БЪДЕТЕ УЧЕНОЛЮБИВИ

Никога, от както е създадена съвременната цивилизация, животът на планетата не е бил изпълнен с толкова тревожно напрежение. Човечеството е събрало като във фокус всичките недостатъци на своето Битие. Пропуските в организацията на съвременната държавност и пропуските в духовно-нравствената същност на човешкото общество се покриват учудващо плътно. Толкова плътно, че създават невъзможност за обновяване на сега съществуващия Живот.

За какво става въпрос?

За три основни направления, чрез които съвременната цивилизация създава своето настояще:

– отношение към човека

– отношение към планетата

– отношение към Бога.

Всъщност, първопричината за съществуващото напрежение се крие в отношението ви към Бога. Всичко останало е следствие от тази причина.

Ако вашето отношение към Висшият Космически Разум беше създадено върху основата на правилното разбиране за Сътворението и неговата еволюция, нямаше да се стигне до това злочесто състояние на човешките взаимоотношения.

Къде и в какво откриваме злочестината?

Къде? В човешкия ум.

В какво? В неспособността на хората да общуват като приятели.

На какво се дължи неспособността на хората да общуват приятелски? На тяхното невежество.

Простете за прямотата, но вие сте твърде далеч от истината за Сътворението. Това е резултата от нежеланието ви да търсите знанието, което може да ви даде Божествената наука. Мнозинството се задоволява само от повърхностната информация за своето собствено съществуване. Знанието за Първоизточника на Живота се приема като непотребно. Защо е така? Защото когато човек има знание за Първоизточника ще трябва да се съобразява с Правилата на Сътворението – Законите на Божествената наука. Много или малко това го задължава да се потруди за придобиване на знания, които ще му помогнат да бъде адекватен на условията, в които живее.

Сега хората не се интересуват от Правилата на Сътворението и като се правят, че не ги забелязват си живеят както им хрумне. Излиза, че за тях е значително по-леко и приятно да живеят в невежество. Невежеството им създава илюзията за пълна независимост от Природните закони, и ги прави смели дори и тогава, когато това което правят с Природата е равнозначно на самоубийство. Но точно тук е най-големият пропуск в елементарната грамотност на човешкият ум: хората не осъзнават своята изначална принадлежност към Природата. Те й принадлежат всецяло, точно толкова, колкото и Тя им принадлежи. Става въпрос за една и съща енергийно-информационна структура, която има Божествен произход. Това е Матрицата на Сътворението. Тя е Божествена частица, защото е идеалният Образ на Силата на Съзиданието, която произлиза от Божията Мисъл. Идеалният образ на Силата на Съзиданието е симбиоза от Мисъл, Чувство ( Воля) и Любов.

Може би сте изненадани, че не свързвам Любовта с чувството. Няма как да я свържа с чувството, защото Аз зная, че Любовта е Енергията на Сътворението. Любовта съдържа в себе си нежността на Доброто Чувство, решителността на силната Мисъл и Светлината на Мъдростта. Всичко това събрано заедно, създава Енергията на Сътворението. Тя се превръща в Сила на Съзиданието тогава когато Мисълта има конкретно направление, което ще рече Цел, Посока. И тук помага Волята, защото Воля може да се прояви само тогава, когато има пълна яснота за естеството на съответното направление, проблем, инициатива. Вие приемате за воля усилията, които полагате когато искате да постигнете нещо. Много е важно да знаете, че само с усилия, без необходимото разбиране, това което ще постигнете няма да ви удовлетвори. То ще бъде частичния резултат от вашите усилия, но не и пълноценното, пълнокръвно изградено постижение. За да има постижение, трябва да се работи с Любов.

Тази изключително кратка информация може да послужи като ориентир за връзката на човека с Първоизточника на Живота.

Започнете да търсите истината за Сътворението и неговата еволюция. Малко по малко ще осъзнаете своята връзка със Силите на Сътворението, ще разбере колко е важно да познавате основните Правила на Сътворението и колко много това знание ще ви помогне да живеете в хармония със себе си, със себеподобните и с Природата. Цялото това знание ще промени коренно отношението ви към Планетата и тя няма да бъде за вас основния източник на „природни богатства”, а Майката на Живота. Защото ако Бог, Твореца създава Живота като Идея, Земята е Майката, Средата, в която като в Утроба, Идеята намира всичко необходимо, за да се разгърне в Живот.

Ако търсите достатъчно съзнателно Знанието за Сътворението, ще разберете, че всеки човек може да ви бъде приятел, стига да го приемете с мисълта, че и той като вас е Божие Творение.

Какво се иска от един човек, за да приеме себеподобния си като приятел? На този етап от развитието на вашето съзнание, вие все още не можете да приемете с любов не само човека, но и Природата и всичко в нея. Има и такива хора, които откликват с Любов на всяко Божие творение, но те все още са недостатъчно, за да се постигне желаното ниво на толкова необходимата за човечеството Духовна култура. Затова Аз ще ви посъветвам, като знаете, че все още нямате Любов към хората, постарайте се да изградите у себе си твърдата убеденост за единния Божествен произход на Сътворението. Това означава да приемете в съзнанието си знание, което може да внесе яснота във вашето отношение към всичко съществуващо. Така ще приемате всеки човек като равен на себе си, всяко творение в Природата като елемент на Сътворението – също толкова важен за нейната еволюция колкото и самите вас. Ето, за това неразбиране става въпрос, когато в началото казах, че човечеството живее с небивало напрежение. Това тревожно напрежение, изостря още повече вашата чувствителност към мистичните представи за влиянието на Силите на Разрушението, без да разбирате, че точно вие сте най-голямата и най-опасната разрушителна сила. Защо? Защото зад явно излъчващото се напрежение, както от междуличностни конфликти, така и от изострени международни отношения, стоят вашите пропуски в организацията на съвременната държавност и пропуските в духовно-нравствената същност на човешкото общество.

Разберете, че всичко се крепи на Мисълта и на съществуващите Правила. Ще ви дам един прост пример за положението, в което се намира сега човешкото общество. То е все едно да искаш да си сит, да си добре нахранен, а да ти липсва храна, и то защото не знаеш откъде да я набавиш. Така е и с Живота на съвременната цивилизация. Тя иска да живее, иска да се развива, а не съумява да си набави най-необходимата енергия за тази цел: Енергията на Любовта. На какво друго може да разчита съвременното човечеството, за да има развитие? Виждате, че досегашния подход, който използвате за създаване на „култура” на общуването не дава градивен резултат. Вие боксувате на едно място, и ще тъпчете така докато не разберете, че причината за вашите неудачи е очевадния факт, че не познавате основните Принципи на Сътворението. От тях произлизат Правилата – Законите на Божествената наука.

Кои са основните Принципи на Сътворението ?

Те са три:

Любов,

Мъдрост,

Истина.

До Истината ще стигнете като търсите Мъдростта.

До Мъдростта ще стигнете като търсите Истината.

До Любовта ще стигнете като търсите Бога.

И сега се обръщам лично към всеки четящ тази лекция: Да търсиш Бога, означава като се постараеш във всяко цвете, във всяка тревичка, в облачето, което плува в небесата, в слънчевият лъч, който дарява живот на всичко живо, и още във въздуха, вятъра и човекът до тебе – във всичко, човече, до което се докосва твоят поглед и мисълта ти – във всичко това да откриваш Божията Любов и Мъдрост. Тогава ще живееш в Истината и чрез Истината.

Бъдете ученолюбиви! С това пожелание ви дарявам Силата на Моята Любов!