ЗА МОЕТО ОТКРОВЕНИЕ И СЪВРЕМЕННИЯТ ЖИВОТ

Откровението, което Съм оставил за свидетелство, че има Господ и Той говори на хората, е Документ, който трябва внимателно да се чете. Не е нужно да се търсят нови значения освен тези, които вече са дадени. Друг е въпросът кой как ги тълкува.

Това, което казвам сега, може да се приеме като допълнение към Откровението, което е писано преди много години.

Тези, които са седем звезди в десницата на Единия, Който приличаше на Човешкия Син, са седемте добродетели, които украсяват човешката душа и я издигат над всичко друго сътворено на земята. Това са: благостта, мъдростта, любовта, вярата, истината, смирението и достойнството. Те са онази Сила, която ако влезе в седемте храма, ще ги направи мястото, където всеки ще може да се приобщава към духовния свят на великите посветени, към онази чиста и безкомпромисна Любов*, която изгражда справедливостта и е основа на Сътворението. Онези от вас, които се страхуват да живеят с такива чувства нищо няма да постигнат в своя живот, защото то няма да е живот, за да създава, а ще е живот за чревоугодничество и самодоволство. Ако някой иска да постигне нещо в живота си трябва да вземе поне три от тези добродетели, за да се развива като човешко същество призвано да твори. Вие всички знаете, че Бог Иисус Христос беше човек и после стана мъченик, и като такъв не намрази никого, а можа със силата на невиждана до тогава, че и до днес Любов, да прости на всички съжалявайки за тяхното невежество.”Те не знаят какво правят”, каза Той.

Колко голяма е силата на невежеството се вижда и сега, като отново след повече от две хиляди години пак може да се каже за хората: “Прости им те не знаят какво правят”.

В 21 век, хората водят братоубийствени войни и взаимно се избиват. Но в алчността си те убиват и Природата, и ако Бог намери сили и прости, Природата няма да може. Няма да може, защото хората й отнемат правото на живот. Отнемат й живия въздух, чистата вода и плодородната земя. Алчните хора, които непрекъснато търсят „природни богатства” изсмукват вече и последните живителни сокове от ранената Майка-Земя.

Защо си мислите, че екологичния проблем е проблем само на учените от университетите? А колко вредни за човечеството са търговските интереси на тези, които произвеждат химия за бита, част от козметичните продукти, да не говорим за военното производство. Ето защо казвам за пореден път, че знанията изпревариха морала и затова седемте звезди си останаха в ръцете на Христос, а търговците още по – нахално се настаниха в храма.

Другият важен момент от Моето Откровение, за който сега ще “говоря” отново е в първа глава. Там съм записал как и при какви обстоятелства съм видял Сина човечески. Но Аз искам сега за думите му да припомня. Тогава Той каза:”Не бой се! Аз Съм първият и последният. И жив и мъртъв бях. И ето жив Съм во веки веков; Амин; и имам ключовете на ада и на смъртта.” Това искам да помните, че ключовете на ада и на смъртта не държи Сатаната, а Сам Христос. Той е Този, Който ще съди, защото негова е силата и светлината според, която човешката мисъл трябва да се развива. Никой, никога, да не си и помисля, че Сатаната определя какъв да бъде животът на тази земя. Това го определя само човекът с правото, което Бог в мъдростта си му е дал – правото да избира своя път.

Всеки, който се поставя в зависимост от някаква чужда сила, която го ръководи да убива и да руши е подвластен на Силите на Мрака, за които вече е ставало дума в предходни текстове. Най-лошото е, че човекът в своето невежество можа да сътвори техният уродлив образ и да ги пусне в пространството като нещо, което вече създава отклонения в нормалното развитие на човешкия род, а започва да вреди и на Слънчевата система.

Вие все още не разбирате правилно това понятие – Силите на Мрака. Всъщност става въпрос за вложената във вашето съзнание Сила за творческа изява, това е изначалната енергия. То е все същото, както ако имаш в джоба си пет лева и сам да решиш за какво да ги похарчиш. Така и в случая, след като на човека е дадена Силата на творческото начало, той сам решава как да я използва, какво да сътвори – добро или лошо.

Първичната творческа активност е присъща на всяко живо същество – без значение в каква степен у него е развито съзнание. За първична творческа активност можем да говорим както при човека, така и при растението и при животното. Бог е дарил човека с творческа енергия, у него е вложено творческото начало, но е предоставена възможност то да се развива според човешкият ум и неговите потребности. Напълно се обезсмисля този акт, ако предопределено, като по поръчка, хората произвеждат мисли и действия чрез дарената им творческа способност. Лошото е, че тази способност стана подвластна на недобросъвестната мисъл, която създава уродливия образ на злото; недобросъвестната мисъл, която използва човешките творчески способности вече съвсем потребителски. Ето, от тук тръгна Силата на Мрака – когато се започна напълно егоистично да се създава чисто консумативно, само и единствено за собствено благо. Никой, които е ламтял за много не е получил толкова колкото е искал. Все се е стигало до там, че сам да се задави. Ето, нататък върви и човечеството като забрави, че Христос дойде и му напомни за Божествената Любов, а то – човечеството я отхвърли. И когато в Откровението, в пета глава се казва:” И дойде и взе книгата из десницата на седящите на престола” се има предвид новото Слово, новите знания които Той донесе, за да бъде живот според Любовта, която показа. И се казва там от старците и от животните, че само Той е достоен да отвори Книгата, т.е. само той е достоен да даде знанията, които могат да спасят човечеството. Затова сега е нужно човешкият род да вземе и отвори Книгата на Любовта, която Христос остави, и да я прочете с чистото съзнание, че така – чрез оживотворената Любов – спасява създаденото от Бога, за да бъде Живот.

====

* Безкомпромисна любов – любовта, която твори в името на живота. Тя никога не може да вземе от единия, за да даде на другия. Това е любовта, която се проявява като Принцип, заедно с Мъдростта и Истината.