам да ви попитам,  какво значение има за вас истината? Вие живеете ли с нея? Живеете ли за истината? Кога и доколко се докосвате до нея? Правилния отговор, който ще си дадете на тези въпроси, ще ви помогне да разберете какво е качеството на вашия личен живот и доколко вие имате връзка с живота на обществото.

Защо е необходимо това? Защото всички хора заедно, всеки със своите способности и умения, всеки с лично вложения труд и ярко присъствие в живота на обществото, ще може да създава градивното настояще и перспективното бъдеще за новия свят.

Вие знаете, че сега се говори изключително много за настъпващите промени във Времето и Пространството.  Казвам във Времето и Пространството, защото така най-общо и все пак точно може да бъде обозначено широкомащабното, повсеместно изменение на действителността, на всичко, което се нарича Сътворение. Всъщност, става въпрос за дълбоки промени, които засягат не само енергийната същност на материалния свят, но и неговата вече изградена физическа структура. Промените са закономерно следствие от Еволюцията на Сътворението и всички хора трябва да ги възприемат като съпътстващи условия за развитието на Живота. В рамките на това развитие, вие също търпите съществена промяна, но въпроса към вас сега е доколко осъзнавате този факт? Какво виждате като гледате, с каква нагласа възприемате личния си живот, живота на обществото, изобщо съществува ли за вас обществото като фактор, чрез който вие да живеете и се развивате? Впрочем, доколко се докосвате до Истината за Живота?