ЗА ТРЕВОЖНИТЕ НОВИНИ И ЧОВЕШКИЯТ СТРАХ

Винаги в света е съществувала в някаква степен несигурност. Тя възниква преди всичко поради страх от различни метеорологични катаклизми, войни, болести и смърт.

Несигурността, която се проявява в човешкия живот се свързва най-вече с инстинкта за самосъхранение. Когато този инстинкт има водеща роля за човешките мисли, чувства и постъпки, тогава вероятността това от което се страхувате да ви сполети е много по-голяма. Със своите страхове вие предизвиквате точно това, от което са страхувате, че ще дойде при вас.

Защо се получава така? Защото когато преживявате определен страх вие създавате в своето  съзнание неговия образ, излъчвате съответното чувство, което от своя страна представлява конкретен вид енергия. Тя има електромагнитно лъчение, а това е лъчението на всички видове явления. Мисълта, която съпровожда съответното чувство, и самото чувство като източник на енергиен заряд влизат в пряко взаимодействие, и така определят степента на вибрация, чрез която ще се прояви в конкретния момент вашето  съзнание.

Когато говоря за конкретния момент, имам предвид връзката, която се постига между вашето емоционално-умствено  състояние и съответния обект на вашия страх. А как се постига тази връзка? Като се приобщава едната към другата енергия, защото всичко  съществуващо първо е енергия и след това материя. Затова на фино енергийно ниво се извършват взаимозависимости, които влияят  съвсем пряко  върху материята. Всичко това става факт в резултат на оеднаквяване на вибрациите на вашето емоционално-умствено състояние с вибрациите на съответното явление. В такива случаи обикновено се говори за хармонизиране на връзките, но това определение подхожда много повече на градивните процеси. В случая говорим за страха, а той обикновено  създава проблеми.

Кои са проблемите произтичащи от страха? На  първо място несигурност. Хората се страхуват, че ще загубят нещо, страхуват се, че животът им ще се усложни и поради тази причина виждат във всичко, което изисква повече усилия ПРОБЛЕМ – проблем от който се страхуват. Поради тази причина те стават несигурни във всичко, което могат или биха могли да предприемат, но не го правят, защото страхът сковава тяхната духовна и физическа сила.

Защо    подхващам темата за страха? Защото напоследък вие живеете непрекъснато в страх – големият страх от неизвестното.

Само преди година, информационното пространство беше наситено с новини за големите катаклизми свързани с края на света, дори беше предвидена и конкретна дата за този край. Сега отново хората са сковани от страх, който е предизвикан от различни новини и гадания за опустошителни земетресения и наводнения, както и за нови кризи в обществено-политическия, финансовия и икономическия живот.

Нормално е човек да се страхува, ще кажете вие, още повече когато става въпрос за толкова сериозни катаклизми. Аз, обаче веднага ще ви задам въпроса: А дали тези страхове не идват при вас поради недостатъчната ви вяра в Бога и в човешкото благоразумие? Аз  съм убеден, че това е основната причина, човекът да се чувства застрашен.

За да имате повече сигурност и спокойствие е необходимо да търсите знание от Божествената наука. Когато човек употребява тези знания непрекъснато ще придобива духовна сила, а тя идва от Словото на Създателя.

Словото на Създателя учи, че всеки, който потърси помощ и   закрила от Бога, ще я получи.

А че това е така се вижда от успехите на хора, които са постигнали големи научни открития, от преживяванията на други, които са се намирали в тежки, животозастрашаващи обстоятелства, и са преминали премеждията само и благодарение на своята изключителна вяра. Вярата, че не са сами в трудния момент, и още повече вярата, че те са създадени с любов, за да творят чрез любов.

Абсолютно чистото усещане за неразривна връзка между човешкия и Божия Дух, винаги ще дава сигурност на вашия живот. Когато това усещане има водеща роля за начина ви на живот, вие няма да се суетите и да изпадате в паника при всяка нова информация за неизвестното. Колкото и загадъчно, колкото и неясно и трудно да ви изглежда бъдещето, бъдете убедени, че цялата неяснота и несигурност се дължат на вашето неразбиране на духовната връзка между човека и Бога.

Сега какво се получава? Хората обикновено са ангажирани  със своето ежедневие и не се интересуват от нищо, което е вън от техните ограничени лични интереси. Тесния коридор на личния интерес води единствено към материалния свят с неговите безброй много тревоги за придобиване на имущество, за неговото запазване и увеличаване. А всъщност материалния свят е мястото  за вашите най-големи изпитания, защото вие го възприемате като единствената възможност за личното ви себедоказване. Ако някой може да постигне нещо съществено в своя живот, ако може да бъде полезен на себе си и близките си, ако постигне висок професионализъм – всичко това е значимо, според вашето разбиране, само в сферата на материалния живот. Така изобщо не включвате възможностите, които ви предоставя духовния живот.

