С ПРИЗИВ КЪМ ВАС

Обични, мили хора! Искам с много любов и загриженост за вас да ви пожелая светли дни, изпълнени с вашата мъдрост, с вашите мисли, и старание за по-добър живот. По-добрия живот – това е проявената от вас доброжелателност и творческа активност в името на Божията Любов.

Мили хора, радетели за мирен и светъл живот, вашата житейска биография би била изключително бедна, ако в нея не се вписва неуморният ви и ежедневен труд за установяване на дружески взаимоотношения между вас.

Сега вече, след като знаете със сигурност, че имате Божията подкрепа и помощта и подкрепата на всички Светли Същества за запазване и развитие на Живота на планетата, вие би трябвало с оправдано самочувствие да гледате на себе си като на хора успели достойно да се справят с поредната трудност от своя живот. Разбира се думите ми се отнасят за ония хора, които всеотдайно и  с много любов работиха за утвърждаването на Светлината и Любовта  във вашия живот.

Всички вие трябва да сте наясно, че Светлината за вас е всичкото онова съчетание от знания и добронамерени мисли и чувства, които Ние от Йерархията на Светлината ви изпращаме. Светлината е Просветлението, Виделината, както казва вашият Учител Беинса Дуно, Виделината, която носи със своето присъствие в човешкото съзнание Учителят на човечеството Иисус Христос. Няма Светлина в съзнанието на хората, ако няма вяра, знание и най-вече любов. Така че Новата 2013-та година идва при вас с всичките предимства точно на тези постижения: едно по-високо ниво на вибрация,  с която трепти цялото Вселенско Пространство. Това по-високо ниво на вибрация обгръща и планетата Земя. Тази завишена вибрационна честота се дължи на установената в Пространството нова по своето съдържание енергийно-информационна вълна, която според Божията воля, всички Ние от Йерархията на Светлината изпращаме към вас. Вашата лична заслуга, която постигнахте, се дължи на голямата организация, която успяхте да създадете и която се изразява в нова и много добре осъзната духовна връзка помежду ви. Ето, това е най-голямото постижение за сега на човечеството: изградената и добре организирана духовна връзка между хората. Тя трябва да укрепва и да разширява своя обхват по-нататък във времето и Аз, мили хора, вярвам че всички вие, които с много загриженост работите за установяване на Любовта във вашия живот като Първопричина и Основа за духовния напредък на човечеството, ще работите още по-всеотдайно и през настоящата година.

През изминалата година със силата на вашата мисъл, и въздействието на искрените чувства на Любов към майката Земя, беше постигнато най-неотложното – подкрепата, която вие напълно осъзнато дадохте за укрепване на астралното тяло на вашата планета. Сега това, което в научните среди наричат ноосфера, има съответната плътност и излъчване, а това беше крайно необходимо, за да получи Земята нужната й енергийна защита.

