ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Здравейте, приятели!

Няма по актуална тема в настоящето от темата за мира на планетата и благоволението между хората. Впрочем, първото зависи от второто. Без взаимно уважение, без взаимна, чиста човешка симпатия, няма как да се постигне мир. А от какво зависи благоволението между хората? От тяхното разбиране за смисъла и съдържанието на човешкия живот. И ето, че отново стигаме до толкова познатата и често дискутирана тема за вашето отношение към ближния и към Живота. А то пък се формира върху Знанията за произхода на Сътворението. Нищо ново! Всичко тръгва от Един Източник – Духовният Център, създаден от Божествената наука, Духовният Център, Който твори Живот. Как работи този Център? Чрез духовната култура – Културата, която определя отношението на човека към Живота и респективно към ближния.

Тази есен ( есента на 2015-та) излезе от печат книгата „Физиология на духовната култура” – новата книга от поредицата „Езотерични записки”. Тя разглежда духовната култура като основен фактор за развитието на Живота. Това е четиво, което носи най-необходимото знание за възприемане на духовната култура като неотменен помощник на човешкия ум за неговото участие в Живота. Всеки може да прочете тази книга от сайта dobrodeteli.com – включена е в раздела книги. Аз като Учител и наблюдаващ работата по написването на книгата, горещо препоръчвам на всеки, който прочете този текст, да прочете и книгата.

Приятели, вие трябва да знаете, че Истината, макар и да ви изглежда многолика, всъщност има една единствена причина, за да се нарече Истина. Това е нейната достоверност. Достоверността на Истината определя и нейното значение за Живота. Всяка Истина съдържа в себе си мъдрост. Въпрос на лична грамотност и способност на човешкият ум е той да стигне до същността на информацията, от която е създадена Истината. В случая, като говоря за книгата „Физиология на духовната култура”, имам предвид, че Истината в нея се свързва с ролята и значението на духовната култура в човешкия живот.

Човешкият живот придобива смисъл и постига своето най-правилно предназначение, само ако е създаден върху основата на знанието, което може да ви даде духовната култура. Тя определя благоразумието и духовната стойност на вашия живот.

Предлагам ви откъс от книгата „Физиология на духовната култура”, чиито текст би трябвало да ви послужи за размисъл.

„Духовната култура ни учи, че главното съответствие, от което би трябвало да се интересуваме, е съответствието между идейното съдържание на нашата мисъл и Мисълта на Твореца- Създател.

За какво съответствие на идейното съдържание става въпрос?

Всички знаем, а и често говорим за Любовта на Бога. Всичко създадено от Него, цялата Му творческа дейност може да бъде представена с една дума „Добротворство”.

Добротворството е Следствие. Причината за неговото проявление е Любовта. Тя е Правилото, което определя характера на всичко сътворено. За да живее, Любовта непрекъснато се стреми към градивна, животосъграждаща дейност. Така напълно естествено възниква идеята за творческата реализация на Замисъла на Твореца – Идеята за Добротворство. Тази Идея стои в основата на Макропрограмата за Сътворението. Сега вече можем да си обясним, че след като Добротворството стои в основата на всичко създадено, ние като разумни същества би трябвало да работим за същата Идея. В противен случай се конфронтираме с градивните сили на Сътворението. Затова главното съответствие, което ни е крайно необходимо да познаваме, е съответствието между идейното съдържание на нашата програма за организацията на личния ни живот и Програмата на Твореца за еволюцията на Живота и Сътворението в неговата цялост.

Проявлението на Твореца е съществуващото Сътворение и неговата непрекъсната еволюция, а ние сме съществена част от това сътворение.

Той съществува на нивото на духовния свят, ние съществуваме на нивото на физическия свят. Менталната субстанция, обаче, прониква на всички нива, тя ни свързва и създава условие за връзка помежду ни – за връзка между нас и Него – Твореца-Създател. Тя може да бъде постигната по най-прекия път – Добротворството.

Втората от функциите на живия организъм Духовна Култура има съвсем конкретна връзка с Принципа на Съответствието. Чрез втората си функция Духовната култура създава културата на човешката умствена дейност.

Къде откриваме връзката?

В разбирането за взаимозависимостите между Божествения свят и материалния свят. „Каквото горе, това и долу” ще рече, че съдържанието на Идеите на Великото Съзнание имат пряко отражение върху съдържанието и качеството на човешкия живот, независимо че той се създава в условията на материалния свят.”

Приятели, добре е да потърсите във вашия личен живот прякото отражение на Идеята на Великото Съзнание за ДОБРОТВОРСТВОТО – всичко останало произлиза от Нея. Присъства ли тя във вашия личен живот? Разговаряте ли с вашите близки и приятели на темата „Добротворство”? Практикувате ли наученото чрез духовното познание във вашия живот, ползвате ли го, за да създавате културата на вашето общуване с човека и Природата? Има и още въпроси все в тази посока, но и тези са достатъчни за да формират аналитичен подход във вашето себепознание. Не забравяйте, че себепознанието създава изходната позиция в определянето на вашето отношение към ближния и към Живота. Тази Истина може да ви помогне да осъзнаете колко дълбоко в човешката духовна същност стои Причината за благоволението между хората и Мира на планетата.