ЧУДОТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО

Макар и в началото на Новата година, В ТОВА СВОЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧОВЕКА, Аз няма да правя прогнози и да предричам бъдещето, няма да анализирам преживяното до тук от човечеството, нито ще ви обвинявам в бездействие, безхаберие и злодеяния. Всичко е пределно ясно! Вижда се с просто око, че животът такъв какъвто е сега не може да продължава. Че е необходимо да се промени човекът като основен участник в създаването и развитието на обществения живот – това е повече от ясно.
Оставям настрани прогнозите свързани с природни катаклизми, икономически и политически кризи, пандемията, която сега е обхванала света – всичкото е следствие, произлизащо от това, което човекът проявява като мисъл и действие. Нищо в света, нищо в ЖИВОТА не може да се промени, ако човекът не преосмисли собственото си поведение, а това означава да започне активна работа за опознаване и проявление на неговата собствена духовна същност. Във всяка човешка душа е вложена МИНИМУМ ПРОГРАМА за адекватно развитие на човешкия живот в условията на физическия свят. Човекът трябва да потърси в себе си онези качества, които са вложени в неговата духовна същност от изначалното време на неговото сътворение. Ако тези качества останат и за напред непокътнати, и човекът развива само умствените си способности без никакъв напредък в духовно-нравственото си развитие, няма как да се постигне промяна в живота на планетата. Само се огледайте: вижте опожарените гори, пълните с пластмасови отпадъци океански води, пренаситиеният с въглероден диоксит въздух, изпълненото с енергията на злобата и омразата най-близко ваше обкръжение и сами си отговорете КАК МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЖИВОТЪТ, КАКВО БЪДЕЩЕ МОЖЕ ДА ИМА ЗА ЧОВЕШКАТА ДУША В ТАКАВА ПОЧТИ АПОКАЛИПТИЧНА СРЕДА!!! Затова нищо няма да говоря за новата година, нищо няма да кажа от прелюбопитната за вас информация за влиянието на ретроградните планети и всякакви прояви от рода на предстоящи сензации. Най-голямото, най-очакваното от НАС – СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ИЕРАРХИЯТА НА СВЕТЛИНАТА ЧУДО – Е ЧУДОТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО! НЕОТЛОЖНАТА, НАЙ-НЕОБХОДИМАТА ПРОМЯНА НА ПЛАНЕТАТА Е ОСЪЗНАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯТ УМ, КАТО ВЕЗДЕСЪЩА БОЖЕСТВЕНА ПО СВОЯ ЗАМИСЪЛ СИЛА НА СЪТВОРЕНИЕТО. Сега човешкият ум се проявява ЕДНОСТРАНЧИВО, В сила е неговото действие предизвикано основно от ИНСТИНКТА ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ – това което вие определяте като ЕГО. Егото на човека произлиза от неговия инстинкт за самосъхранение. В условията на физическия свят човекът го използва и развива едностранчиво: единствено за себе си, ЗАЩОТО СЕ ВЪЗПРИЕМА САМО КАТО ПРПОДУКТ НА ПЛЪТНАТА МАТЕРИЯ. В случая е забравена другата страна от Сътворението на човека. – Духовната. Ако се постигне ЧУДОТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО , всеки човек ще разбере, че така както неговият телевизор не може да работи без електричество, така и човешкият организъм не-може да работи без съответната енергия – УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ. За да можете да ползвате силата на универсалната жизнена енергия от вас се изисква само едно: ДОБРОНАМЕРЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ, КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ХОРА И КЪМ ВСИЧКО, КОЕТО НАРИЧАТЕ ПРИРОДА!!! Няма друго! Това означава: Обичай себе си, защото си Божествено творение! Обичай ближния си, защото е Божествено творение! Обичай Природата, защото е Божествено творение! ЧУДОТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО ще настъпи когато човешкият УМ възприеме истината за СЪТВОРЕНИЕТО – ВСИЧКО Е ЕДНО ЕДИННО ЦЯЛО: ЧОВЕК И ПРИРОДА, БОГ И СЪТВОРЕНИЕ – ТОВА Е НЕДЕЛИМАТА СЪЩНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО! Няма как едното да е зле, а другото добре!!! ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО Е: ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ, което ще рече: ЛЮБОВТА СЪЗДАВА ЖИВОТА, ЗАЩОТО ТЯ Е ПРОЯВЕНАТА ЕНЕРГИЯ НА ТВОРЧЕСКАТА МИСЪЛ НА СЪЗДАТЕЛЯ. „Човекът е създаден „по образ и подобие Божие” и в това изречение се съдържа цялата ИСТИНА! Човекът е създаден, за да бъде ТВОРЕЦ! Да създава с Любов Е основното му предназначение. Когато това бъде осъзнато от човешки ум, ще настъпи ЧУДОТО НА ПРОМЯНАТА! За другото не искам и да мисля!
ПОЖЕЛАВАМ ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА ЧОВЕШКИЯТ УМ ДА НАПРАВИ СВОЯТА ПЪРВА, НО УВЕРЕНА КРАЧКА КЪМ СЕБЕОСЪЗНАВАНЕТО!
ЧЕСТИТА МИРНА И БЛАГОДАТНА НОВА ГОДИНА!
МИР ВАМ!