ЗА НОВАТА КУЛТУРА И ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

Един от всичките природни закони гласи: не вземай нищо даром. Това означава, че всеки разумен човек, когато посегне към каквото и да било в живота си трябва да го е заслужил.

Хората, които са посветили живота си на Бога знаят, че това е Негова заръка. Всеки, които е приел Бога като Творец и Създател на живота във Вселената знае, че Неговата воля е великата сила, с която трябва да се съобразява, защото така се учи, защото така израства и може да участва в благородното дело за създаване на новата култура на съвремието.

Вие, които имате по пет, шест книжки в ума си, защо си мислите, че знаете много?

Вие, които ходите на църква всеки ден, защо си мислите, че служите на Бога?

Вие, които одумвате своите близки и познати всеки ден, защо си мислите, че имате морал?

Вие, които всеки ден преяждате защо си мислите, че имате различие, (да ме прощавате, но ще го кажа) различие от животинските потребности?

Ето колко е важно когато човек тръгне по пътя на новата култура да си даде сметка какви навици има, какви знания е запазил от предишните си животи и какви знания е придобил в настоящия си живот. Разбира се никой не е съвършен и всеки тръгва да се учи от ниското стъпало, но едно е много важно и това трябва да го имате винаги пред себе си като закон – то е чистотата на мисълта. Никога, за нищо на света не допускайте вашата мисъл да се замърси от вредни чувства! Те са: завист, алчност и злоба. Не че няма и други лоши чувства, които убиват светлата мисъл, но тези са най-често срещаните, най-големите унищожители на красивия човешки порив към добро.

Защо е необходимо да се напомня всичко това? Защото вие толкова сте свикнали с присъствието на горе споменатите слабости, че ги приемате като нещо нормално. Не може да бъде нормално, когато искаш да се приобщиш към новата духовна култура. Искам и още нещо да кажа. То е за всеки от вас важно, защото засяга вътрешното равновесие, разположението в което живее и работи Душата. Казвам ви: не търсете под вола теле когато пред вас излезе проблем. С това искам да ви напомня да не умувате, да не се сърдите, да не се плашите и да не упреквате никого когато сте в трудно положение. Помислете си само, вие какво сте дали на този свят и тогава си отговорете какво и защо ви се случва. Като казвам вие какво сте дали, имам пред вид най-вече като отношение, като култура на поведението, като жива благост, с която да дарите ближния или Природата.

Много е отговорно и изключително сериозно вече времето, в което живеете. Сега има много учения, има много информация и какви ли не “учители”. Вие ще знаете, че ЕДИН е Учителят на човечеството и Той се нарича Христос. Под Негово ръководство работи йерархията на Всемирното Бяло Братство. Той е ръководител на Духовният Център, който създава новата култура на човечеството. Истина е че всичко идва към Земята от Там, но по пътя си стига до различни хора, до различни “служители”, които изкористяват истината, приписват си заслуги и авторство и така стават център на определено движение, на определен кръг. От тук и различните учения и школи. Вие виждате, че всичко е долу горе по един начин казано, има една посока, но това е само впечатление, защото много от ученията водят до домашния адрес на учителя си и не отиват по-далече. Затова е важно да се обединявате около идеята за новата духовна култура. Всичко може да се поправи от там, защото за да подчините отношенията и поведението си на новата култура, означава да имате добронамереност и доброжелателство – най-малко. Колкото и да ви изглежда остаряла тази идея или пък не дотам засукана като модерно учение, трябва да знаете, че докато човечеството не проумее истината за трансформиращата сила на духовната култура, няма да се очисти от проблемите в които е затънало.

Аз ви пожелавам добронамерено да търсите светлината на Христовото учение, което сега идва към вас с нова сила. Христос е духовен Учител. Неговото учение не дели хората според техния етнос или религиозни вярвания, защото изповядва една истина – истината за облагородяващата сила на Любовта. Приемете го като спасение за човечеството!