ЗА ЛЮБОВТА И ЖИВОТА

Православните християни отбелязват днес денят на Моето Възкресение. Всички говорят колко е голяма силата на Моята Любов, как съм пожертвал Себе си, за да бъдат опростени греховете на хората, и всичко това за ден – два свършва. Говорят предимно онези, които нямат какво да кажат – ето това ми прави впечатление. Говорят онези, които търсят благополучие и добруване единствено за себе си, защото те са убедени, че всички блага им принадлежат. Това са хората, които искат да имат, без да се интересуват от всичко останало, като например морален дълг, добротворство или поне добро разположение на собствения им дух.

Не е нужно да продължавам с тона, който много добре показва моята тревога. Ще уточня само, че тази тревога идва от    създалата се крайно неблагоприятна обстановка на планетата. Всички вие знаете, че сега с нова сила се проявява разделението между хората: разделение между политици и народ, разделение между бедни и богати, разделение на добронамерени и озлобени хора, може да продължавам още. За кой ли път ще ви призова да не се отказвате от желанието си да бъдете добротворци, защото само чрез добра мисъл и чисто, светло чувство ще можете да постигнете промяна във вашия живот, промяна, която ще създаде условия за благоденствие на цялото човечеството.

Може би ще си кажете, че всичко това сте го чували милион пъти. Да, така е. Но Аз ще продължа да чукам на вратата на вашите души и да искам от всеки от вас да прояви своята божествена същност. Защото почти у всеки от вас стои затворен и онеправдан добрия, кротък човек, въпреки че у всеки от вас има толкова доброта и любов, колкото е необходимо, за да се прероди човешкото общество в името на Светия Божи Дух – Духа на Любовта.

Знаете ли колко е силен този човек, който в името на Духа на Любовта пожелае да преобрази себе си? Но защо казвам да преобрази, след като знам, и напълно съм уверен, че всеки човек се ражда с чисто ангелско сърце и ако има нещо, което да му пречи да живее според желанията на сърцето си, това е неговият ум, който е пресметлив и в много случаи неуравновесен. Но мили мои, вие трябва да знаете, че тази пресметливост и неуравновесеност, са най-добрите ви помощници за създаване на устойчив и добронамерен подход във вашия живот. Човешкият ум, с всичките му предимства е и вашето най-голямо изпитание за установяване на положителен и чист начин на живот. Положителният начин на живот, за вас трябва да бъде трайното присъствие в съзнанието ви на мисълта за добруване и благоденствие на всички хора. Ако тази мисъл ръководи вашите постъпки, изобщо вашето поведение, от само себе си ще отпаднат всички прояви на недобронамереност и злоумишлени действия. Затова ви призовавам, всяка сутрин още щом се събудите, първата ви мисъл да бъде :”Аз съм добър човек и обичам живота.” Знаете ли колко голяма сила има в това простичко на пръв поглед пожелание? Когато един човек казва от сърце и с разбиране нещо – каквото и да е то – това нещо има двойно по-голяма сила, защото то като израз на разбирането на отделния човек носи яснота и увереност във всичко, чрез което се проявявате.

Вашето желание да бъдете добронамерени хора стои в основата на всичко, което създавате – взаимоотношения, проявление на чувства и мисли, начин на живот. Желанието за добронамереност напътства ума и му създава възможност да бъде праволинеен. Как става това? Като знаеш, че ти в ума си нямаш друго желание, освен едно – единствено – да създаваш с любов. Това е! Всичко останало произтича от това желание. И уверявам ви,  че ако се ръководите от стремежа за добротворство, от стремежа да създавате с любов ще имате изключително богат и интересен живот. От къде идва тази възможност? От същността на Любовта. Защото тя винаги води човека към съвършенство. Съвършенството е изключително трудно постижимо, и точно в стремежа си да го постигне, човек калява своя дух и го  приобщава към благородството. В стремежа към съвършенство, човек е в състояние да прояви своите изключителни възможности за добротворство. Казвам изключителни възможности, защото вярвам, че Божествената сила на Духа вложен във вашите души, точно тогава, точно в такива случаи се проявява в своята пълнота, проявява се най-истински.

Вие сте същества, които носят в сърцата си любов и в съзнанието си мъдрост. Така както вашият Отец създава и твори с Любов и Мъдрост, така и вие сте способни да проявявате тези качества. Но за съжаление у мнозинството от вас има по едно Божество, което стои затворено дълбоко в съзнанието ви, поради вашето невежество. Вашето невежество, държи в дълбока  тъмница Божият Дух, който може да превърне живота ви в светло проявление на най-благородните чувства. Не искам да мислите, че като ви говоря за вашето невежество, Аз ви унижавам. Не е унижение за някому да чуе истината за себе си. По-скоро това е възможност за този човек да прогледне и да се види с очите на безпристрастния ум.

Защо ви говоря за невежество? Защото е въпрос на желание на всеки от вас да научи каквото и да било за себе си и за живота. Знанието ви е дадено достатъчно достъпно и особено настойчиво, то ви се предава през последните години. Въпрос на желание е, за кой ли път ще го кажа, да се потрудите и да поработите с това знание. Знанието за вашата духовна същност и Сътворението на Живота ще ви отвори вратите към Новия Свят. Когато вие възприемете истинското знание за Живота ще станете нови хора, защото истинското знание е Любов и Просветление. Любов, защото е проява на Божието присъствие във вас и Просветление, защото Любовта създава всички блага, които са необходими, за да се разгърне Живота според Божия промисъл.

Обични мои, бъдете уверени, че с проявеното от вас невежество, вие доказвате само едно – невъзможност за развитие и усъвършенстване не само на вашата човешка същност, но и на Света като пълнокръвна проява на Божия Промисъл за Живот на планетата. Аз смело наричам вашия сегашен начин на живот „невежество”, защото няма друга дума, която така ясно да казва, че незнанието руши и води упорито към деградация на Сътворението. С вашето незнание, вие сте се изолирали от процесите на еволюцията, но това, което казвам не е съвсем точно. Защото вие сте се изолирали като съучастници в творческото проявление на Живота, и точно поради това отклонение се превръщате в спирачка на неговото развитие.

Тук, чрез този текст Аз говоря на мнозинството хора, които небрежно отказват да разсъждават по проблемите на Живота и неговата Еволюция. Колкото ми е трудно да повярвам, толкова голяма е надеждата ми, че ден след ден, малко по малко ще се увеличава броя на тези от вас, които ще възприемат моите думи    и ще открият в тях истината за собствения си живот.

Истината е една – Божият дух твори с Любов и всеки, който пренебрегва този факт, изостава в своето развитие и се превръща в проблем на Еволюцията. Няма как без Любов да се създаде нещо трайно, градивно и стойностно. Все едно да искаш да расте трева без слънце, да цъфтят цветя без вода, да пеят птици без въздух. Не е възможно бъдещо развитие и утвърждаване на Живота, без искрените и светли чувства на Любовта, без нейната животворяща сила. В името на бъдещият Живот, вие сте призвани да отхвърлите тежкия лепкав мрак на вашето невежество и да осъзнаете единствената истина в този Свят – Живот има само там където има Любов. Мир вам!