РАЗДЕЛЕТЕ СЕ СЪС СТАРОТО МИСЛЕНЕ

Човечеството сега, условно казано, е разделено на две: хора, които се интересуват и в някаква степен вярват на информацията за края на света и другите, които напълно отхвърлят и изобщо не приемат истината за тази информация.

Всъщност самата истина е някъде по средата. Тя обяснява, че светът вече не е същият, че се извършват съществени промени, които преустройват същността на Сътворението. Истината казва още, че хората много или малко, усещат в някаква степен тревога от настъпващите промени. Има и съвсем неоснователна тревога, която е свързана предимно с представите за мрачния, напълно унищожителен край на света.

Като установявам тези факти, Аз не искам да ви кажа: бъдете напълно спокойни. Напротив! Аз искам вие да сте разтревожени, но тази тревога да е напълно основателна, което означава да е свързана със стремежа ви за духовна работа. Кога и как може да се получи това? То може да се получи тогава когато разберете какво се изисква от вас и какво  сте постигнали.  Когато установите колко сериозно е разминаването между това, което се изисква и това, което е постигнато ще разберете, че наистина има място за тревога. А как да се разтревожите е въпрос, който може да получи отговор само и единствено от вас самите. Защо? Защото, как ще се разтревожа например Аз от нещо щом не съм разбрал какво ми казва това нещо. Така е и с всеки от вас. Вашето лично разбиране за нещата от живота ще определи и отношението ви към тези неща.

Сега на преден план стои една структуроопределяща по своето значение задача. Тя е структуроопределяща по отношение на градивния процес, който създава Бъдещето. Нейното изпълнение или неизпълнение ще определи съществуването и развитието на Живота. Става въпрос за вашата лична подготовка за среща с Новите Промени. Ще кажете, че вече е късно – само след месец е критичната дата. Не е късно! Тази дата няма да сложи край на света. Тази дата ще отбележи, върховният момент, от който нататък човечеството трябва да се активизира като  съзнателно организирано общество за хармонично взаимодействие между всички разумни сили в Природата. Само пълната интеграция на разумните сили в Природата, а това включва и човешкия разум,  може да изведе човечеството от мрака и закостенялостта на старото мислене. Когато преодолеете бариерата на ограниченото, на невежественото разбиране на Новите Промени, тогава ще се наредите в редиците на онези, които заслужават да получат Живот в Новия Свят. Всъщност, нито светлия Живот, нито Новият Свят могат да настъпят без вашето лично участие. Те не могат да бъдат реалност, ако няма кой да ги създаде. Вие сте тези, които ще превърнете сегашния живот в нова и светла реалност. Затова ви призоваваме да се разделите с досегашното си мислене, да се разделите с безличното съществуване, с вашата неангажираност, да се разделите с бездушието си и да осъзнаете голямата роля на вашето лично участие в създаването на Новия Свят. А как ще изглежда той? Какво е различното, което го прави по-значим за бъдещето? Различното се налага от самата действителност. Сега тя е повече от неясна. Човечеството е стигнало до определено ниво от своето развитие и тъпче на едно място вече 4 години – от 2008-ма насам.    И всички са се вторачили в икономическото развитие, търсят уж нови възможности, а не искат да разберат, че няма как да се намерят нови възможности след като няма ново мислене. Няма го новото разбиране за начина на живот, няма нито ново виждане, нито нови инициативи. А за да има полза от тях, те трябва да са създадени с разбирането и пълното желание за установяване на духовно извисено, благородно общество. От там трябва да се тръгне – от създаването на духовен живот. Сега човечеството като цяло няма духовен живот. Няма, защото хората търсят спасението си в парите. Погледнете сега като се организират протести какво е искането на хората. Те искат по-високи заплати. И това е правилно. Заплащането на труда трябва да бъде справедливо, но защо никой не говори за нова култура във взаимоотношенията между самите работещи и между работещите и техните работодатели. Нали точно новата култура ще промени и заплащането. Ако един работодател живее с разбирането, че тези хора имат толкова права за живот, колкото и самият той, би ли ощетявал труда на своите работници? Така че ще трябва  първо да се оправи мисленето на хората.

Всеки човек би трябвало да потърси справедливо обяснение за кризата, в която се намира сега човечеството. Аз ще кажа, че справедливото обяснение може да бъде дадено само в едно изречение и то е: Много години вече знанието е отделено от вярата и това доведе бездуховността, която убива Живота. Убива го бавно, но последователно и неотклонно. Сега вече имате високи технологии и низши прояви на човешката същност. Напред е умът със всичките негови предимства, но и с големият му недостатък да не признава нищо друго освен себе си. Това е то старото мислене, което трябва бъде преодоляно. Човешкият ум ще трябва да приеме истината за правата на сърцето, духа и душата. Тези тримата ще трябва да бъдат водещи в следващите години, за да може Животът да укрепне.

