ВАЖНО ЗА МЕН ЗА ТЕБ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

ВАЖНО ЗА МЕН, ЗА ТЕБ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
От 1 януари 2024-та година настъпи ново Изпитание за човечеството. Засилва се влиянието на онези сили, които до този ден са били подценявани. Те ще създадат нови тежки проблеми поради изкористения политически модел на демокрацията и заниженият критерий на човешкият ум за нравственост.
В понятието „демокрация” е вложено разбирането за равнопоставеност и морални устои на живота. Нито едното, нито другото намериха приложение. Човешкият ум възприе свободата като възможност за лично облагодетелстване и възникнаха злоупотреби на всички нива и в обществения и в личния Живот. До тук се натрупа огромно количество негативна енергия, която вече владее големи пространства в човешкото съзнание.
Новото Изпитание ще бъде проява на засилена човеконенавист и тежки, мрачни взаимоотношения. Ще се увеличава противоборството и ще се появят нови форми на насилие в семействата; ще възникнат нови проблеми в производствените отношения, защото там човешкият труд ще се обезценява; икономиката ще пострада от прикрити, умишлени кражби на човешкия труд, а така също и от стремежите за надхитряване и лично облагодетелстване в междуфирмените отношения. ПЪЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ИМА ДА СЕ РАЗШИРЯТ И ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВРАЖДИ. Никой, дори и не подозира как може да избухне самоунищожение на човечеството точно поради взаимоотношения, които потискат човешкото съзнание. Алчността унищожи морала и човешкото съзнание загуби своята способност да противостои на невежеството.
Крайно необходимо е човешкият ум да даде шанс на Благоразумието! Необходимо е час по-скоро да се възстанови духовната връзка между човешкото и Великото Съзнание, между човека и Бога, а това означава да се даде възможност на ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ДА НАВЛЯЗАТ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. Силата на Знанието, на което Добродетелите са носители ще възстанови изначалната способност на човешкият ум да се развива и твори чрез Благоразумие. Това може да се постигне само с лично желание и Любов към живота от всеки човек – от овчаря до министъра. Само така ще бъде осигурено Бъдещето на младото поколение, бъдещето на Живота.
Аз, Радея подкрепям този Призив, а ти?