ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

Всеки създател обича своето творение и иска то да има добро място под небето. Поднебесните творения имат произхода и силата на човешката мисъл – човекът е творец.

Заслужава ли всеки човек да бъде наречен творец?

Този, който създава като творец, влага любов в своето създание. На всяко свое действие той гледа като на творчески акт. Създава всичко с чувството за отговорност. Този човек има в ума си мисълта,че това което създава идва от него, и чрез него то може да бъде в полза или вреда на другите хора, на природата. Чувството за отговорност ще го накара да бъде прецизен по отношение на своите мисли и действия. Когато носи отговорност за това, което създава, той ще иска да го запази, да му осигури дълъг живот, да го направи популярно, известно и достъпно за другите. Нали така ще изяви и себе си?! Чрез своето творение той ще се представи пред хората, с които общува и те ще го оценят точно чрез това, което им е показал. Ако иска да остави у тях добро впечатление, ако иска те да го уважават, ще се стреми да създава като творец. Колко по-важно е тогава когато изгражда своите връзки за общуване с хората, да работи като творец! Как ще общува с другите хора когато знае, че те също като него се стремят да бъдат творци? Разбира се, че ще ги обича.

Ако ти, човече, приемеш себе си като творец, без каквито и да било уговорки, ти ще се стремиш непременно и към съвършенството. И тогава ще приемеш любовта като естествената ти потребност за начина по който живееш. В процеса на творческия акт себеотдаването ще бъде средство, чрез което любовта ще се прояви. Тя ще изисква и ще дава. Ще изисква едно единствено нещо – да бъдеш творец и като такъв ще изживееш чувството на морално удовлетворение от създаденото, ще изживееш силата на всеотдайната любов, защото си създавал в просветление, ще разбереш, че творческият акт е акт на чиста, всеотдайна, всеопрощаваща любов, което означава, че когато си творил ти си се слял със своето творение, станал си част от него и затова си готов да го браниш както браниш себе си. Ето така трябва да създаваш всичко в света, в който живееш – като творец. Светът на твореца е свят на любовта и там всичко тръгва от доброто чувство да не създаваш нищо излишно. Съвършенството става твоя цел.