Старото мислене е мисленето на индивида ограничил себе си в рамките на своите личи потребности. Всички говорят за щастие и щастлив живот, но може ли някой да ми каже какво е щастие. Щастливият живот се разбира като охолен живот. Охолството и самодоволството са критерий за щастлив живот. А къде е вярата? Къде е мисълта за Бога? Ако човек живее с вяра в Бога, ще има и разбирането за равноправие и справедливост. Защото Христос учи да обичате ближния си като себе си, и още защото Христос учи да търсите истината и справедливостта с вяра в Бога:”Почукайте и ще ви се отвори, поискайте и ще ви се даде”. Колко от вас вярват, че ако живеят с любов към ближния, животът им ще се промени? Нищо друго не се изисква, освен любовта да определя отношенията ви: отношения към себе си, отношения към другите и към Природата. Новата култура ще бъде създадена, ще бъде нова култура, само ако се гради върху основата на любовта.

Вие сега очаквате да ви говоря за нови енергии, за нови вибрации, за изключителни, почти апокалиптични промени и е твърде вероятно това, което ви казвам в тази лекция да ви изглежда ненужно, или най-малкото неподходящо за времето. А аз ви казвам, че това е най-подходящото Слово, това е най-наложителното разбиране, това е крайно съществената Истина, защото без всичко това, без нов подход във взаимоотношенията ви, няма как, да се промените, няма как да дойде новият живот. Как бихте постигнали завишени вибрации на вашето тяло, на вашият организъм и най-вече на съзнанието ви с досегашното си закостеняло разбиране на живота. Може ли с нисши чувства и мрачно мислене да постигнеш нивата на ангелската йерархия, към която ви призоваваме? Няма как да бъдете нови хора след като не искате да се разделите със старото си разбиране за живота.

Ще ви посъветвам да се ориентирате към три основни направления във вашия живот, за които ви беше говорил преди време и Йоан Богослов. Ще ви ги припомня и ще добавя и нещо от Себе си, като се надявам да се вслушате в Нашите думи.

Трите основни направления са:

– промяна в храненето;

– освобождаване от кармичните зависимости;

– освобождаване от страха.

Какво имам предвид за храненето? Преди всичко да знаете, че месото не е храна за  съвременния човек. Животинската клетка съхранява в себе си генетичната информация на животното. В животинската клетка се съдържа всичко за болестите и характера на съответното животно. Знаете, че всеки животински вид има свои специфични заболявания и специфични характерови особености. С усвояването на месото, човешкият организъм усвоява и информацията, на която то е носител. Така вие оставате в ниските нива на развитие, защото енергията получена от този вид храна, особено ако тя е основна, ще бъде с много ниски вибрации. Тя е коренно различна от слънчевата храна, от плодовете и зеленчуците, които съхраняват в себе си слънчевата енергия. Ето, това трябва да се осъзнае, за да се прекъсне едната основна нишка със старото мислене.

Другото, което искам да ви говоря е за кармичните зависимости. Ще ги има, до тогава до когато вие не осъзнаете грешките си. Какво е кармата? Тя е неблагоприятното, тежкото, трудното положение, болезнено преживени в следствие на допуснати грешки, в следствие на създадена причина. А кога вие създавате неблагоприятната причина? Когато живеете с неразбиране на основните правила на живота.

Основните правила са ръководното начало, което може да ви даде отправната точка за правилен живот. Те са:

–         Живей с вяра;

–         Създавай с Любов;

–         Търси Божията Мъдрост и Истина.

Няма друго! Това е всичкото. Затова на вас трябва да ви е напълно ясно, че когато се говори за изплащане на кармата, вие трябва да знаете, че става въпрос за напълно осъзната задълбочена духовна работа. Да работите със желанието да откриете грешката си и да започнете да създавате своето ново отношение към нея, своето разбиране за нейната причина. Така ще преустановите неблагоприятните следствия, или както казвате вие ще платите кармата си. Плащането ще бъде цената на вашия духовен труд за постигане на необходимата ви интелектуална извисеност.

Няколко думи и за страха. От какво се страхувате вие сега? От неизвестното, от другите, че и от себе си дори.  Страхувате се, защото нямате вяра. Нямате вяра в себе си, нямате вяра и в Бога. Неверието е вашият голям враг, който ви  държи на нивото на посредствения човек, на нивото на неудачника. Ако ти, който и да си, имаш вярата в Бога, ще знаеш, че чрез това свое силно чувство ти принадлежиш към йерархията на онези същества, които създават и творят чрез Божията любов, с Божия подкрепа. От какво ще се страхуваш тогава? Щом Бог е с теб, ти можеш всичко!

Не можете да вървите напред със страх в душите и сърцата си. Страхът винаги ще ви спъва и винаги ще ви държи в мрак и зловоние. Защото страхливеца най-лесно става подлец, защото страхливеца е неспособен да възприеме ново мислене. Страхливеца не може да се раздели със старото си мислене точно поради страха, който го сковава и ограничава  неговите възможности.

Заради всичко това ви казвам: не мислете за чудеса, не се надявайте на някакви свръхвъзможности или магични влияния. Всичко е във вашите ръце. Дадено ви е пряко и безвъзвратно; дадено ви е, за да можете да работите над себе си и да се развивате духовно. Духът е силата и същността на вашия земен живот. Духът е вашето минало, настояще и бъдеще. В него е съхранена Програмата за вашето личностно развитие. Дайте му възможност да я разработи! С вас и чрез вас, т.е. чрез хармонично изградените отношения между ума, душата и сърцето, Духът може да се разгърне. Разгърне ли се, той ще ви отведе на нивото на ангелската йерархия, ще ви направи съпричастни към Божия Промисъл за Еволюция на Сътворението.