ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ

Времето, в което сега се извършват сериозни промени в Света е толкова динамично, колкото никога не е било. За жалост скоростта на събитията и всичко, което определя настоящето, носи белега или по-точно характера на променливи междусъседски отношения. Нивото на общуване между политиците вътре в една държава и нивото на общуване между народите е едно и също – ниво на битови междусъседски отношения. Кое ми дава основание да изкажа такова мнение? Характера на проблемите, които ежедневно се обсъждат без да се постига някакъв смислен и още по малко окончателен резултат. Споровете се въртят основно около това кой какво има, от къде го има, защо точно той го има, и няма ли как и аз да имам. Цялата философия на Живота приключва до тук. И това в 21-ви век.

С какво умът на съвременния човек превъзхожда ума на себеподобния си от преди хилядолетие? Аз не виждам промяна, защото основния мотив, който води действията и на политиците и на обикновените хора е желанието за притежание. А Христос беше казал: „Не събирайте богатства дето ги ядат молци …” и още нещо беше казал:”Дето ви е богатството, там е и сърцето ви.” И още много съвети и напътствия е оставил Той в своето Учение, които с мъдростта си дават най-правилната насока за развитие на човешкия ум. Но те си остават записани на книга. Съзнавам, че това създава огорчение, не само за мен, но и за всички Учители от Всемирното Бяло Братство. Ние сме разтревожени от безхаберието, с което човечеството се отнася към най-важния въпрос на настоящето – озлочестения МИР. Мирът в душите Ви е потъпкан, Мирът в умовете ви е опошлен, а в Живата Действителност – Мирът е озлочестен. С тия думи Аз не ви съдя. Само ви показвам къде сте стъпили в момента. Вие стоите на ръба на огромна пропаст и не искате да осъзнаете истината. Малцина са тези, които разбират накъде върви човечеството, но за съжаление те са толкова малко и толкова слаби, че няма кой да ги чуе. А в действителност се разиграват елементарни сценарии за „показване на мускули”. Военни самолети на „великите сили”, тоест, на най-богато въоръжените държави, ежедневно създават напрежение с агресивните си полети. В същото време локалните военни конфликти не стихват – напротив! Задълбочават се и се превръщат в човеконенавистна война, която смразява с ужасите на вече явно проявената жестокост. И ми се иска да извикам с всичката сила на своето Същество:”Опомни се човечество!”

Никога не сте били толкова близо до самоунищожението колкото сега. Нещата тръгват още от дома, от семейството, за да стигнат до нивото на международни конфликти. В семействата съществуват враждебни отношения, в резултат на които напрежението и човеконенавистта се пренася и в обществото. В междусъседските отношения основно се проявява недоволство породено най-вече от стремежа към самоуправство и властване над другите. На по-високо ниво тези чувства се проявяват вече като засилена алчност и стремеж за надмощие. В крайна сметка се стига до заключението, че картината на съвременния живот е създадена основно от мрачните краски на злобните чувства. Прекомерната алчност води след себе си още един, много тежък проблем – нарушеното екологично равновесие. Защо? Кому е необходимо съвременният живот да бъде устроен толкова лошо, че да се стигне до сериозната заплаха от самоунищожение на човечеството? Никой, уверявам ви, никой не иска това! Дори и Тъмните Сили, защото те имат по-различно обяснение за живота. Тогава защо се получава така, къде е причината?

В бездуховния начин на живот!!! Бездуховността пресушава душите ви и ги превръща в безжизнен елемент в структурата на човешкият организъм.

Душата и Духът на всеки човек са неговото най-ценно наследство от Божествения свят. След като вие ги лишавате от възможността да проявят своята Божественост, а това означава своето човеколюбие, те закърняват и остават неми свидетели на човешкото безумие. Така както който и да било орган от вашия организъм бъде лишен от своята основна функция и той закърнява, така е и с вашите Дух и Душа. Дайте им възможност да живеят! Не ги затваряйте в мрачната килия на невежеството, защото без възможността да проявят светлината на Божията Любов и Мъдрост, те ще загинат напълно. Сега все още има възможност да бъдат спасени Душата и Духът, а това означава Животът и Мирът на планетата. Как? Като се укроти силата на алчността и човеконенавистта! Нищо друго! Успеят ли хората, които са поставили умовете си в услуга на тези две чувства да се освободят от тях, ще се постигне възможност за възраждане на Живота. Сега той мъждука като малка слаба свещица. А Бог го е създал, за да се развива и чрез развитието си ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ.

Моята голяма молба към всеки четящ тези редове е да направи възможното според своите сили, за създаване на повече благо чувство в пространството. Благостта е Сила, която може да противостои на омразата. Тя е резултат от човеколюбието.

Аз зная, че този, който чете нашите текстове, много или малко е запазил Добродетелността в своите Душа и Дух. Затова разчитам на по-широка подкрепа, подкрепа от духовно приобщените хора, независимо за кое кътче на планетата става въпрос. Много са хората който четат Словото на Учителите от Всемирното Бяло Братство. Ние работим със Сътрудници от цялата планета и неуморно изпращаме нашите напътствия към човечеството.

Независимо, че сравнително скоро го направих, искам още веднъж да ви призова: търсете се вие, които имате в душите и сърцата си човеколюбие. Създавайте духовни общности и излъчвайте в Пространството силата на Доброжелателството и Светлината на Благоразумието, на което сте носители. Работете! Животът и Мирът на планетата имат нужда от вашата помощ! Работете с вяра в целесъобразността на това, което правите! Човешката Мисъл и човешкото Чувство притежават голяма Сила. Използвайте я за Добруването на човечеството!

Желая ви успех!