НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА

Всеки човек в своя живот е бил поне веднъж излъган. Различните хора по различен начин приемат лъжата – когато я осъзнаят, или пък когато я използват в личните си отношения.

Какво настъпва в съзнанието на излъгания човек, когато разбере истината? Този въпрос може да получи много отговори, защото, той се свързва с характера и културата на човека.

Характера на един човек се формира цял живот, макар че в основни щрихи той е очертан до 20 – 25-та година от живота му. Характера е проявление колкото на темперамента, толкова и на личната култура. Така че когато човекът възприема фактите от Живота, той реагира най-напред импулсивно, а след това в зависимост от личната си култура.

Излъганият човек, най-често е обиден, може да се разочарова, може и да се озлоби. В този, който го е излъгал, той припознава своя враг и много често търси възможности да си отмъсти. Пак ще кажа: всичко зависи от характера и от личната култура на човека. Но в случая излъганият има едно предимство: той знае кой го е излъгал. Защо го е излъгал е друг въпрос, и той предимно остава като по-маловажен. Важното е, че има лъжа, и че някой е дръзнал точно нас да ни подведе!

Но лъжата има и друг източник – не е само познатия, който може да ни подведе, приятеля, колегата или член на нашето семейство. И точно тук е интригата – когато сами излъжем себе си.

Кога човек лъже сам себе си?

Когато надценява своите способности? Когато подценява своите способности? Когато амбицията ръководи действията му? Когато търси спасение в нечия илюзорна идея? Когато поставя причината поради, която се е самоизлъгал като единствената алтернатива на своя живот?

Всичко изброено до тук може да бъде обобщено като една основна причина – липса на себепознание.

Какво означава да познаеш себе си? Преди всичко трябва да знаете, че опознава себе си този човек, който не се страхува от Живота. Човекът, който не се страхува от Живота е готов винаги да се включи със свое лично участие в него. Активния живот разкрива пред човешкия ум богати възможности за себедоказване. Но, за да си създаде активен живот, човек трябва да е трудолюбив и да има желание да се учи. И едното и другото е много важно, но има още нещо по-важно: то се нарича благоразумие. Ако благоразумието е водеща сила в човешкия живот няма да се стига до самозалъгване, самоизлъгване и неразумни рискове.

Защо насочвам вниманието ви към лъжата и благоразумието? Защото това са двете основни причини, които чрез своето присъствие или отсъствие, определят стойността на съвремието. В живота на съвременния човек лъжата присъства много често, а благоразумието отсъства много често. Следва въпроса: какво губи и какво печели човечеството от този факт? При тези обстоятелства човечеството губи стабилността на своето настояще и „печели” на своя страна Силите на Мрака. Всъщност, хората сами създават такива сили – един път – и втори път привличат съществуващите в Пространството мисъл-форми на Тъмните Сили.

Коя е най-голямата лъжа, с която човечеството като колективен ум се самозалъгва?

Най-голямата лъжа, която е обсебила човешкият ум, е представата, която имат хората за Богатство. И забележете какво става сега: събужда се стремежът към завладяване на територии; засилва се експлоатацията на земните недра; моретата и океаните са също толкова жестоко експлоатирани, защото също са източник на „блага”, а заедно с небето са превърнати и в транспортни магистрали -средство за разгръщане на търговията. Всичко това трябва да донесе печалба на определени хора, макар че се говори за подобряване на материалното благосъстояние на мнозинството. Пак в името на жадуваните печалби, се изкористява политиката, като на настоящия етап тя обслужва основно човешкият стремеж към прекомерно богатство. Злоупотреба се шири и с религиозните вярвания на хората.

Ако всичко това не е голямото самозалъгване, като съдя по усърдието, с което се упражняват тези дейности, би трябвало човечеството в своята цялост да се радва на разкошен живот. Ясно се вижда, че това не е така.

Какъв е резултатът?

Потърпевшите – тези, които са ощетени от интересите на алчните хора, които нямат силата и възможностите на устремените към богатството – неволно стават създатели на мрачни сили. Те изпълват Пространството с разочарование, отчаяние, завист и злоба.

Жертвите на военните конфликти – множеството насилствено отнети животи и още по-многото похитени и обезсмислени, поради насилие човешки съдби – стават причина за създаването на нови тежки и мрачни мисли и чувства.

Обезверените се множат. Поради липсата на морал в политиката, поради отсъствие на нравствени стимули в развитието на науката, мнозинството от хората са обезверени. Те нямат вяра на тези, които ги ръководят, загубили са вяра и за по-добри възможности на личния си живот.

Какъв е съветът на Висшите Учители към човечеството?

Търсете Истината за своето положение.

Истината е, че Богатството, като кумир за човешкото благосъстояние не решава проблема. Името на този Проблем е несправедливост – дълбоко загнездила се в човешкото общество несправедливост. Тя може да бъде премахната само с ново отношение към живота, само ако надделее разбирането за смисъла и предназначението на човешкия живот. Затова Ние призоваваме всички хора, които вече са прегърнали Идеята за Добруването на човечеството, всички хора, които разчитат на добрата дума и виждат в добродетелите средство за духовен напредък, да се включат в активна и неуморна работа за просветлението на човешкия ум.

Ние знаем, че се изисква много време, за да се постигне промяна в човешкото съзнание, знаем, че ще ви бъде много трудно и ще имате моменти на разочарование и дори на отчаяние, но вие никога не бива да допускате, че този труд, който влагате в името на Добруването на човечеството, е безполезен труд. Нека всеки от вас да вярва, че той със своите човеколюбиви мисли и благородни чувства е Светлоносец – изпълнител на Божията повеля за Живот чрез Любов.

Любовта е най-благонадеждното и най-достъпно средство за положителна промяна на човешкият живот, но за тази цел се изисква много и всеотдаен труд. Многопластовото значение на тази дума трябва да бъде внимателно разглеждано от всеки човек. Внимателно, спокойно, в условията на задълбочена духовна работа.

Любовта е единият от трите Принципа за проявление на Живота, затова аспектите на нейното проявление са многолики. Търсете Словото на Учителите, търсете и вътре в душите и сърцата си и ще видите, че има какво още много да научите. Вашият всеотдаен труд, в името на Добруването на човечеството, ще бъде възнаграден, когато мнозинството осъзнае, че Любовта е фактор, който определя настоящето и бъдещето на човечеството. Препоръчваме ви, никога да не допускате мисълта за неблагонадеждността на тази Възможност. Благородни хора преди вас са започнали да работят за постигането на новия живот, но те са малко. Трябва нашироко да се разгърне Идеята за новата духовна култура, за да се осъвремени човешкият живот. Сега той е на по-ниско вибрационно ниво, различно от вибрациите на енергията, която изпращаме към планетата. Знаете, от предходна информация, че Космическата Енергия, която сега обгръща Земята е с ново информационно съдържание. Тази енергия може да помогне на добронамерените хора да усилят своята вяра и да се организират в множество духовни общности по местоживеене. Нашето желание е да се множат тези общности и да работят неуморно с хората. Много е важно, също, да търсят връзка помежду си – да се срещат, да общуват и да приобщават с инициативите и поведението си и останалите. Това е най-важната задача, която стои сега пред вас – добронамерените хора.

Призоваваме ви, всички вие, добронамерени хора, да излъчвате в Пространството Мисъл за Добруване и Благоденствие на човечеството; призоваваме ви да вложите най-доброто от себе си в Идеята за Добруване. Ние, Учителите от Всемирното Бяло Братство, виждаме във вас Силата на Благоразумието и вярваме, че тя ще намери своето красиво и пълноценно проявление.

Желаем ви успех!