Като ви говоря по тези въпроси Аз не ви упреквам за това ваше разбиране, но съжалявам, че 2 000 години след Христа, човешкото съзнание остава все още на нивото на посредственото разбиране за живота. Съжалявам, че все още не можете да се събудите дотолкова, че да видите колко е пряка връзката между отношението ви към Бога и всичко друго, което се случва във вашия живот.

Какво е казано в Псалом  91?

Защото ще заповяда на ангелите Си

за теб

да те пазят във всите твои пътища.

На ръце ще те подигат,

да не би да препънеш о камък

ногата си.

Но кога можеш да получиш такава закрила? Когато направиш Бога свое Упование. Тук не става въпрос за сляпата вяра на поклонниците, които от страх да не ги сполети зло, се стремят да бъдат под Божията закрила. Тук става въпрос за живата градивна вяра, която подтиква към творческа инициативност, която идва като естествено проявление на любовта към Бога, а това е осъзнатата духовна връзка между Твореца и Неговото творение.

На практика, сега вашият живот е един маратон, едно непрекъснато тичане от една към друга възможност. А кой определя възможностите? Единствено вашето разбиране за живота, и тъй като то е създадено само върху основата на личния ви тясно ограничен интерес към материалния живот, вие губите живата връзка със своя Създател. Така живеете предимно с мисълта за чуждата действителност. Животът, в който вие навлизате в процеса на осъзнаване на заобикалящите ви условия и обстоятелства, в които се развивате, е чужда действителност за вас. Чужда, защото вие разсъждавате: „Аз и света”, „Аз и другите хора”, „Аз и живота.” Тоест вие винаги възприемате себе се като доведеното дете в семейството. Не! Вие не трябва да приемате Света като заварената действителност, като нещото, което съществува сам`о за себе си.

Голямото семейство на Бога включва в едно Цяло, Неговата и вашата духовна същност. От тази връзка произтича еволюцията на Живота, защото вие сте фактора, който работи за неговото развитие.

Да разгърнеш всички свои умения и способности, означава да се научиш да създаваш Живот. А Живот ще създава този, който притежава увереност в своите сили; вяра в своите сили има този, който знае, че е създаден, за да допринесе със своя живот развитие за Цялото. Полезен за себе си и обществото е човекът, който осъзнава смисъла и стойността на духовната връзка  между човешкото и Великото Съзнание.

Колко различен би бил Животът, ако всеки от вас участваше в него със  съзнанието на творец! Тогава всеки ще е зет с мисълта да черпи от Любовта и Мъдростта на Бога, за да бъде полезен, за да бъде създател на нещо ново и продуктивно, по подобие на своя Отец.

Ще има ли тогава за човека страх от неизвестното? Щом живее с разбирането за своята духовна връзка с Великото съзнание, всеки човек ще изявява предприемчивостта на творческата активност и ще се чувства уютно в дома си. Вярата, че е създаден, защото е потребен  за този Живот, винаги ще изключва от ума му страха от неизвестното.

Как живеят по-голямата част от хората сега? Всеки за себе си, без да търси духовна връзка с ближния си и с Бога. Отчуждени един от друг и от своя Създател, ограничени от егоистичните си желания, те непрекъснато се страхуват да не би да загубят придобитото. Но не само от това! Голям е страхът и от природните катаклизми, и съвсем не си дават сметка, че те са следствие от натрупаното в  човешките души и в пространството напрежение. От къде идва това напрежение? От  нездравословните вярвания, от негативните образи в съзнанието поради пълната бездуховност, в която живее мнозинството.

Вашите мисли и чувства  създават психическа енергия, която влиза  във взаимодействие с енергията на планетите от  Слънчевата система. Тяхната енергия също би трябвало да се възприема като психическа енергия, защото влияе върху формирането на вашите мисли и чувства, което означава върху живота на Земята.

Толкова колкото повече са вашите светли мисли и чувства, толкова повече бихте отдалечили от себе си и Земята  опасностите от природни катаклизми. Затова всеки ден е необходимо  да се насища Пространството с положителната енергия на вашето облагородено съзнание, а не само когато се чувствате застрашени.

Сега вие правите медитации и молебени, когато получите тревожни новини, стремите се когато се чувствате застрашени да се обединявате духовно, и това има своето  съществено значение. То определено помага, но не е ли по-добре да се предпазиш от проблема, вместо да го допуснеш и едва тогава да  търсиш спасение. Чували сте навярно поговорката: „Когато се обърне колата – пътища много.”  Затова моят съвет към вас е: Не търсете Бога само когато се чувствате застрашени. Живейте с желанието, с чувството и мисълта за Неговото присъствие  във вашия живот. Стремете се и вие да бъдете значима сила в Неговия Живот. Вашата вяра в Любовта и Мъдростта на Твореца ще ви приобщи към Светлите Сили на Сътворението. Всеки ден трябва да бъде за вас възможност да създавате Добро. Така ще постигнете трайно и пълнокръвно единение между вашия дух и Духът на Създателя, което по напълно естествен път ви поставя в нова, енергийно защитена среда.