Астрално тяло има всяка планета, и то се създава с помощта на вибрациите на жизненото тяло на съответната планета, защото и планетите са живи организми, колкото и трудно да възприемате това твърдение. Жизненото тяло на всяка планета се създава от енергийните вибрации на всяка от частиците, които участват в строежа на нейното физическо тяло. Тогава, когато нищо не смущава тяхната функция на „производители” на витална енергия, която осигурява активността – разбирай правилното движение и необходимата функционалност на съответната планета, тази витална енергия допринася за създаването  на следващата енергийна обвивка – астралната. Това се получава по следния начин: живеещите на планетата живи организми излъчват от себе си енергия, която наричаме психическа енергия. Психическа енергия, но с различни нива на активност,  притежава всеки жив организъм, дори ако това е и един микроб. Всичко сътворено от Създателя има своя душевност и чрез нея се включва във всяка от функциите на проявяващия  се Живот на Сътворението. Нищо от случващото се във Времето и Пространството не е лишено от способността да чувства. Способността на всяка частица да има своя сетивност се доказва чрез вида на излъчената от нея енергия. Така, когато в пространството навлезе силата на нечия Мисъл, в зависимост от вложеното в тази мисъл чувство, като отговор в пространството се получава излъчената от частиците психическа енергия. Дали тя е положителна или отрицателна ( най-общо казано), зависи от съдържанието на проникналата в Пространството Мисъл. Ако тя е градивна мисъл ще се интегрира безпроблемно в средите на жизнената енергийна обвивка на съответната планета и ще стимулира нейната жизнена функция. Всяка частица на сътворението излъчва от себе си само и единствено кристално чиста живототворяща енергия, защото в нея е внедрена Божията воля за Живот на Сътворението, а ние знаем че Бог твори само чрез Любов. Жизнената енергия на Сътворението може да бъде замърсена както от вредни емисии – резултат от вредна за екологията дейност, така и от Мисълта на хората. Мисълта на хората е способна да  създаде изключително препятствие за правилната организация на астралното тяло на всяка планета. Разбира се, нас в случая ни интересува планетата Земя, затова ще кажа, че човешката мисъл в голяма степен беше допринесла за увреждането на астралното тяло на вашата планета. В аурата й бяха наслоени пластове „ментален баласт”, който беше причина за намаляването на нейната жизненост. Говоря за въздействие на човешките мисли и чувства върху астралното тяло на планетата от векове насам. Извършените жестокости по време на войни, с нищо не оправданата алчност на хората, тяхната завист, породената от всичко това злоба и омраза, допринесоха за увреждането на астралното тяло на планетата. Човечеството се оказа неспособно да поддържа неговата нормална жизнена функция. Това наложи Нашата намеса  във вашия живот. Не че и преди не сме ви били в помощ, но още по-активно, бих казал по-всеобхватно, Ние работим с човечеството от средата на миналия век – дотолкова, че в крайна сметка много хора възприеха Нашите послания за мир и доброжелателство.  Сега вече имаме резултат, който ще трябва да бъде защитен и многократно увеличен. Ние ще продължим да ви помагаме и ще бъдем в непрекъсната връзка с вас. Това, което сега е най-необходимо да знаете е, че от вас се очаква, по-скоро самият живот го изисква, да продължите активно, последователно и целеустремено да работите за нравственото обновяване на човечеството. Нравствеността е основа на бъдещия живот. Високонравствените личности са строителите на новия живот. А всички вие би трябвало да бъдете високонравствени личности. Вашата последователна духовна работа тепърва трябва да получи нов импулс.

През настоящата година вие сте призвани да създадете основите за изграждането на високонравствено колективно съзнание. В някаква степен очертанията вече са налице. Вие имате ориентир за вашата духовна работа и сега ще трябва да доизградите образа на своята цел и детайлите, чрез които да работите за нейното осъществяване. Образа на вашата цел – колективното съзнание на човечеството –  не е някаква химера. Това е добре обмислена и вече настойчиво препоръчвана от Нас Идея.

Искам да знаете, че колективно съзнание на съвременното облагородено човешко общество не означава обезличаване. Но то изисква не натрапено, благо присъствие на човешката личност в    житейските дела на обществото. Колективното съзнание на едно общество се изгражда от благата добронамерена воля на това общество да твори чрез Любов. Това е Идеята, която е способна да обедини съзнанието на хората, да го превърне в колективно действащ орган на съвременния живот на човечеството. Пътищата за творческата реализация на тази Идея предлагат изобилие от инициативност, новаторство, и оптимално участие на човешкия ум в съзидателния живот на  съвременното общество.

Всъщност не става въпрос за нещо нечувано до сега. Напротив! Говоря ви за стародавната Идея на Създателя за установяването на Любовта като основен Принцип във вашия живот. Сега вече, Ние виждаме възможност това да се постигне чрез  организираното колективно съзнание на обществото.  Създавайте с Любов! Няма друг, Принцип, няма друго Правило и друга Истина освен тази! В призива „Създавайте с Любов!” се съдържа всичката Мъдрост на Живота, защото той произхожда от Първопричината за Сътворението. Вашето духовно единение в името на този призив ще създаде бъдещия Нов Свят. Следващата раса – това е расата на хората осъзнали себе си като проява на Божията Любов. Вие сте призвани да създадете условията за осъществяването на тази Велика Идея. Желая ви успех!