ПРИЗИВ ЗА БЛАГОРАЗУМИЕ

 

От 1 януари 2024-та година настъпва ново Изпитание за човечеството. Засилва се влиянието на онези сили, които до този ден са били подценявани. Те ще създадат нови тежки проблеми поради изкористения политически модел на демокрацията и заниженият критерий на човешкият ум за нравственост.
В понятието „демокрация” е вложено разбирането за равнопоставеност и морални устои на живота. Нито едното, нито другото намериха приложение. Човешкият ум възприе свободата като възможност за лично облагодетелстване и възникнаха злоупотреби на всички нива и в обществения и в личния Живот. До тук се натрупа огромно количество негативна енергия, която вече владее големи пространства в човешкото съзнание.
Новото Изпитание ще бъде проява на засилена човеконенавист и тежки, мрачни взаимоотношения. Ще се увеличава противоборството и ще се появят нови форми на насилие в семействата; ще възникнат нови проблеми в производствените отношения, защото там човешкият труд ще се обезценява; икономиката ще пострада от прикрити, умишлени кражби на човешкия труд, а така също и от стремежите за надхитряване и лично облагодетелстване в междуфирмените отношения. Пълна възможност има да се разширяват и военните конфликти между държавите върху основата на геостратегически и геополитически вражди.
Никой, дори и не подозира как може да избухне сомоунищожение на човечеството точно поради взаимоотношения, които потискат човешкото съзнание. Това се нарича задушаване в собствената глупост. Алчността унищожи морала и човешкото съзнание загуби своята способност да противостои на невежеството. Няма и не може да има спасение там където невежеството, проявено като липса на лично достойнство и отсъствие на духовна култура, толерира алчността и глупостта.
Всичко това е резултат от прекъснатата духовна връзка между човешкото съзнание и Великото Съзнание. Тази връзка трябва да бъде възстановена, за да спре разрушаването на Живота. Никой и нищо не може да помогне там където липсва Благоразумие.
ТЕЧЕ ВРЕМЕТО НА „ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ”. Крайно необходимо е човешкият ум да даде шанс на Благоразумието! Необходимо е час по-скоро да се възстанови духовната връзка между човешкото и Великото Съзнание, между човека и Бога, а това означава да се даде възможност на ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ДА НАВЛЯЗАТ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. Така човешкият ум ще възприеме ЧОВЕКОЛЮБИЕТО като нравствен Идеал и ще се създаде нравствената основа на Живота. Силата на Знанието, на което Добродетелите са носители ще възстанови изначалната способност на човешкият ум да се развива и твори чрез Благоразумие. Това може да се постигне само с лично желание и Любов към живота от всеки човек – от овчаря до министъра. Само така ще бъде осигурено Бъдещето на младото поколение, бъдещето на Живота.
Аз, Радея подкрепям този Призив, а ти?