СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка,

за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.”

Учителят Беинса Дуно „Отворената врата”

ООК 17.04.1940 г.

…и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се явява като бариера за всяко от начинанията ви. Бариера за  свежата и уверена мисъл, бариера за истинското проявление на желанието – то винаги ще бъде смутено, защото ще липсва увереност за възможностите за неговото постигане. Сами се досещате, че по този начин вие ще попречите и на волята  – тя няма как да се прояви след като липсва устойчивост на желанието. Ето защо искам да ви подканя към размисъл за смисъла и съдържанието на вашите Желания. Тогава,  когато желанието е обвързано с цел, чиято реализация изисква време и упоритост, тогава ще знаете, че волята ви ще се прояви само в един случай – когато сте наясно защо се стремите към тази цел. Впрочем, всяка цел трябва да бъде осветена от светлата мисъл на човешкия ум. Светла мисъл има този човек, който живее с вяра в собствените си сили и още повече с вяра в своя Отец. Това означава, че такъв човек няма да губи енергията на ума и способностите си в догадки, в съмнения и неуравновесеност.

С тези няколко изречения искам да ви подскажа, че не е възможно човек да опознае Живота без да е опознал себе си. Себепознанието е първата стъпка към широките хоризонти на Живота.

„Воля и желание”, файлов архив 2013 г. 22.07.
dobrodeteli.com