ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА БЛАГОРОДИЯ ЖИВОТ

Човечеството има вече определено очертан приоритет на своето духовно развитие. Аз го виждам в стремежа на все повече хора да допринасят за добруването в Света. Все повече хора разбират голямото значение на позитивната мисъл и още повече на позитивната нагласа за доброжелателство и добротворчество. Но сами разбирате, че само това не стига, за да може да се постигне окончателен превес на Светлината над Мрака. Впрочем това е процес, който в хилядолетията до тук винаги е имал относително балансиране.

Винаги когато трябва да се говори за баланс на енергиите, вие хората, ще знаете, че вече е настъпил момента за вашата неотложна подкрепа в името на Светлината като проявление на най-висшите Разумни Същества  във Вселената. В какво се състои вашата конкретна работа? В изключителната ви способност да възприемате чрез вашия ум и да преосмисляте информацията, която изпълва Пространството. Да не забравяме, че съвсем до скоро много активно се говореше за необходимостта от преобразяване на Пространството, за необходимостта от изменение на сегашния начин на живот, който води човечеството. Не мислете, че тези необходимости са отпаднали, не мислете, че ако не се е случило нещо изключително разтърсващо всичките ни предупреждения са били излишни. Ние много добре знаем, че всеки човек когато прецени, че опасността, от която се е предпазвал е преминала, вече има съвсем различно отношение към проблема, който го е тревожил. И точно затова Аз решавам сега да ви подскажа в какво се състои вашата основна задача от тук нататък.

До скоро вие знаехте, че има голяма опасност от унищожаване на живота на вашата планета. Някои приеха присърце работата за създаване на нови положителни енергии в подкрепа на благородната кауза за спасяване на Живота. Други, които нехаеха тогава,  са съвсем безразлични към проблема и сега. И точно за тези хора е Нашата тревога. Те са пасивната част от обществото, която задържа процеса на духовното развитие и трябва да бъдат приобщени към голямото семейство на добронамерените хора. Добронамерените хора са Спасителите на Живота. Добронамерените хора, усвоиха способността да създават и изпращат в Пространството доброжелателни мисли; добронамерените хора вече имат напълно различно поведение – поведение, което показва, че доброжелателните мисли вече определят поведението им, защото все по-често се проявяват като начин на живот. В тях е Нашата надежда, защото Ние искаме човекът сам да разбере смисъла на всичко, което се случва с него и в Пространството, сам да проумее своята лична роля за  укрепване и утвърждаване в бъдещето на благородния начин на Живот.

Кои са отличителните черти на благородния начин на Живот?

На първо място това е безкористното отношение на хората един към друг.  Безкористното отношение изисква човекът да е проумял голямата мъдрост на Христовите думи, с които Той ви съветва да не правите на другите това, което не искате за себе си. Едно такова поведение предполага изключително доброжелателство, което може да обедини хората в името на благородната кауза за благороден Живот.

Вие, всички, които искате да устроите себе си като успяващи хора, трябва да знаете, че големият залог за вашият успех е Силата на вашата Доброжелателност. Вашата Доброжелателност изисква все     повече активност, която да обединява все повече и повече хора в името на великата Идея за установяването на справедлив обществен строй, а това означава Божията Любов, Мъдрост, Истина и Добродетел да определят вашият начин на Живот. На тези, които оформят пасивната част в обществото искам да кажа: Имайте предвид, че знанието, което трябва всеки човек да усвои, за да може да живее като добродетелен човек е съхранено в Христовото Слово. Христовото Слово, не изпълва томове книги, то не е предадено във вид на беседи, то не е изложено като лекции в различни публикации – Христовото Слово е предадено лаконично и изключително мъдро в Неговите притчи. Потърсете Новия Завет и започнете да четете и разсъждавате върху тяхното съдържание. Там ще намерите всичко необходимо, което може да подтикне вашият ум към активна духовна работа. Когато опознаете истинската Сила на това Слово, ще разберете колко много работа ви предстои, за да бъдете полезни не само на себе си, но и на човечеството. Това е втората отличителна черта на благородния начин на Живот, защото определя главната посока, в която ще трябва да направлявате своите мисли, чувства и действия – добруването на човечеството.  Вие ще живеете с мисълта за добруването на човечеството, когато осъзнаете истинното значение на Идеята за човеколюбието. Тази Идея е предадена на Света от Христос не само чрез Словото, но и чрез живия пример на Неговия Живот. Така вече идваме до третата отличителна черта на благородния начин на Живот – стремежът към съвършенство. Стремежът към съвършенство ще даде конкретни резултати, ако е предизвикан от искреното желание на човешкия ум, от пълното предразположение на човешката душа да опознае и въплъти в конкретни действия Христовата Любов. Ето как се получи градация на правилата, които могат да приобщят всеки желаещ към благородния начин на Живот:

– безкористно отношение на хората в рамките на тяхното общуване;

– мисълта за добруването на човечеството;

– стремежът към съвършенство обоснован върху потребността от проявената Христова Любов.

И едва след като всичко това бъде постигнато, може да се говори за новата енергийно-информационна среда, която ще преобрази Пространството, ще определи и новата характеристика на Времето, но вече реализирано като  проявената Божия воля.

Енергийно-информационната среда, в която вие живеете сега, съдържа в себе си изключителната сила на остарялото разбиране на хората за Живота. Все още значителна част от хората населяващи планетата, не възприемат Живота като Творчески Процес на Еволюцията. Всъщност Животът е разгърната всеобхватна Програма на Сътворението, което е резултат от Творческата активност на Висшия Разум. Бога Творец създава Програмата и в процеса на нейната реализация, в рамките на широкомащабното измерение на Неговия Ум се разгръща Животът. Неговата Програма определя характеристиката на Времето и съдържанието на Пространството. Вложената Идея в тази Програма получава своята реализация чрез степените на изявата, както на самия Творец, така и на Неговите Създания. На вашата планета, Идеята на Твореца получава Своето живо проявление чрез мислите, чувствата и действията на човешката личност, защото от всички Божии творения, само човекът е носител на разум подобен на Божия. Това е най-съществената информация, която всеки човек трябва да знае, най-съществената информация, която може да промени човешкият начин на живот, но само ако бъде приета с вяра и с пълното разбиране за съществената роля на нейното значение. Когато този факт бъде напълно осъзнат ще започне качественото изменение на енергийно-информационната среда на планетата. Вече има частични постижения в тази насока, но те са изключително недостатъчни. А целта е чрез мисълта на преобразеното човешкото съзнание, енергийно-информационната среда на планетата да получи  своето ново съдържание. Новото  съдържание ще бъде създадено само чрез новото отношение на хората към Живота. Енергията от чувствата и мислите на хората, енергията от техните преки действия ще изпълни Пространството с така необходимата нова информация. Ако хората използват благородния начин на Живот, ще станат създатели на новия вид психическа енергия, която се отличава  с високата честота на своите вибрации, а това са вибрациите, които хармонират  с вибрациите на Божията Творческа Мисъл. Вие можете да постигнете това ниво.  Ние сме се погрижили да ви предадем достатъчно знания в областта на менталната трансмутация. Чрез нея ще  постигнете изкуството за преобразуване на психичните състояния, форми и условия. Това означава промяна във вашето съзнание и ориентацията му към конкретна посока. Ние ви призоваваме да следвате посоката, която е определена от Божията Любов. Така ще достигнете нивото на  следващото четвърто измерение от Еволюцията на Сътворението и ще имате Ново Небе и Нова Земя.

Аз много се надявам, от думите ми до тук, да е станало напълно ясно, че ако искате да имате нова реалност за вашия живот, ще трябва сами да си я създадете. Ние можем само да ви съветваме и така да подпомагаме вашето духовно развитие. Толкова! Другото си е ваша работа.   Ако търсите Любов – ще намерите Любов, ако търсите Мъдрост и Нея ще получите, Ако ви е нужна Истина  – готови сме да ви посочим пътя към нея. Важното е да знаете какво искате! Тази е причината да ви препоръчваме благородния начин на Живот. Ние ви предлагаме  да вървим заедно по Пътя към този Живот.