ПСИХИКА И ЗДРАВЕ

„Когато човек преживява тежко психическо състояние, то се отразява върху известен уд ( част – старославянски), вън или вътре, на организъма му. Този орган изгубва връзка със съзнанието на човека, вследствие на което ние казваме, че той заболява. Цялото тяло на човека, отвън и отвътре, е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувствува добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организъма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Докато човек подържа в живота си неестествени мисли, чувства и постъпки, неговият матрикс всякога може да се пропука. Иска ли да бъде здрав, човек трябва да подържа физическа, сърдечна и умствена чистота в живота си.“

Едно внимателно разглеждане на проблема „Психика и здраве” казва, че в основата на психичните процеси стои Причинно-следствената връзка. Чрез нея се проявява менталната същност на Твореца и емоционално-умствената стабилност и активност на човека. Проявява се като осъществена взаимозависимост  между физическия ефир и човешкият ум.

Физическият ефир е Това, което най-общо определяме като Жизнената Енергия, която владее Пространството, а възможността на човешкият ум да общува с тази енергия определя доброто, стабилното или нестабилно състояние на човешката нервна система. Тя създава условията и възможностите за формирането и проявата на емоционално-умствената същност на човешкия душевен живот. Смисълът, съдържанието и качеството на душевния живот създават основата както за нашето здраве, така и за нашето духовно развитие, определят градивната или деструктивната деятелност на личността. И тук е добре да дадем отговор на  два въпроса:

1.Как човекът може правилно да работи със своята психика?

2.Как може правилно да я съхрани?

  1. 1. Правилно работи със своята психика този човек, който знае, че неговият ум ръководи чувствата му, и този човек, който е създал условия на своя организъм за пълноценно усвояване на жизнената енергия от физическия ефир. Тази връзка ще гарантира изправна нервна система; изправната нервна система ще гарантира правилно организирания процес за мисловната дейност на ума; правилно организираната мисловна дейност ще  създаде възможност за ясно и конкретно Разбиране на Живота. Яснотата на Разбирането ще допринесе за добрата ориентация на умствената активност – посоката, която определя морално-нравствения аспект в човешкия живот; този резултат ще създаде възможностите за участие на личността в Живота. От там нататък човекът ще е постигнал своето развитие в желаната от него посока.

Всичко това е възможно, защото енергията на човешката психика взема пряко участие във всички биохимични и биофизични процеси в човешкия организъм. Психичната енергия е невидимият СТРОИТЕЛ НА ЖИВОТА. Тя създава емоционално-умствения Свят на личността; тя определя неговото участие в Живота; тя е сигурен ГАРАНТ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

  1. 2. За отговора на втория въпрос са необходими няколко уточнения:

а) Ако по Пътя на своя Живот, човекът знае накъде върви, движи се уверено и не съжалява за избраната посока, ще съхрани своята психика.

б) Ако по Пътя на своето развитие личността не се измъчва от противоречия, съмнение и колебания след вече взето решение, ще съхрани добре своята психика.

в) Ако човек умее да неутрализира неприятното чувство възникнало при общуване или като неудовлетворение от собствена постъпка, ще съхрани своята психика. По-добре е да използва създалото се положение като стимул за създаване на нещо ново и градивно.

г) Ако човекът възприема себе си като част от Природата и поддържа непрекъсната връзка с жизнената енергия на физическия ефир, ще съхрани своята психика.

д) Ако човек обича себе си, хората и Живота, ще съхрани своята психика.

Научно е доказано, че нашите вътрешни преживявания, проблеми и чувства водят до физически заболявания.

Психосоматиката е направление и дисциплина в медицината. Тя има своя територия и в психологията, защото изучава влиянието на психологическите фактори върху човешкото здраве. Преди много години, Учителят е забелязал  силната взаимозависимост между човешката психика и здравето  и  затова можем да открием в неговото слово много съвети, които да ни послужат като превантивно средство.  Във втората част на тази книга е включен интересен пример от Неговата практика. В конкретния случай, обаче, за нас е важно да знаем, че в основата на  психосоматичните заболявания, стои  не  толкова стресът, колкото начинът, по който реагираме на проблемите от живота. Той е следствие от разбирането, с което възприемаме себе си, средата, в която живеем и всичко случващо се – било с нас, с наши близки или в обществения живот.

„Когато човек проучи тялото си и енергиите, които функционират в него, когато схване отношението си към природата, той ще може да предчувства онова, което има да му се случи. Някога те заболи пръст или друг орган без видима причина – това е белег за нещо, което ще стане. Заболяването е свързано с нещо, което ще се случи в твоя живот и ти трябва да вземеш мерки не само да излекуваш болестта, но и да отстраниш или да предотвратиш онзи психически процес, свързан с тази физическа болка.”

