ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕЗДУХОВНОСТТА

И тъй, животът продължава! Всичко, което с толкова шум и врява беше изписано и казано за края на света остана някъде там – в рамките на 2012-та.

Кое на Мен лично ми направи най-силно впечатление от поведението на хората. Една огромна част от населението на планетата не се интересуваше, както и сега не се интересува, на какъв хал е Животът. Мнозинството изобщо не допусна до съзнанието си вероятността от възможен Апокалипсис.

Друга значителна част от населението се разтревожи. И тревогата не беше свързана толкова с бъдещето на Света, колкото с мисълта за тяхното лично оцеляване.

Имаше, обаче, хора, които потърсиха възможност да бъдат полезни както на себе си, така и на човечеството. Това са хората, които осъзнават силата на човешкия ум, силата на човешката мисъл и възможността те чрез своите умствени способности да работят за общото благо. Това са хората, които помогнаха на човечеството да премине на следващо ниво от своето развитие. А  следващото ниво, това е вече установената възможност всеки добронамерен човек да осъществи връзка със свой Учител от Йерархията на Светлината. Отговорете си сега, какво би се получило, ако Мнозинството беше работило така  както всеотдайно работиха хората осъзнали силната връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание. Човечеството би достигнало нивата на ангелската йерархия в обозримо бъдеще, а настоящето би приело ролята на Велико Училище за всяка човешка душа. Защото Настоящето е изпълнено с огромната всеотдайност на хиляди Светли Същества, които според волята Божия помагат на човечеството за неговото духовно повдигане.

Има ли нещо по-важно в Настоящето от необходимостта за съзнателна духовна работа?  Не! И това е не само моят категоричен отговор. Това е отговорът, който идва от  създалите се обстоятелства.

За какви обстоятелства говоря? За невъзможността хората повече да отлагат проблемите на социалната несправедливост. Това е най-големият бич на Настоящето, това вече е язва в обществото, която поражда тежките последици от неравенството.

Обстоятелствата, които възникват в резултат на социалната несправедливост са вече добре познатите проблеми с безработицата и неравностойното заплащане на вложения труд. Всички хора, които са потърпевши от тази несправедливост възприемат себе си като нещастни и се превръщат в нещо повече от атеисти, склонни да отричат Бога до крайност. Твърде често може да се чуе въпрос като:”Ако Бог  съществува защо допуска толкова нещастия?”

Отговор човечеството може да получи от Божието Слово. Но с Него не се работи достатъчно, да не кажа изобщо за някои хора, и тук откривам причината Мнозинството да остане от другата страна на Света – от страната на Мрака. Сега вече в някаква степен съотношението на Силите е балансирано. Ще бъде престъпление, ще бъде непростимо престъпление, ако човечеството допусне да се унищожи този успех! Затова Нашият поглед е обърнат към Мнозинството, към хората, които възприемат себе си като нещастни, защото в някаква степен са потърпевши от социалната несправедливост.

Вие страдате от безработица, от безпаричие или от влошено здраве, защото в човешкото съзнание не е настъпила онази промяна, която трябваше да се получи още от преди 2 000 години – промяната заради, която Христос дойде и с великата си саможертва показа какви трябва да бъдат отношенията на хората. Човеколюбието, за което Той говореше, и днес не е начин на живот. Няма да напомням за други добродетели, ще ви кажа само: разсъждавайте основно и единствено върху човеколюбието. Ако тази добродетел беше основа на вашите взаимоотношения, щеше ли да бъде така подценен и онеправдан човешкият труд? С този пример искам да ви кажа, че социалната несправедливост е резултат от човешката бездуховност. Ако всеки работодател, което означава ако всеки, който има в ръцете си пари и власт, има в съзнанието си човеколюбие, мислите ли, че би се стигнало до това положение, в което се намирате сега? Какво по-голямо доказателство за човешката бездуховност от огромното различие между бедни и богати?

Всичко това се знае, лошото е че хората си го обясняват неправилно, ако изобщо търсят някакво обяснение.

Ние от Всемирното Бяло Братство имаме едно основно желание и то е: възприемайте себе си като основен фактор за всичко случващо се във вашия Живот. Вие, а не Бог, градите вашите взаимоотношения; вие, а не Бог, създавате обществото на социалната несправедливост. Поради тази причина не забравяйте, че всеки човек е създаден, за да може в рамките на своя земен живот да прояви Божествената същност на своята душа, дори по-добре е да кажа на Божествената си Природа.

Нашата голяма надежда е, че тези, които чувстват себе си онеправдани ще се обърнат  към Бога, и тези, които държат в ръцете си пари и власт също ще трябва да се обърнат към Бога.

На властимащите и богатите Бог ще даде благоразумие и Любов, за да възприемат справедливостта, като обективен закон за разпределението на  благата. Защото всеки трябва да получи според труда си. Справедливото заплащане на човешкия труд и честното партньорство в политиката и бизнеса ще дойдат само тогава, когато хората работят с Любов и благоразумие.

На онеправданите Бог ще помогне да осъзнаят своето положение като резултат от бездуховността на своите работодатели, и ще им даде вяра и Любов, за да потърсят  правата си като използват силата на своя ум и  като постигнат висшата благост на човеколюбието.

За да бъдат преодолени последствията от бездуховността  може да помогне чистата и светла връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание, с Бога.

Любовта  и Мъдростта вложени в Божието Слово могат да бъдат най-добрият помощник на всеки човек пожелал духовно да  развива себе си. Последователната и целеустремена работа с Божието Слово ще създаде необходимото просветление за човешкия ум.

За какво просветления говоря? За ясното осъзнаване на голямата необходимост от нова духовна култура, която ще създаде облагородените човешки взаимоотношения. Културата на общуване между хората ще бъде израз на осъзнатата сила на любовта към ближния.  Стремежът да бъде осъзната тази любов, ще помогне на човечеството да създаде обществото на Справедливостта.  Ето го нереализирания до ден днешен Промисъл на Създателя. Затова в последните години, повече от всякога, Всемирното Бяло Братство търси връзка с човечеството. Ние ви изпращаме Своето благословение и ви призоваваме с много Любов да работите за проявлението на Божия Дух във вашия живот.