В ТОВА ТРЕВОЖНО ВРЕМЕ

Имам желание в кратко обръщение да ви кажа най-важното според Мен, свързано с живота в България в това тревожно време.

Сега прави най-силно впечатление невъзможността хората да се изслушват. Всеки има някаква идея, всеки нещо говори и в крайна сметка няма кой да го чуе. Или вие не искате нещо в тази държава да се промени или просто не разбирате колко недалновидна е политиката прокламирана от наличните политически партии.

Вашата – на всички хора в България – отговорност е да потърсят в себе си сили и да се постараят да се дистанцират от пряко участие в политиката. Възможно е сегашните протестиращи да бъдат изкушени да създадат нова партия. Това ще бъде грешка, защото не партийната принадлежност в поска „дясно” или „ляво” е определящият фактор за бъдещето на  държавата. Определящият фактор е истинското, чисто желание на хората за по-спокоен живот. По-спокойният живот ще дойде от правилното разбиране на идеята за справедливост и култура във взаимоотношенията, които имат хората. За  съжаление съвременното общество в България не е узряло още за такива отношения, и ето защо това, което Ние ви предлагаме е да се вслушате в гласа на собственото си съзнание. То е онази чиста духовна сила, която може да ви подскаже, че само проявата на вашата духовна същност може да ви упъти към развитие и стабилност. Жалко е, че вие се намирате в изключително критичен период, защото не само между политиците, но и между духовниците в България съществуват неприязън, нетърпимост и омраза. Няма го разумния диалог на нито едно равнище от живота в тази страна.
Поради тази причина Ние, от йерархията на Светлината ви призоваваме да бъдете изключително внимателни в проявата на вашите емоции през настоящите дни. Знаете, говорили сме ви, колко голяма е силата и в каква степен енергията на вашите мисли и чувства може както да създава така и да руши. Ето защо, Ние ви призоваваме вас „обикновените” хора, както много често се използва това понятие, да въдворите ред и спокойствие в главите си. Вашите мисли трябва да бъдат най-вече доброжелателни. Това означава, като изказвате вашето несъгласие да имате в ума си идеята за алтернатива на това, което не одобрявате. Не бъдете крайни в исканията си, а създавайте в съзнанието си образа на просперираща и благоденстваща държава. Вие сте, или ще бъдете крайни, ако рушите без да знаете какво ще сложите на мястото на разрушеното. Вече сте допускали такива грешки и виждате какъв е резултата. Сега сте интегрирани в голямото, както вие казвате, европейско семейство. Постарайте се да видите какви са ви правата в този случай, доколко държавата е зависима от конюнктурата, в която се намира и доколко би могла самостоятелно да има свои решения. За вас обикновените хора е важно да имате редовни заплати и по-малко данъци. Но може ли това да се постигне с нестабилна икономика?

Бъдете убедени, че без духовна чистота и сила няма как да настъпят промени във вашия живот. Затова Идеята, която трябва да съпровожда вашето недоволство е да се постигне единение на човешкия ум в посока на приобщаването на всеки член на обществото към градивна и конструктивна инициатива за преосмисляне на досегашния начин на живот, за ролята, която има сега действащата политическа система.  Има чудесна възможност в управлението на страната да навлязат духовно просветлени хора, които могат да вземат конструктивни, не наивни и абстрактни решения. Огледайте се, потърсете ги или по-точно ослушайте се, за да можете да чуете и техния глас.

Предстоят трудни дни на изпитание за целия български народ. И Аз се моля този народ да прояви благоразумие, да прояви мъдрост и старание за създаване на духовно силно общество, общество, което ще се ръководи основно от принципа на правдата и справедливостта. Още в Светото Писание се говори достатъчно ясно за необходимостта от  братство и равенство между хората. Ако в периода до предстоящите ви избори потърсите мъдрото слово на   Христа и чрез неговите съвети започнете да създавате вашите взаимоотношения, то ако не друго, поне ще си спестите сериозните усложнения, които възникват от разразилата се омраза.

Ще кажете, че е твърде наивно, та дори и ненужно това, което говоря, защото кой ли пък ще Ме чуе. Но Аз зная, че не съм сам в старанието си да ви помогна. С мен са още много радетели на Светлината и ако ви призовавам за благоразумие, то е с надеждата, че като умирите страстите си, ще можете да възприемете нашите послания към вас за мир и сговорчивост. Сговорчивост не означава премълчаване и прикриване на допуснатите грешки и злоупотреби. Сговорчивостта изисква добронамереност и от двете страни, добронамереност и достатъчно смелост, която да се проявява в готовност  за установяване на справедливостта в името но добруването на народа.

Сега искам да ви оставя един съвет с пожеланието да се вслушате в него.

Всяка сутрин, обед и вечер изказвайте пожелания за мир и сговорчивост между хората. Силата на вашите мисли и чувства може да потуши големите неблагополучия, в които се намирате сега. Оставям ви с препоръката да използвате следните думи: „Мир в душите ни! Любов в сърцата ни!  Благоразумие и справедливост за обществото ни!”

Нека тези пожелания  бъдат духовна сила за целия български народ!