БЪДЕТЕ СИЛНИ ДУХОМ

Човечеството все по упорито навлиза в сянката на политическите противоборства и военните международни конфликти. Всичко се получава с лавинообразна скорост – натрупват се едностранчиво представени мнения, събират се властолюбие с користолюбие, и само за дни възникват нови агресивни действия. Народите на различни държави, нищо не подозиращи мирни жители на планетата, се оказват въвлечени във военни конфликти. И така както се развиват международните отношения, така както набъбват вътрешнополитическите и социалните проблеми, така както нараства човеконенавистта, изглежда, че нищо не може да спре приближаващата се опасност от самоунищожение на човечеството.

Какво още може да възникне, за да се стигне до самоунищожение?

Така както сега е организиран животът на планетата, може да се разширят границите на бедността и на военните противоборства; може да се задълбочи нивото на бездуховност, успоредно с уродливостта на опорочените религии.

Бедността ще разширява границите си, защото най-богатите хора в света искат нови владения, а чрез парите си се стремят да придобият изключителна власт над Живота на планетата. Те вече влияят не само върху социалната политика на различните правителства, но се стремят да създадат един нов свят, в който човекът ще бъде подменен от послушните роботи. Малцина ще бъдат живите човешки същества – според техния план – толкова, колкото да формират малки човешки общества, постигнали пълна материална задоволеност.

Стремежът сега е да се засилва омразата, да се подклаждат все по-чести и по-големи военни конфликти, да се държат народите постоянно на ръба на бедността и с мизерно здравеопазване, за да стават хората все по-безопасни, лишени от самостоятелно мислене и разум.

Отдавна вече на планетата се е настанила псевдокултурата. За това допринесе опошлената ценностна система на съвременния човек и също толкова опошлените религии.

Съвременният човек няма мечти, които да извисяват духа му, няма желания и стремежи, които да го подтикват към съзидателност, живее в отсъствието на нравствен идеал, а така няма какво да осмисля живота му. Като изключим групата най-богати хора, основната част от населението на планетата – народът, живее в безхаберие, завладян от безучастност и апатия. И ако Аз сега отново ви говоря за всичко това, то е точно заради последните думи: безучастност и апатия.

Приятели мои, вие – белите лястовици в този свят – не сте много, но това не означава, че сте безпомощни. Моето желание е да осъзнаете Силата си. Съществува въпиюща потребност от активността на духовно чистите хора. Силата на вашия Дух, трябва да се изяви. Сега вие сте в състояние на колебливост. От една страна приемате Моите думи, а от друга не намирате в себе си нужната убеденост за открита духовна работа.

Какво наричам открита духовна работа?

Всичко свързано с вашето поведение, може да бъде вид духовна работа. Изпълнението на професионалните ви задължения, начинът ви на общуване, начинът ви на хранене, отношението ви към Природата – всичко това може да носи характера на духовно отработено светоусещане.

Всеки от вас може да бъде, двойно по-силен в отстояването на тази позиция като вярва, че не е сам, че има и други хора, които търсят здравомислието и разчитат на човеколюбието.

Когато се събирате на групи, когато разговаряте спокойно и разумно по проблемите на ежедневието, когато се стремите да изградите една обща, светла перспектива за човечеството, вие ставате двойно по-силни.

Не допускайте да ви завладяват мисли за безпомощност, безнадеждност и най-вече, неверие в Разумността на Сътворението.

С добронамереност и доброжелателство, вие можете да противостоите на злорадството и агресията, но когато сте обединени. Ако живее всеки сам за себе си, лесно може да бъде удавен в блатото на омразата и алчността. Затова ви призовавам още веднъж: търсете се и се подкрепяйте! Съвременната комуникация позволява хората от различните кътчета на планетата да общуват, да се чуват и виждат. Общувайте, за да създадете духовни общества, които да противостоят на пошлостта и враждата.

Крехкото равновесие на силите на Доброто и Злото, постигнато към края на 2012-та година сега е нарушено, защото значителна част от хората, които тогава постигнаха духовен напредък, не се задържаха на тази позиция. Оказа се, че са действали импулсивно. Импулсивният човек е деен за кратко време, той действа под влияние на импулса, под влияние на конкретни обстоятелства, което може да се сравни с работа според настроението. Това означава, че тези хора, включили се тогава в духовния живот, са добросърдечни, но не достатъчно волеви.

Сега отново е необходима стегната организация в името на Благоразумието, в името на добрата перспектива на човечеството. Вие виждате, че нравствената разруха придобива нови размери, човечеството е на път да се отрече от вярата в Доброто. Отново препоръчвам и дори настоявам: Създавайте духовни общества, които да популяризират използването на Духовната Култура като основно средство за промяна на настоящия живот. Работете всеотдайно, с вяра и човеколюбие, въпреки мрачния образ на насилието.

Пожелавам ви с разум и воля да отстоявате позицията на духовно извисени хора!

Бъдете Силни духом!