ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

Здравейте, Приятели!

От септември 2013 г., когато след едномесечна ваканция Ние възстановихме Нашите лекции, до края на месец май тази година, се оформя времето на една учебна година. През тези месеци Ние ви предадохме знание, което може да ви бъде в помощ за вашата духовна работа. Очакваме, че в Словото, което записахме за вас, всеки е открил най-необходимата за него информация. Нашите лекции ще продължат и за напред, но през летните месеци – юни, юли и август , ще направим ваканция. От 1.09. – като ден това е понеделник, ще подновим Нашата работа в рамките на една нова учебна година.

И все пак, през трите летни месеци ще поддържаме определено информационно ниво. Това, което ще ви предложим от 02.06. до 25.08., включително, ще бъде публикувано на страницата „Съвети и напътствия” в този сайт. Там ще бъдат записвани определени, конкретно подбрани цитати от книгите оформени до тук в рамките на Всемирната научно-образователна програма. Ще работим с книгите по реда на тяхната последователност на издаване. От следващата седмица ще започнем с първата книга – „Езотерични записки”.

Защо избрахме този подход?

Приятели, Ние сме Учители от Всемирното Бяло Братство и Нашата цел е не да ви затрупаме с информация, а да ви предадем толкова знание, колкото е необходимо, за да можете вие последователно и целенасочено да работите за своето духовно развитие. Ние не си представяме, че сме единственият източник, от който черпите информация, но в същото време сме напълно убедени, че това, което сме ви предали е кратко и съдържателно Слово, което може да служи като критерий за установяване на истинска и правилна позиция за всеки пожелал да нарече себе си духовен човек.

Божествената наука, намира свое представителство чрез Нашите лекции, и Ние с удовлетворение установяваме, че те се четат от вече нарастващ брой читатели.

Нашето желание е Словото да се приема не само като информация, а да бъде за вас причина за размисъл и възможност за придобиване на ново знание. С тази цел, определяме трите летни месеци, като ваканционни. Така този, за когото това е необходимо, ще получи време за препрочитане и преосмисляне на конкретни лекции, които са му направили по-силно впечатление или, в които е открил нещо ново за себе си. Другото, което би могло да ви бъде полезно е насоченото внимание към подбрани цитати от книгите. Очакваме, че така повече хора ще се запознаят с тяхното съдържание.

Този сайт за Нас е чудесна възможност, за общуване с пробуждащото се или вече пробудено човешко съзнание. Ще ви бъдем благодарни, ако получим ваши мнения, препоръки или въпроси, ако това е необходимо.

Пожелания за слънчево и щедро на радости лято!

Мир вам!