Стремежът към Благоразумие

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

Стремежът към Благоразумие

В човешкия живот съществуват акценти на възрастта. Какво ще рече това?

Акцент за възрастта на всеки човек е приоритетното му отношение към определено знание, което помага на съответната личност да създаде своя система за духовно развитие. Съществуват основни правила, които служат като направления – могат да бъдат определени като магистрали, по които да се ориентира човешкият ум по пътя на духовното израстване. Необходимо е обаче, в рамките на общото да бъде разпознато и строго личното. Всеки сам би трябвало да умее да отчита потребностите за своето духовно развитие. Това изисква човек да възприема себе си като ученик в най голямото Училище – Училището на Живота.

Ето какво е добре да знаете за това Училище.

В него има три основни класа, които всеки човек би трябвало успешно да премине.

Да преминеш от първи за втори клас в Училището на Живота се изисква да си усвоил добродетелта добронамереност. Ако не си успял да постигнеш това качество в предходните си животи, сега му е времето. Това означава да знаеш с какво чувство приемаш себе си и останалите хора, с какво чувство се отнасяш към Природата и всичко сътворено. На практика това e осъзнатото отношение към Живота. За постигане на тази яснота се работи от ранна възраст затова тук е крайно необходима помощта на родители, учители, на по-големите братя или сестри.

Трудолюбието и ученолюбието, които са ти необходими и твоята волеизява за духовен напредък ще сложат акцента в твоя живот.

За да усвоиш знанието и духовната сила на добродетелта добронамереност би трябвало успоредно с този стремеж да развиваш Благоразумие, което ще рече Мъдрост, Любов и желание за разпознаване на Истината.

Във втори клас акцента се установява върху инициативността. Човешката добронамереност намира най-конкретно проявление чрез инициативността. Това изисква пъргава, будна мисъл. Всяка инициатива е възможност за приложение на наученото от Живота и другото също толкова съществено – пълноценна възможност за себепознание.

За да усвоиш знанието и духовната сила на качеството „Инициативност” е необходимо успоредно с него да развиваш и своето Благоразумие, което ще рече Мъдрост, Любов и критерий за Истина.

В трети клас от училището на Живота, човек разгръща своята деятелност. Това означава, че той със своята добронамереност и инициативност е в състояние да създава Добро, или с други думи казано човекът е обвързал своя живот с Добротворството. Той създава и твори общополезни за човешкия род дела.

За да усвоиш знанието и духовната сила на Добротворството, е необходимо успоредно с него да развиваш и своето Благоразумие, което ще рече Мъдрост, Любов и непогрешим усет за Истина.

Знанието от трите класа би трябвало да бъде усвоено от всеки човек до навършване на неговото пълнолетие, за да бъде успешно приложено в годините на неговата зрелост, които са време за пълна активност на Добротворството. В действителност, обаче това не се получава, защото знанието, което се изучава в Училището на Живота е многопластово – не може да бъде усвоено с един замах, само със силно желание и воля. Необходима е последователност и постоянство на които човек трябва да се учи още от ранна възраст.

Благоразумието непрекъснато изисква нови практически знания и умения, за да могат Любовта, Мъдростта и Истината да получат най-добри възможности за пълноценно проявление. Поради тази причина по време на земния си живот, човек непрекъснато се учи. Най-същественият, неизменният акцент за всяка възраст остава Стремежът към Благоразумие. Имаш ли него ще постигнеш всичко останало.