БЪДЕТЕ ТВОРЦИ!

Ето, че вече премина първата половина на 2012 г. Тези, които очакваха чудеса не видяха нещо особено.  Хората, които вярват, че краят на света ще настъпи през декември тази година все повече се организират като същества с потенциала на безсмъртието. Вижда се, че никой – от едната и от другата страна – няма ясна представа за това, което става в настоящето и за това, което ще става в бъдещето. И това е факт, който всички трябва да приемат като единствената и най-достоверна истина: никой нищо не знае, и няма как да знае, тъй като Силите на Еволюцията идват и се проявяват в резултат на активната творческа дейност на Създателя. Той е всичкото: миналото, настоящето и бъдещето; Той е Програмата, Перспективата и Силата на развитието. И още нещо трябва да се знае: то е, че всеки човек, който има желание да бъде добър и благороден в своето отношение към другите, има и ще има пред себе си перспективата на бъдещето. Времето е за тези, които имат в ума и сърцето си желание за активен творчески живот. И въпреки, че много пъти сме „говорили” за активната творческа дейност, Аз ще се спра точно на този проблем, но сега вече съвсем конкретно. Наричам творческата активност „проблем”, защото на този етап от развитието на човечеството тя остава все още встрани от жизнените интереси и проблеми на човечеството.

Творческата активност на хората, които ще населяват планетата в бъдеще трябва да бъде основно тяхно проявление. Ето как да се разбира това. Всеки човек, за да изяви себе си като жива действена структура на своето съвремие ще трябва да проявява своя лична творческа активност. Без тази активност човешката личност не ще може да съществува. Защо? Защото Промисълът на Създателя предвижда човекът в своето развитие да постигне нивата на творческа изява, която да допълва Неговата всеобхватната творческа дейност. Всеки ден във всяка от своите рутинни дейности човекът ще трябва да проявява новаторство и то да бъде дотолкова находчиво и целесъобразно, че да послужи като основа за създаване на новата действителност. Новата действителност, това е светът на промененото отношение на човека към самия себе си и към всичко Сътворено. Най-напред човекът ще трябва да приеме себе си като уникално творение на Създателя и да започне да се отнася към своите потребности, към чисто професионалната си изява и към начина си на общуване с другите и Природата вече от позицията на Творец. Това означава пълно преразглеждане на човешките възможности за общуване, ако щете дори нова психология и нова етика. Да вземем предвид най-напред сега съществуващото отношение на човека към себе си. Не е ли точно там в най-голяма степен изявена безотговорността!? За какво става  въпрос? Ами например за това, че към себе си човекът е най-небрежен да речем по отношение на храненето. Не говоря за хората, които живеят в оскъдица и недоимък, но дори и при тях небрежността силно се проявява. Защото този, който знае, че днес няма възможност да разнообрази менюто си, трябва да потърси другата възможност – по-пряката връзка със Слънцето и ако не с него по-голям достъп до светлината. Това означава да се ограничи престоя в мрачни и тесни помещения,  да се проветряват помещенията, да се използва по-активно водата не само за пиене, но и като средство за тонизиране на организма чрез редовно обливане на тялото, да се използват възможностите за престой на открито, още по-добре сред природата. Вие изобщо не се и замисляте, колко голям източник на енергия за човешкия организъм са Слънцето, водата и въздухът! Но да продължа мисълта за храненето. Как се храните вие? Много често като гледате телевизия, или като четете вестник, или на крак, „защото няма време”. А как сдъвквате храната си? Въпросът за обработката на храната чрез зъбите и участието на слюнката е цяла наука! Да ви е занимавал този въпрос? Ето ви един наглед съвсем обикновен пример където е необходимо човекът да прояви  свой творчески подход. Когато възприемете храненето с по-голяма отговорност вие ще положите повече и то необходими грижи за вашето здраве.  Сигурен  съм, че все нещо сте прочели или сте чули за пряката връзка между храненето и здравето, но не го приемате като ваша лична отговорност, защото не му придавате необходимото значение. Основната грешка, която допуска всеки човек в ежедневието си е пренебрегването на грижата за личното здраве. Тук      също и то в голяма степен се изисква ново отношение и творчески подход. Например, много е важно да се знае кога и как човек трябва да спи. Не само часовете за сън са важни, а също така и възможността да се използва енергията на съответния часови пояс в подкрепа на отмората и „зареждането” на  човешкия организъм с необходимата му сила. Това означава човекът да потърси информация за движението на енергиите в Природата. Аз ще ви кажа, че този, който спи два часа преди полунощ ( от 22.00 до 24.00 часа) набавя значително повече жизнена сила за своя организъм, от този, който би прибавил тези два часа сутрин от 6.00 до 8.00 ч.

Има и още нещо, което не бива да се забравя, когато се говори за творчески подход. Това е конкретната инициатива на отделната личност за подобряване на различните форми на общуване. Как общувате вие помежду си? Като говорите какъв тон използвате, а как гледате човека срещу вас и изобщо гледате ли го? Има и още твърде много възможности, които биха получили своя творческа окраска, стига да пожелаете да усъвършенствате общуването като форма за установяване на нова култура в човешкия живот.

А в професионално отношение търсите ли нови възможности за подобряване на личното си участие в производствената дейност? Защото където и да сте, и в областта на науката да работите, вие осъществявате вид производствена дейност. Всеки ден вие нещо произвеждате, т.е. нещо създавате. Как? Чувствате ли се творци на работното си място? Кой или кое ви пречи? Можете ли днес един детайл от вашето ежедневие вие да го промените, да го направите по-различен като вложите в неговото изпълнение нещо от себе си? Това са все въпроси свързани с творческата активност на отделния човек, въпроси чието правилно изпълнение може да промени не само личния живот на човека, но може да промени живота изобщо. Защото ако всеки човек там където се намира приеме себе си като творческа личност и осъзнае какво означава това за формиране културата на Живота, ще се постигне така желаното и търсено от Създателя сътрудничество между човешкото съзнание и Великото Съзнание. Не си мислете, че въпросът за вашето хранене, формите на общуването помежду ви или изпълнението на професионалните ви задължения нямат значение за изпълнението на Промисъла на Създателя за Живота на планетата. Та нали точно така се оформя нивото на културата чрез, която се създава новото общество, новият свят. Можем ли да говорим за свят на нови идеи, за свят в който Любовта и Благородството създават неговата духовна същност, ако вие не знаете как да обичате себе си, да обичате ближния си и също толкова важно, да обичате Живота? Как ще обичате Живота, ако не се чувствате част от него? Но има и още един изключително съществен и ценен момент от човешкото ежедневие. Това е осъзната потребност на човека да се приобщава към Космическото пространство.  Да знае, че днес  когато ще излъчи от себе си лоша мисъл или чувство, той ще замърси по този начин енергийната среда, в която живее. Защото вашата планета е част от Космическото пространство и като не обичаш себе си, ти не можеш да обичаш  народа, към който принадлежиш, не можеш да обичаш Природата, Света, Космоса… Всичко остава някъде там встрани от вашето съзнание, от отношението ви към Сътвореното. Затова в ума ви винаги трябва да бъде мисълта, че човекът е създаден, за да прояви вложената в него Божествена Идея за Живот чрез Любов. Осъзнатото присъствие на Любовта  във вашия живот ще ви направи Творци на Новия Живот, на Новия Свят и ще ви даде онова незаменимо и силно чувство за връзката на вашия дух с Мирозданието, с цялото Космическо Пространство. Бъдете Творци и в Любовта към Сътворението!