ЧОВЕКЪТ И ГРЕШНИКЪТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЧОВЕКЪТ И ГРЕШНИКЪТ

Здравейте, приятели!

Всеки човек има своя вътрешен духовен свят. Друг е въпросът кой до колко осъзнава неговото съществуване, присъствие на духа и сила на проявлението му. Най-важното в посоката на тези размисли е осъзнаването на собствената умствена активност и нейното качество.

Какво разбираме Ние, Висшите Учители, когато говорим за качество на умствената активност?

Приятели, това е способността на всеки от вас да търси цел и предназначение на своите действия. Всяка цел има стойност тогава когато е обвързана с интереса колкото на личността, толкова и на средата, в която живее и се развива човекът. Предназначението на действията имат стойност тогава когато обслужват безусловно и всеотдайно целта.

Коя е най-важната Цел, която би трябвало да обедини усилията на цялото човечество?

Най –важната цел е омиротворяването на човешките страсти. Кои са те? Страстта към власт и богатство.

Ще кажете, че в тази препоръка няма нищо ново. Отдавна се знае, че точно тези страсти опорочават човешкото съзнание. Е, и какво от това, питам Аз. Какво като се знае? Нещо да се е променило в начина на живот? Нещо да се е променило към самите вас и вашите ближни? Няма такова нещо! Напротив! Отношенията между народите се задълбочиха дотолкова, че вече сте в постоянно състояние на война. Като говоря за война имам предвид не само военните конфликти, но и задълбочените, ожесточени дори, пререкания. Вие воювате много грубо и чрез Словото! А то ви е дарено като на разумни същества да го използвате за своето духовно развитие. И ако има нещо, което може да помогне на човечеството да постигне Мир на планетата, то е точно Словото. Добрата, блага дума, спокойната уравновесена мисъл – това са най-силните средства, чрез които хората могат да създадат Мир в душите си, а от там Мир на планетата.

Какъв е Пътят, как ще се постигне Мир?

Като се постигне разбирането, че духовното знание предадено на човечеството, тоест Словото, което идва при вас чрез Божествената наука като Учение, сега е опорочено. Опорочено е по два начина: съзнателно и несъзнателно.

Съзнателно се прави от властимащите, от политиците и от свръхбогатите хора. За тях е необходимо омиротворяване на страстите.

Несъзнателно, от наивното необразовано Добросърдечие на добронамерените хора. Така се е стигнало да многообразието на религиите и тяхното смесване с политически – геополитически и геостратегически интереси.

За какво воюват сега хората на планетата? За територии, за газ, за нефт и други „природни богатства”. Ама те не ви принадлежат! Никой не се и замисля, че след като му е позволено да живее на определена територия, няма правото да експлоатира земните недра!

И всичко това се получава защото няма обединени усилия в една посока. Липсва великата разумна Цел! Съсредоточени усилия от страна на Учените за откриване на съвременни енергийни технологии. Впрочем, истината е, че не се позволява на добронамерените Учени, да работят спокойно за внедряването на нови енергийни източници. Така, богатите и властимащи хора се превръщат в грешници. Грешници, заради опороченото си съзнание. Излиза, че да бъдеш човек е по-трудно, отколкото да бъдеш грешник. И грешникът е човек, но с друго съзнание и друго отношение към Живота. Впрочем, ако те са грешници поради своята лакомия и агресивност, другите, които стоят и чакат някой друг да направи живота им по-добър не са ли също грешници? Тези, които напуснаха родните си места – здрави, прави и млади хора какви са? Аз ги определям като грешници, защото те търсят готовото, добре уреденият живот, вместо да се потрудят да го създадат на своите територии. Тези, които разпалват войни, и другите, които воюват или пък тези, които изпълняват самоубийствени атентати от невежество, те не са ли грешници. По-трудно ли е да бъдеш човек отколкото грешник? Излиза, че да! Защото, за да си човек се изисква да имаш, морал, да имаш воля за добруване, да имаш любов в сърцето си към ближния – все условия свързани с духовното развитие на личността. Всичко това няма никаква стойност за грешника. Той не се интересува от съдбата на другите, не се интересува дори от своята собствена съдба, защото живее като слепец. Той не вижда Правдата, Мъдростта и Любовта в човешките отношения – все Истини, които носят Светлината в човешкия Живот. Хората, които наричам грешници са дваж по-грешни и защото поради неправилното си отношение към Живота задържат неговата еволюция, пречат на духовното развитие на добронамерените хора.

Приятели, говоря за всичко това с огромно огорчение и мъка, че човешкото съзнание все повече се отдалечава, отдалечава се съдбовно и безвъзвратно от Великия, Божествен Промисъл за Мир, Любов и Благоденствие на планетата. Създадени са ви всички условия за добър живот, а мнозинството от вас живеят като грешници – едните подвластни на страстта за богатство, другите затънали в невежество, прегърнали, всеки своята религия са готови на вражда и омраза, за да я бранят. И отново търся подкрепа и разбиране от вас – духовно просветените хора, хората, които знаят и вярват, че Бог е създал човека, за да бъде той – човекът велико, Божие подобие. Разпространявайте Нашето знание, търсете съмишленици и бъдете уверени, че Истината в човешкия Живот на тази планета е една. Тя гласи: Само чрез Любов, човекът ще съгради своята Нова земя и ще създаде Ново Небе. Това е облагороденият Живот, който отваря Широките и Светли хоризонти на благата човешка Мисъл.