УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА НОВАТА КУЛТУРА И КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

(ИЗВАДКИ ОТ НЕГОВИ БЕСЕДИ)

В човека има една нова Светлина. Тя е Божественото начало, което чака времето на своето пробуждане.

Новото учение иде сега в света да донесе Новата култура, да покаже вътрешната страна на Живота. Новото учение иде от невидимия свят и се налага. Това са неща опитани милиони пъти и сега трябва да се приложат. Принципите, законите и методите на Божественото Учение могат да се опитат. Човек трябва да опита нещата да ги преживее, за да разбере Реалността.

Любовта носи Живот.

Мъдростта носи Светлина.

Истината носи Свобода.

Това са основните принципи на Новия Живот, на Новото Учение. То има най-първо физическо приложение, после духовно и най-после Божествено.

Какво представлява Новото Учение? Метод за справяне със всички стари навици.

В какво се заключава Новото Учение? В изправяне на погрешките на миналите векове. Новото Учение, което проповядвам има за цел да премахне всички условия за погрешки и болести в човешкия живот.

* * *

Когато у човека проблесне Космичното Съзнание, тогава той чувства единството на живота, гледа на цялата природа като на жив организъм, на който всички части са живи – растенията, животните, хората, всички съставляват клетки на целокупния Живот. Човек като влезе в Космичното Съзнание в него започват да се развиват нови мозъчни центрове и способности.

Сега Светлината на Космичното Съзнание постепенно расте в човека и днес хората виждат погрешките си повече отколкото във всяко друго време.

Сега човек трябва да се издигне от самосъзнанието в Космичното Съзнание. Ако не се повдигне, Животът ще остане за него непознат. Космичното Съзнание е състояние на голяма активност. В това състояние изпада онази душа, която обхваща всички същества – от най-малките до най-големите и изпраща Любовта си към тях, за да ги повдигне.

Днес всички хора започват да чувстват, че са членове на едно велико Цяло. Това е начало на събуждане на Космичното Съзнание, което иска да направи всички хора приятели, да работят заедно и да се разбират.

Хората трябва да турят Любовта като основа на Живота и чрез нея да създадат ново Съзнание. Разрешаването на трудните въпроси е в Любовта.

Социалният въпрос се разрешава с Любовта. Как да разрешим социалния въпрос? Заместете безлюбието с Любовта. Любовта разрешава всички въпроси – умствени, сърдечни и социални.