ЗАВЕТНАТА ЦЕЛ

Мили мои приятели, всички вие, които търсите възможности за своето духовно развитие, бъдете благословени! Вашите усилия за установяване на нови, по-високи изисквания към човечеството за повдигане на духовната култура, все повече се превръщат в организирано движение. С това не казвам, че е постигнато желаното ниво за духовно просвещение и развитие, но ви казвам, че в Живота на човечеството вече се очертават белезите на новосформирана духовна общност. Това ни радва и ни служи като стимул за активизиране на нашата просветителска работа сред населението на планетата.

Всички вие, които четете Нашите лекции, имате пряко отношение към духовната култура, и кой повече, кой по-малко, допринасяте за нейното популяризиране.

Ние знаем, че духовното развитие на човечеството изисква още много, много труд и затова имаме готовност да продължим нашата просветителска работа. Всъщност, когато говоря за просветителска работа Аз имам предвид, че до сега Ние, от Йерархията на Светлината, сме предоставили твърде много информация, но нейният характер е повече осведомителен. Сега, тенденцията е да предаваме информация, чиито характер е препоръчителен. Това означава, че всичко, за което говорим в нашите лекции, вече съдържа конкретна препоръка за духовна работа. Дори ви изпращаме текстове с информация съдържаща указания кое и как да се употребява, какъв да бъде вашият подход към изискванията на съвремието. От наша страна е налице желанието за укрепване на духовната връзка между човечеството и Съществата от Йерархията на Светлината. В тази връзка Ние виждаме перспективата на бъдещето.

В тази перспектива на преден план стои една основна задача: установяване на здрава, чиста и просперираща образователна система за духовно просвещение.

Следващите редове от тази лекция се отнасят най-вече за тези, които все още търсят, тези които все още са в колебание и не са открили своя най-подходящ път за духовно развитие. За съжаление, те все още са мнозинство.

До тук, поради многото информационни източници, които Ние активирахме, на планетата вече е изпратен огромен обем информация. Имам предвид, че освен чрез Нас – работещите чрез Всемирната научно-образователна програма – на планетата пристига информация, изпратена от различни цивилизации, които имат предимството да са по-напреднали от вас в духовното си развитие. Вие вече сте запознати с различни по своя вид подходи към една и съща цел – духовен живот. На вас ви се препоръчват различни практики, които би трябвало да ви помогнат в желанието ви по-бързо и по-леко да постигате съществени промени във вашите умствени способности. Всичко това е свързано с Великия експеримент, който се извършва във вашата Слънчева система – не само на планетата, която вие обитавате.

Като продукт на Висша Разумна Практика, човечеството вече навлиза в нова епоха на своето съществуване. Вашето умствено развитие, изненадващо, дори и за Създателя, изпреварва духовното ви развитие. Така вие вече гледате към съседни на вашата планети, и дори обмисляте опити за заселване на някои от тях. И в това не би имало нищо лошо, ако не съществуваше една изключителна по своята значимост опасност: да повторите грешката си.

За какво става въпрос?

Имам предвид вашето изоставане в духовното ви развитие и силния ви напредък в умственото ви развитие. Резултатът е дисхармония в нивата на двете основни страни, които създават Живота. Това означава, че ако мнозинството от вас не се вслуша в нашите напътствия и съвети можете да унищожите не само себе си като биоразум, но и планетата като живо, активно в своето самовъзстановяване Същество.

Вие сте създадени с перспективата за непрекъснато развитие и усъвършенстване както на биологичния ви организъм, така и на вашата духовна същност. Енергийната система на вашите организми има сложна структура, която вие все още не познавате толкова, колкото е необходимо, за да можете да използвате нейният пълен капацитет. Не познавате достатъчно добре устройството на планетата, на водния и въздушния басейн, не познавате добре, дори и собствените си биологични организми. Не сте постигнали най-необходимото: да установите спокойна и разумна връзка с вашия Създател, и въпреки това, търсите път към нови планети.

