ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Под емоционална интелигентност се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и емоциите на човека с когото разговаряме. Това ни помага да постигнем правилна организация на мисленето и поведението си.
В настоящата книга темата емоционална интелигентност има за цел да събуди интереса на читателя към емоционалния свят на човека. Текста е организиран в две части: Емоционалната интелигентност – теория и практика, и Емоционалната интелигентност и нравствената основа на живота.
Емоционалната интелигентност събира в себе си всички възможности, които могат да направят живота ни красив и успешен. Човек, който е запознат с тази истина е полезен за себе си, за своите близки, за колектива, в който работи и за обществото в неговата цялост. Този, който подценява, знанието за емоционалната интелигентност сам осуетява условията, които определят нормалното развитие на живота му.
Емоционалната интелигентност се проявява в човешкия живот в три основни направления: определя нашата култура на общуване; определя качеството на нашия живот и забележете: влияе много сериозно върху човешкото здраве, както в положителен, така и отрицателен смисъл.
Защо и как го прави?
Когато неможем да владеем своите чувства, ние изпадаме в състояния, които затормозяват не само нас, но и човека с когото разговаряме. Интонацията, погледа, разпаленото ръкомахане – всичко това ни прави желани или нежелани събеседници, зависи доколко и как проявяваме силата на чувствата си.
Последователната работа със себе си ни дава възможност да открием своята нова истина и да отключим неподозираните възможности, които несъзнателно са ограничавали нашето развитие.
Да се научим да ръководим чувствата си не означава да ги контролираме. По-важното е да ги опознаем, да знаем как и доколко те се свързват с човешкият ум, за да можем да различаваме спокойно умствената интелигентност от емоционалната интелигентност и да разбираме същността на връзката между двете. Тогава ще можем да управляваме своите чувства, да ги разпознаваме и да ги свързваме с особеностите на своя характер.
Една българска поговорка твърди, че човек се учи докато е жив. С тази книга казваме на всеки, който посегне към нея, че никога не е късно човек да потърси ново знание или да преразгледа собствения си емоционален и умствен багаж, с които е тръгнал по Пътя на Живота.
Ако проявявате интерес към темата Емоционална интелигентност можете да научите повече от представения в сайта текст на предпечатната подготовка на книгата. Книгата е озаглавена „Емоционалната интелигентност и Словото на Учителя”.