МОИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА 2014-ТА

Има дни, които идват като водопад. Те носят сила за духа и благословение за душата, защото чрез тях се проявява пречистващата сила на Божия дух. В тези дни човек преживява най-впечатляващите, най-значимите мигове от своя живот. Благословен е този, който може да използва силата на тези дни. Такъв човек приема с душата, със сърцето, и с ума си цялото Божие благословение, което изпълва Вселената.

Идващите дни на 2014-та носят магнетизма, силата и Божественото начало на буйния и сътворяващ Водопад на Новото Време. Те могат да бъдат за вас край и начало, осъществени в едно единствено желание – желанието на вашите души да обновят Живота с дела на осъзнатото, облагородено човешко съзнание.

Като водопад ще текат мисли, чувства и дела, и ще ви въвличат във водовъртежа на идващото Време. За да можете да отговорите на изискванията, които То поставя пред вас, ще трябва да търсите духовната връзка с вашия Създател. Само чрез духовната ви обвързаност с Великото съзнание вие ще можете да постигнете най-неотложните Промени за еволюцията на настоящия Живот.

Две са най-неотложните промени, които ако осъществите, ще ви направят сътворци на Новото Време: едната, която е свързана с края на определения етап от вашето духовно развитие, е да се отречете от страховете си. Това означава, че като изчистите душите и съзнанието си от страховете, с които живеете, ще освободите потисканата от тях вяра в Благоразумието на Създателя. Така ще отстраните втората причина: вашето неверие в съществуването на Велика Духовна Сила, което предопределя пълното ви неразбиране за ролята на Създателя във вашия живот.

Съществува пълна взаимозависимост между вяра и страхове, между вяра и несигурност. Този, който живее с вяра в мъдростта на Сътворението, не се измъчва от страхове и несигурност. Този, който живее със страх за себе си и за бъдещето на човечеството е потъпкал вярата в душата си. Липсата на вяра е най-съществената причина за нестабилност и страхове.

За да е продуктивен Животът както на личността, така и на обществото, би трябвало той да е основан на живата градивна връзка с Великото Съзнание. Тогава Силата на Духа, изначално вложен в душите ви, ще ви помогне да достигнете нивото на духовното единение, което носи като смисъл и съдържание бъдещето на човечеството.

За да използвате градивната сила на Божието начало, освободете в душите и съзнанието си Силата на Духа.
Вие, които търсите връзка с Божия Дух и знаете, че той може да ви дари с най-голямото богатство в живота ви – Божията Любов, бъдете благословени и носете в сърцата си нейната нежност и сила. Само ТЯ може да ви направи горди, смели и великодушни хора. Само ТЯ може да се превъплъти в съкровен миг, който да изпълва със смисъл и съдържание целият ви живот.
Бъдете Творци във всеки миг от вашия съзнателен живот. Не допускайте инерцията да ви води, а безразличието да слага отпечатък върху действията ви. Винаги имайте в ума си цел, която да ви ръководи и светлина в съзнанието ви, която да ви направлява.
Никога не изпускайте от погледа си образа на вашия ближен и винаги изпращайте към него своите най-благи чувства. Говорете с мекотата на майчиния гальовен глас.
Ведростта на свежото безоблачно утро да бъде във вашия поглед, и чрез нея, вие да се докосвате до всяко Божие творение.
Нека най-голямото богатство, което вие притежавате да бъде чувството ви на благодарност към вашия Създател. Когато осъзнаете мощната сила на Благодарността ще разберете, че тя идва от сърцето и душата на човека, за да изяви неговото благоговение пред Бога. Всяко Добро, с което се срещате във вашия живот идва от Него и носи Неговото великодушие, милосърдие и Любов.
Вие сте силни чрез осъзнатата от вас духовна връзка с Вашия Създател. Колкото по-осъзната е тази връзка, толкова повече Ние от Великото Бяло Братство можем да очакваме от вас добри дела.

Най-голямото Добро, което можете да направите за себе си е да търсите винаги – във всеки миг от своя живот, ДУХОВНАТА ВРЪЗКА СЪС СВОЯ СЪЗДАТЕЛ.

Най-голямото Добро, което можете да направите за своя ближен е да му покажете чрез личния си живот, значимостта на тази връзка.

Най-голямото ДОБРО, което можете да направите за Бога е да живеете с искрена благодарност към Него.

Пожелавам ви през Новата 2014-та година да не забравяте тези Съвети. Имайте в съзнанието си винаги Идеята за Добротворство и се учете на доброжелателност и добронамереност.

Когато човек е доброжелателен, той носи в ума си мисълта за добри дела, а когато е добронамерен, превръща мисълта си в добри дела. Винаги отчитайте тази разлика!

Благословение във вашия живот през Новата година, нека бъде пълната ви удовлетвореност от личните ви дела!

БЛАГОТВОРНА ДА Е ЗА ВСИЧКИ ВИ 2014-ТА!

Мир вам!