НАЙ-ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ

Съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Трудно е, защото се свързва с бъдещото развитие на Живота. Трудно е, защото бъдещото развитие на Живота изисква ново разбиране за самия Живот. Трудно е, защото новото разбиране изисква духовен напредък, а за да има духовен напредък е необходимо пълно преосмисляне на всичко, което сега се използва като теория и практика на съвременния начин на Живот. Всъщност, съвременния начин на Живот не е нищо повече от хаотично нахвърляни теоретични знания и безпринципно проявено поведение.

Нека да се обосновем. Защо говорим за хаотично нахвърляни теоретични знания? Защото знанията от които се ползва сега човечеството съдържат преди всичко информация свързана с научно-техническия напредък. Цялата съвременна наука има комерсиален характер. Науката обслужва най-вече военната промишленост и индустрията. Свързва се и с експлоатацията на подземните богатства и водните басейни. Ако не напълно, в голяма степен е пренебрегнато духовното знание. И ето го безпринципното поведение. То е подчинено на геополитическите и геостратегическите интереси на определени хора. Крайната цел на тези хора е власт и пари – това е тяхното разбиране за благосъстояние и благополучие. По този начин се поставя в зависимост човешкият ум, и той е принуден да служи само на комерсиалните идеи. Поради тази причина няма развитие на човешкото общество. То е твърде далеч от Идеята за Справедливост, а точно тази Идея изисква ново разбиране за Живота. Затова казах в началото, че съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Преди да вземе решение, обаче, то трябва да осъзнае истината за своето „здравословно състояние”, за да има правилен поглед за бъдещото си развитие.

Каква е истината за „здравословното” състояние на съвременното човешко общество? Човечеството боледува от бездуховност. Това е много коварна и тежка болест, защото бавно, но последователно обезкървява организма на обществото и така го лишава от неговите жизнено важни функции. Злополучно усложнение на това заболяване е неспособността на обществото да диша правилно. То се е затворило в рамките на един единствен интерес, който блокира достъпа на чист въздух. А какво е чистият въздух за едно общество. Това са свежите, нови идеи, които са свързани с организиране на смислен духовен живот. Ако човечеството продължи да живее със старото разбиране за благосъстояние и благополучие, ще се задуши от зловонието на собственото си невежество. Сега невежеството се проявява на всички нива на общуване. То установи псевдодемокрацията в обществото и така коренно промени стойността на човешкия живот. Той дотолкова е загубил смисъла си, че хората, вече нямат желание да търсят нова перспектива.

Приятели, ако Аз ви говоря за всичко това, то е защото вярвам в доброто бъдеще на човечеството, но знам, че то може да бъде осъществено едва тогава, когато се освободите от разочарованието и неверието, които изсмукват жизнените сили на вашата духовна същност. Моите призиви са отправени към хората, които се колебаят в своята духовна ориентация, и към всички, които възприемат с неверие посланията, които изпращаме чрез различни наши сътрудници по всички кътчета на планетата. Замислете се: ще бъдем ли Ние толкова настойчиви и ще ви търсим ли така упорито, ако не съществуваше възможност за преосмисляне на човешкия живот. От своя страна това означава бъдеще за човечеството. Бъдещето на човечеството е бъдеще и за Промисъла на Създателя, то е съществена част от еволюцията на Сътворението.

Какво е необходимо да се направи?

Ако не всеки човек, то поне мнозинството от вас, да потърсят и да осъществят връзка със своя духовен водач. Моля ви да повярвате, че всички Същества от Йерархията на Светлината, имат желание и готовност да работят активно с човечеството за преосмисляне на настоящия начин на живот. Целта е постигане на решителна промяна във вашето мислене. Това означава, че Ние ще ви помогнем да осъзнаете силата на човешката мисъл и значението на чувствата, с които живеете; ще ви помогнем да ги използвате за вашето духовно-нравствено развитие, за да стигнете до пълно преосмисляне на настоящия начин на живот. Това е голямата задача, която стои пред човечеството и тя е радикалното решение за бъдещето на човечеството. Вашите мисли и чувства определят начина ви на живот. Но за да бъдат те градивни и да допринасят за промяната както на вашия личен живот, така и за промяната на обществото, ще трябва да събудите своето желание за духовен живот.

Желание ориентирано в правилната посока – това се изисква от вас. Правилната посока е единението на вашата основна мисъл с основната Мисъл на Създателя. Вие знаете, многократно ви е съобщавано, че в основата на Сътворението стои Божията Любов. Основна Мисъл на Създателя е въдворяване на Любовта в съзнанието на човека, за да бъде той Творец по подобие на своя Създател. Едва когато Любовта бъде осъзната творческа сила във вашия Живот, ще можем да говорим за трайна перспектива пред човечеството.

Сегашните размирици, почти във всяко кътче на планетата, доказват на този етап само едно: крайна необходимост от въдворяването на Любовта в човешкото съзнание. Колкото по-скоро, толкова по-добре! Затова Аз отново ви напомням, че Ние сме загрижени за всеки от вас. Ние от Всемирното Бяло Братство, цялата Йерархия на Светлината, и всяко Светло Същество от Сътворението, имаме готовност да ви окажем съдействие чрез пряка духовна подкрепа. Трябва само да поискате, трябва само да ни потърсите, и Аз ще ви кажа как да го правите най-правилно. Започвайте деня със следното пожелание:

Учителю, Ти който си призван да бъдеш мой духовен ръководител, моля Те, подкрепи ме в желанието ми да бъда днес благ и разумен човек. Научи ме как да давам и как да приемам Любов. Аз вярвам в благородната Сила на Духа, който ръководи и двама ни.

Не забравяйте в края на деня да благодарите за всичко преживяно и задължително потърсете поуката от деня. Постарайте се да я формулирате като кратко изречение, и тогава когато разсъждавате би трябвало да почувствате мъдрото присъствие на своя Учител. Записвайте всяка вечер в специално определен бележник вашата мисъл. В подходящо, спокойно за вас време разсъждавайте върху написаното. Така ще се научите да общувате със себе си, ще утвърдите и духовната връзка със своя Учител.

Желая ви успех!