Веднъж вече при вас се получи нежеланият резултат с изпреварващата роля на активното знание, за сметка на духовно-нравственото ви развитие. Това е грешката, която сте на път да повторите, като се стремите да създавате нови форми на живот и още по непредсказуемото ви поведение със засиленият ви стремеж да населите и други планети с вашия вид.

Замислете се: възможно ли е да ви допуснем до нови владения в Космоса, след като нивото на вашата духовна култура и в частност, нивото на вашата екологична култура е твърде ниско?

Все още в своята цялост, човечеството е консуматорско общество. Вие използвате планетата като най-големият източник на ресурси за потребителския подход в организацията на вашият живот. На път сте да създадете катастрофална по размерите си, че дори и технологията си, експлоатационна система – газопроводите, с които опасвате планетата са като бомба със закъснител. Няма да се спирам на други изключително сериозни пропуски във вашето развитие, само един от тях ще цитирам: напредъка в областта на медицината и успоредно с него пълното отсъствие на морал. Това е непочтената търговия с човешки органи и лекарства. Тези факти няма как да бъдат пренебрегнати, и вие ще трябва да направите преоценка на собствения си начин на живот.

В тази посока има светлинка, която все още е твърде плаха. Сред вас има хора, които отчитат съвсем точно пропуските, които ви посочвам тук. Тези хора притежават и разум и морал. Те могат да бъдат и СА ядрото на новата цивилизация. И те знаят това. Тези хора са поели товара на огромната отговорност да спасят човечеството от голямата илюзия за силата на човешкият ум. Те много добре знаят, че човешкият ум ще напредва до тогава до когато има подкрепата на Висшия Разум. Без връзка с Висшите Разумни Сили в Природата, човешкият ум е безпомощен.

До тук вие имате подкрепа, но тя не е без контрол. Ако Аз сега предавам тази информация, то е, за да стигне тази истина до „широките маси”, до мнозинството от населението на планетата. Тези, които трябва, знаят как да работят, и го правят всеотдайно, но този труд остава напълно безпредметен, ако мнозинството от населението на планетата продължава да живее в заблуда или с безразличие към Живота. Необходим е духовен напредък за Мнозинството. Затова Аз се обръщам с гореща молба към всеки четящ този текст:

– бъди доброжелател и разпространител на добрата новина;

– търси хубавото, чистото, доброто в човешките отношения и го умножавай;

– създавай с много загриженост и любов към ближния своето отношение към него;

– гради с много вяра в Божията Добра Воля своят живот и живота на обществото;

– знай, че не си сам и имаш напътствието и закрилата на Светлите Същества от Йерархията на Светлината;

– вярвай, че мисълта и чувството, които създаваш имат безценно значение както за твоя живот, така и за живота на колектива към който принадлежиш;

– искай винаги най-доброто, колкото за себе си, толкова и за другите;

– не търси врага в човека, защото той е твоят приятел, когото все още не познаваш.

Мили мои приятели, Ние сме ви предали най-необходимото знание за духовно развитие, и чрез Нашето Слово, всеки може да напредва. Стига да пожелае!

В желанието си да усвоявате новото знание не се пристрастявайте само към определен подход, и не го издигайте в култ – като единственото правило, на което всички трябва да се подчиняват. Знанието, което сме изпратили на планетата е съобразено с различните нива на вашето съзнание. Всеки ще усвои това за което е дорасъл. Така че нека никой не натрапва на другия своето знание. Достатъчно е всеки да има като своя основна мисъл желанието за добротворство. Това е основната цел, а към нея може да водят най-различни пътища. Един ще мине на пряко, друг ще заобиколи в стремежа си да умува, трети ще се забута в нечие тресавище, но важното е всеки да стигне до тази ЗАВЕТНА ЦЕЛ НА СЪТВОРЕНИЕТО: ДОБРОТВОРСТВОТО.

Желая ви успех!

Мир вам!