ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

Хората, които се стремят към духовно развитие, обикновено се препъват в една и съща пречка: недостиг на възможности за общуване със сродни души. Тръгналият по Пътя на духовното развитие се чувства сам и различен от другите. Това е причина за много хора бързо да се откажат от своята инициатива.

Всъщност истината стои другаде – не в липсата на сродна душа, а в неумението на човека да общува със Съществата от Йерархията на Светлината. А те са непрекъснато край вас, друг е въпросът кой какво вижда и кой какво чува.

С кратка бележка, Аз ще се постарая да ви бъда в помощ.
Най-важното, което трябва да знаете по този въпрос е да търсите спокойно време за своите размисли. То трябва да е специално предназначено и предварително определено. Това означава, че сутринта или от предния ден е добре да си определите на ум час, който ще бъде началото на духовно занимание. Веднъж определен, часът не бива да се пропуска, защото така се губи връзка с духовния водач.

Колкото и да не ви се вярва, ще трябва да приемете факта, че вашите мисли не остават скрити, те не са само ваши. Съществата от Йерархията на Светлината, които поддържат и укрепват връзката на човешкия ум с Вселенското енергийно-информационно поле, имат достъп до тях. Това се отнася най-вече за преките ръководители, които работят с хората в помощ на тяхното духовно развитие. Те следят вашето умствено и душевно състояние, нагласата ви за живот и личното ви отношение към него. Тези от вас, които са проявили интерес, желание или пък са оформили вече решение за духовен живот, получават напътствия и подкрепа, макар че не винаги осъзнават тази духовна връзка.
Ето защо първото нещо, което трябва да направите, за да получите осъзнато общуване със своя духовен водач е да определяте часа за своите занимания. Постепенно във времето, ще започнете да разбирате как тази връзка се превръща в едно разумно изградено приятелство.
Другото важно нещо е да бъдете коректни в създаването на това приятелство; да се отнасяте с уважение и благодарност към Съществото, което ви помага. Най-достъпния начин, който всъщност е и най-популярен, е да Го приемете като вашият Ангел Хранител.

Тези съвети, които сега ви давам не са просто мое хрумване. Казаното е част от Всемирната научно-образователна програма, предвидена за духовна работа с човечеството. Знаете от предходна публикация, че тези дни са наситени с Благата и Светла Енергия на Христовия Дух. Ако сте по-организирани и решителни, можете да се освободите от колебанията или съмненията, които сте имали и да сложите Началото на свой, ползотворен и наситен с много интересни срещи духовен живот. А там където вече съществува такава връзка, нека тя да се задълбочава и укрепва.
На всички желая успех!