ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина.

Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата.

Начинът на проявление е Добротворството.

Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила в Живота и Природата.

Като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила в Живота и Природата, Любовта създава Хармонията. Съзидателната Сила приема характера на Хармонично разгръщаща се творческа сила.

Истината е Принцип, защото определя Любовта и Мъдростта като критерии за проявлението на Съзидателната Сила в Живота и Природата.

Любовта и Мъдростта като Критерии за Проявлението на Съзидателната Сила създават Справедливостта – животворящата градивна Справедливост. Тя е Пътят към Съвършенството. Човешкото общество ще постигне съвършенство в организацията на Живота, когато припознае Любовта, Мъдростта и Истината като Принципи.

За постигане на творческа активност, Съзидателната Сила работи чрез Светлината и Любовта. По отношение на човешкия ум, Светлината съдейства за създаването на ясна, бистра мисъл, а Любовта съдейства за добронамерената `и активност.

Светлината и Любовта като основни Сили на Сътворението работят еднакво целесъобразно както в Божията, така и в човешката Мисъл. Светлината, която във физическия свят се възприема като Мъдрост, създава яснотата, което ще рече концентрацията и целеустремеността на Мисълта, а Любовта създава нравствената основа на тази Мисъл. Ето защо, за да има нещо – каквото и да е то – траен живот и за да е полезно за обществото, трябва да бъде създадено с Мъдрост и Любов, а това, означава човешкият ум да укроти силата на страстите, за да може чрез съзнанието да се прояви Първопричината на Сътворението – Духът на Божията Мъдрост и Любов.