ЗА ВОЖДОВЕТЕ, ВОДАЧИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

За да оцелее един народ, за да се развива успешно, той трябва да има добри ръководители. В някои от случаите обаче, ръководните постове се заемат от посредствени, но изключително амбициозни хора. Те са обсебени от властолюбието, напътства ги алчността, а моралът им се определя от личния интерес. И успяват! Успяват в името на своята цел. Последствията, обаче са за сметка на обществото. Ето защо е необходимо да съществува критерий по който да бъдат оценявани появилите се кандидати. Всеки член на обществото да знае какви качества трябва да имат кандидатите за държавни постове и да ги изисква от тях. Това означава, активна позиция по проблемите на живота в едно общество – активна позиция от страна на всеки човек. Ако едно общество е създадено от нихилисти или преобладаващата част са пасивни хора, няма право да се сърди на своите водачи.

По какво ще ги познаете?

Вождът е личност с приоритетно отношение към смелите и дори рисковани изказвания. Той е смел теоретик и създава много интригуващи обществото програми, които в голямата си част остават интересно четиво и трудно приложимо знание. Вождът обикновено “работи със замах”, като в много от случаите не съумява да достигне до практическата полза от своите действия. Той притежава прозорливост, която му позволява да проектира активни бъдещи програми, но в тях, не може да отдели прагматичното и да му даде живот. Вождът е предимно теоретик, затова не може да бъде водач. Неговият път е властолюбието, а за опора той ползва себелюбието.

Водачът въвежда теорията в действие. Ако такъв човек застане начело на държавата, той ще проявява способността си да взема смели решения, като създава нови форми за съществуване – ще се стреми да развива обществото в полза на градивната промяна. Но тук има и нещо много съществено. Само този, който е способен наред със смелостта да изяви и любовта си към живота и чрез тези две качества да служи на справедливостта, може да бъде народен водач. Като високонравствена личност, притежател на добродетелите на Божествената Любов, той ще може да бъде притегателна сила и критерий за създаването и опазването на ценностната система на един народ като цяло.

Отделната личност, притежател на добродетели, която живее в средата на народните маси, може да постигне добри успехи ако заеме държавнически пост, но ако не прилага принципа на справедливостта, личността не трябва да заема ръководна длъжност.

Справедливостта е висшата проява на правдивостта. Тя е онази сила, която поставя на изпитание смелостта и любовта. Който служи на справедливостта, той е достигнал до нивото на Божествения ред. Божията справедливост изисква да се работи на общата нива без да се търси самооблага, но никога Божията справедливост не е изисквала саможертвата на невежия или властолюбивия човек. Всеки кандидат за държавен пост трябва да бъде не само с добро образование, но и духовно просветен.

Със справедливостта работят Висшите Сили за организация на живота на Земята. За тяхната дейност, обаче са нужни подходящи хора. Затова Ние ще направим следното уточнение: когато отделната личност може да даде от своето на другите, когато може безкористно да управлява общото и да служи с любов на обществото, тогава тя е способна да бъде водач и винаги ще се ползва от напътствията и подкрепата на Висшите Сили.

Сега има личности с добро образование и нисък морал; хора духовно просветени, но без смелост за отговорността, която трябва да поема всеки държавник. Обществото все още не е осъвременило своята ценностна система –липсва баланс между материалните и духовните ценности. Понятието ценностна система съществува като модел в теорията на различните религиозни и духовно-нравствени учения и не се използва като начин на живот за духовно-нравственото развитие на личността, а от там и на обществото. Ръководни длъжности заемат смелите, но властолюбиви хора. Животът на планетата още не е организиран, макар и частично, като функция на основния принцип на Сътворението – Взаимоотдаването. Той изисква безкористно отношение към проблемите на Живота, взаимност и уважение между хората, и във висша степен проявена справедливост.

Човечеството все още очаква своя водач.