НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

Здравейте, приятели!

През 2009 година, в изпълнение на Всемирната научно-образователна програма Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство, предадохме чрез Нашия сътрудник Радея, Знанието за Новото светоусещане. Беше отпечатана и книга със същото наименование – „Новото светоусещане” . Дори там говорим, че това знание е Учение – духовно учение, чиято цел е да помага на човечеството за реализиране на неосъществената и до ден днешен Идея на Създателя за Живот ЧРЕЗ Любов. Тази Идея стои в основата на Божия Промисъл за Сътворението. Всичко създадено е получило живот, развива се и дава Плод, защото в него е въдворена Любовта като основна Причина за проявлението на Живота. Когато постигнете пълното разбиране, че Любовта е Първопричина за проява на Божествената същност на човешката душа, тогава ще имате ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ.

Създаденото без Любов има само временно съществуване в Живота и то без конкретен резултат, защото е лишено от Силата на Съзиданието. Ето за това ми е Думата и в този текст. Необходимо е всеки човек на планетата да проумее, че без Силата на Съзиданието няма траен живот. Може нещо да се появи като образ, но без Любов този образ има бледите контури на някаква недописана идея.

Силата на Съзиданието е живото проявление на Идеята за Съзидание – изначалната Първопричина за Сътворението. Това е Първата Мисъл на Висшия Разум, в която е вложено Неговото Желание да прояви Себе Си създавайки Живот. Това Той постига чрез Силата на Съзиданието. Тя се поражда от Импулса на Желанието за Творческа активност. Когато тази Сила е в действие, се проявява като Енергия и понеже е градивна, съзидателна енергия, в реалния Живот на планетата тя се нарича Любов. Любов, защото чрез тази енергия работи Благоволението на Висшия Разум за Творческо въплътяване на Неговите Идеи в конкретни Дела.

Чрез тази схематично представена информация виждате как се създава и разгръща Живота. Би трябвало всеки човек да осъзнае, че всичко на този Свят получава Живот само ако Разумно Същество прояви Желание да Твори. Тогава Енергията на Съзиданието – Любовта, разгръща своята творческа активност, за да се прояви Животът. Той е всичко: Желание, Идея, Творчество, или казано накратко – Енергия в действие, тоест всичко се ражда и развива ЧРЕЗ ЛЮБОВ.

Припомням отново това Знание, защото то е основата върху, която може да се създаде Новото светоусещане – Светоусещането на съвременния човек. Никога не забравяйте, че като Разумни Същества, вие сте призвани да оживотворявате в условията на материалния свят Идеите на Висшия Разум за благородна творческа деятелност. Това е предназначението на човешкия живот и то е вашият Път към Съвършенството.

В тези трудни времена, Разбирането за Новото светоусещане може да ви бъде Светлина в мрачния свят на човеконенавист и отчуждение, в който живеете сега. Вашето осъзнато светоусещане за тази Истина ще ви дари Ново Небе и Нова земя, когато усвоите Знанието вложено в Идеята на Създателя : „ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ”.