ЕНЕРГИЯТА НА РАЗВИТИЕТО

Когато човек търси духовното знание, трябва да търси и източниците, от които идва то. Така по-правилно ще може да си обясни за какво става реч. В случая Аз имам предвид текста от Откровението на Йоан Богослов, където е използвана много силно символиката.

Седемте звезди, седемте очи, седемте духове, седемте светилника, седемте църкви – всичко това свързано с числото 7 означава, че носи Идеята за  проявлението на Божията воля в Живота. 7 е олицетворение на проявената Божия воля. Много е важно, когато човек приеме определена идея свързана с неговото развитие, тя да бъде изявена чрез присъствието на Божията воля у човека.  Да присъства Божията воля у човека, означава да възприеме човешкият ум съответната идея като потребност за своето духовно развитие.

7 носи още, идеята за пълното проникване на духа в материята, защото това число съчетава в общия си сбор 3 и 4, което съответно означава дух и материя. 7 носи идеята за Божествената сила на проявлението, точно заради пълното проникване на духа в материята, което означава, че всичко създадено става върху основата на  субстанциалната реалност. Замисълът (духът) и основата чрез, която Той твори (материята), имат своето общо проявление като енергийно-информационната среда на Вселената.  Тази среда представлява енергията, която насища пространството и му придава живот. Тя е проникната от силата на Духа на Съзиданието, а това е Светият Дух. Той е този, който твори, но прави това чрез 7-те звезди, 7-те църкви и 7-те светилника, защото първо трябва да натрупа и усвои познанието (звездите), да му създаде условия и ръководство за проявлението ( 7-те църкви) и да активизира проявата на познанието, т.е. да запали светилника.

Всички хора, които осъзнават тази последователност постигат много добри резултати в своята духовна работа. Те знаят, че без познание няма развитие на живота, защото информацията, т.е. знанието е съграждащата сила на промените. Има и още едно обяснение. То се свързва с възможностите на човешкия ум да възприема и анализира, но тук трябва много силна лична инициатива. Личната инициатива идва, когато има желание. Когато има желание, човек започва та търси знанието, и понеже умът му има способността да разсъждава и анализира, този човек постига знания, които му помагат да „прораства седемте рога”, което означава да утвърждава и увеличава в съзнанието си познанието и влиянието, което му оказват любовта, мъдростта, истината, добродетелта, правдата, благоразумието и благородството. Какво още означава понятието за седемте рога? Това, че добродетелите, които имат способността да проникват чрез острието на знанието внедрено у тях, като рогове прорастват когато имат съответните условия. Като рогове прорастват, защото добродетелите също като роговете трябва да пробият в човешкото съзнание, но пък знанието, което носят им помага да се развиват (да прорастват).

Аз искам да знаете, че тази символика не е дадена случайно на хората. Когато е писана Библията, Светото писание, всеки от авторите на книгите е бил наставляван чрез Светия Дух.  Така в цялата книга се забелязва Идеята за необходимостта от постоянно осъзнаване и усъвършенстване на човешкия ум. За да може умът да достигне нивата на разум и на съзнание, той трябва да има много активна работа, а тази работа ще бъде ползотворна, ако се ръководи от идеята за духовно –нравственото развитие на личността. Това развитие бележи ръст напоследък, но въпреки това направеното е недостатъчно. Затова е необходимо хората да мобилизират своите усилия, за да постигнат нови нива в своите познания. Новите нива в познанието за живота се свързват и с промените, които вече много осезателно се забелязват в цялата Вселена.

Вие сте носители на Идеята за установяването на Любовта като първооснова на човешкия живот на планетата. Все още, обаче не сте показали, че разбирате тази своя голяма отговорност. Необходимо е да осъзнаете, че сте създадени за живот с определена цел. Вие не сте дошли на този свят, защото просто така ви е хрумнало или защото някой от скука е решил да ви създаде. Вие сте създадени, защото чрез вашата биологична форма на съществуване, осъзнавате или не, произвеждате ЕНЕРГИЯ, която е необходима на планетата. Качеството и стойността на тази енергия се определят от качеството и стойността на вашите мисли и чувства. Ето защо е толкова значима битката между Светлите и тъмните сили – защото вашата енергия е необходима както за едните така и за другите. Точно поради тази причина основното предназначение за смисъла и съдържанието на човешкият живот е създаването на работещо благородно съзнание. Вашият път към създаването на това съзнание е установяването на Любовта като първооснова на човешкия живот. Не бъдете лековерни и не се поддавайте на предложенията и идеите за лек и приятен живот, защото чрез тях вие по-малко ще разсъждавате и по-малко ще се трудите, а това какво означава? Означава занижаване на възможностите за развитие, или по точно означава застой в развитието на човека. Трудностите активизират умствените способности и дават възможност на личността да изяви своята воля. Вие го знаете много добре, чували сте много пъти за необходимостта от духовно-нравствено развитие на личността, остава да осъзнаете напълно, че всеки от вас е личност и всеки от вас носи отговорност за своето действие и бездействие.

С информацията, която ви давам    чрез тази лекция, искам да разберете колко е значимо вашето участие за живота и еволюцията на Сътворението. Вие сте преки участници във жизнените процеси на Сътворението, точно чрез вашата лична енергия. Чрез тази енергия вие поддържате баланса на енергийната система на планетата, това е енергия на развитието, енергия, която пряко участва в еволюционните процеси на Сътворението. Така както всяка скала, всяко дърво, всяка птица и животно имат своето конкретно предназначение със същата цел – енергия за Развитието, така и е и при вас. Разликата е в това, че те създават енергия, която има повече значение като физическа сила, отколкото нещо повече. Вие създавате психическа енергия, която има високото качество на менталната сила. Т.е. като ментална сила психическата енергия носи заряда на активното проявление на Първичния жизнен импулс, внедрен у човешката душа в периода на Сътворението. Първичният жизнен импулс е искрата на живота. Това е онази първична сила, която носи живеца на Съществуващото. И тук се налага да обясня, че живеца на съществуващото е микроскопична енергийна частица, която има способността да развива високи вибрации на своята активност и така да променя себе си и да създава сили на активността, това са сили, които се подчиняват на общата програма за формиране и развитие на конкретния организъм. Първичният жизнен импулс е силата, която задвижва сърцето и прониква в човешкото съзнание като творческа сила. Така вие най-напред получавате, а след това трябва да давате. Чрез Първичния жизнен импулс вие получавате сила на съзиданието, а чрез вашата психическа енергия планетата получава Силата на Развитието. Защо на развитието? Защото тя не е първична сила, а сила създадена, за да допълва, за да формира съобразно потребностите на Сътворението. Тя отива в Пространството и Съзнанието на субстанциалната реалност я усвоява за своите цели. Не забравяйте, че субстанцаиланата реалност съдържа в себе си и двете сили: на светлината и на мрака. Вашата духовна култура и нивото на развитие, което е постигнало вашето съзнание ще ви помогнат да се самоопределите.  Благословена да е вашата духовна работа.!