ФОРМУЛАТА „АЗ СЪМ“

Редовното използване на формулата „Аз съм” може да помогне за утвърждаване на духовната връзка със съзнанието и укрепване на мисленето.
За целта трябва човек да има в ума си като жива визуализация слънчевия диск. Не казвам слънцето, а слънчевия диск. Той може да се види само на изгрев или на залез. Значи, необходима е подготовка, за да се получи успешна медитация.
След като постигнете пълен покой за целия организъм, ще трябва да видите с вътрешния си взор слънчевия диск. Добре е той да се “наблюдава” поне 3 – 4 минути. Когато създадете достатъчно жив, ясен образ на слънчевия диск, можете да използвате формулата “Аз съм”- да се каже утвърдително 3 до 7 пъти, като се визуализира надписа на фона на слънчевия диск. Още по-добре е когато това упражнение се прави сред природата, наблюдава се изгряващото слънце и се работи с ума.
Утвърдителното повторение на тези думи, създава условия на съзнанието, да възприеме вложените знания в енергийно-информационната матрица на първообраза на човешката същност. “Съм” това е духовната сила на живия действащ разум, чрез който се изявяват миналите и настоящи знания. Когато кажеш “Аз съм” ти свързваш своята настояща разумност – Аз, която е елемент на развиващия се в настоящия живот Ум с твоята духовна същност. Това е твоят интелектуален потенциал, който след връзката с ума става основа на живия действащ разум, защото така се събужда за живот първичното знание.
С използването на знанията вложени в интелектуалния потенциал се постига състоянието на “пробудилия се разум”. Когато говорим за пробуден разум, трябва да разбираме действащата структура на програмата за духовно развитие на личността. Всеки човек се ражда със своя индивидуална програма за духовно развитие, чиито носител е духът. Нейни елементи са вложените качества, които изграждат характера и се изявяват като форми на човешкото поведение и действия. Поведението се свързва с културата и морала, действието със знанието и нравствеността.
Поведение и действие са две относително различни неща. Чрез поведението си човек общува, а чрез действията изявява, показва себе си. Поведението е израз на потребността на човека да общува, а действието е необходимостта да бъдеш. Чрез действието се постига себедоказване, а чрез поведението – себепознание. И едното и другото взаимно се допълват, за да създадат личността.
Когато поведението се ръководи от морални подбуди, а действието се извършва върху нравствена основа, тогава настоящия Ум надгражда. “Съм” – създава духовната му сила, тогава настоящия Ум работи за разширяване на Съзнанието, което ще рече, че мисленето като психичен процес е било правилно организирано. Постигната е права мисъл. Така че, за да подобрите вашата способност за мислене, използвайте формулата “Аз съм” и поддържайте връзка със слънчевия диск.