Всеки човек е подвластен на различните атмосферни промени. Не всеки обаче осъзнава влиянието на атмосферата върху своя организъм. А всъщност,чрез  това влияние се осъществява най-пряката връзка  между енергията в нашия организъм и енергията в Природата. Това, което ни интересува нас в случая е универсалната жизнена енергия и нейната пряка връзка с човешкото здраве. Но общуването с Природата също е предмет на емоционалната интелигентност. Да общуваме с Природата това означава да развием във висша степен своята сетивност за огромната полза, която можем да постигнем от начина, по който възприемаме  универсалната жизнена енергия, с която  тя е изпълнена.

С какво е по-различна универсалната жизнена енергия, и какво означава определението жизнена ?

Това определение обяснява, че жизнената енергия притежава  градивна, съзидателна сила, която работи еднакво успешно както в Природата, така и в човешкия организъм. Затова я определяме като универсална. Понятието жизнена, пояснява нейния характер. Тя създава позитивното, положителното в Живота, защото укрепва човешкото здраве.

Електро-магнитната сила, която определя състава и характеристиката на универсалната жизнена енергия оказва  влияние върху всички организми  населяващи планетата. Електричеството е активната сила, която създава динамиката както на въздушните маси, така и на всички биологични процеси в организма.

Защо трябва да познаваме тази информация?

Защото  човешкото здраве е зависимо от наличното в организма и в Пространството електричество. Така например, за всеки човек е много важно да знае, че неговият мозък и сърцето му работят правилно или неправилно в зависимост  от количеството електричество в неговия организъм. То може да е достатъчно, недостатъчно или предозирано, и това се определя от изправността на вегетативната нервна система в човешкият организъм.

Какво е вегетативна нервна система?

Нашият отговор е: Съчетанието от проявената обща дейност на всички нервни импулси в организма. Но това е Нашето определение. То не съществува в учебниците по анатомия и физиология, но отразява правилно физиологичния процес за активност на вегетативната нервна система. Тя е представена в организма основно от два дяла: симпатиков и парасимпатиков. Управлява работата на вътрешните органи, включително и на сърцето.

Казва се, че вегетативната нервна система е автономна, защото – така  твърди медицината – тя не се влияе от човешките желания. Действително, тя управлява такива процеси в организма като кръвообращението, дишането, храносмилането, за които умът не се грижи. Но тук вече трябва да имаме пред вид, че чувството  притежава огромна сила; както вече записахме, то може да създава, може и да руши. Същото се отнася и за мисълта. Мисълта има огромно влияние върху човешкото здраве.  И тук ще допълним към вече казаното за  мисълта, че тя влияе  върху здравето, защото може да управлява чувството. Мисълта и чувството са две сили, които имат пряко отношение към вегетативната нервна система. Този факт се изучава много внимателно от напредничавите умове в медицината и вече съществува квантовото лечение.

Какво означава квантово лечение?

В прав текст казано,  това е умелото използване на човешкото съзнание за здравословен живот. За целта е важно да се знае, че знанието по анатомия ни е необходимо, за да можем да свързваме наученото от енергийната медицина с най-необходимото от психологията, биологията и квантовата физика. Нека да не  звучи твърде сложно или пък абстрактно това, което  казваме тук. Квантовата физика ни е необходима до толкова, доколкото е важно да знаем, че фината енергия, която притежават мислите и чувствата, чрез своята активност управлява нашият организъм. Тоест, невидимото присъствие на енергията на Мисълта и Чувството, е най-важният фактор за правилната работа на електричеството в човешкия организъм. И тук, трябва да знаем, че характера на енергията, тоест насочеността на нейното влияние, зависи от съдържанието, което ще рече от смисъла, който влагаме в нашите мисли и чувства. Това знание, неговото осъзнаване и грамотно използване ще създадат  условията за правилното функциониране на вегетативната нервна система в човешкия организъм. Тя създава основата – здрава или нестабилна – на  човешкото здраве.

А къде остана връзката с Природата?

Тя е на преден план, защото човешкият организъм си набавя необходимото електричество чрез способността си да диша и да възприема чрез погледа и съзнанието си Пространството.  Разумното общуване с Природата, зарежда човешкият организъм с универсалната жизнена енергия. Затова когато сме били на разходка в планина, край река, езеро или море се чувстваме ободрени и отпочинали. Електричеството и Светлината са основни градивни сили на Сътворението, и в интерес на нашето здраве е да познаваме тяхното влияние върху човешкия организъм.

Радея, из „Емоционалната интелигентност и Словото на Учителя“. Книгата е представена на този сайт във формат PDF.