В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

През 2020-та година човечеството преминава през най-трудния период от последното хилядолетие. И тук не става въпрос за липса на средства и възможности! Тук проблемът стои дълбоко скрит в човешката духовна същност. Защо в духовната същност трябва да се търси причината? Защото всичко което се случва не може да бъде определено еднозначно. Обществото се огъва от многобройните проблеми свързани с възможностите на човешкия ум, дух и морал. Затова и проблемът е многолик. Пандемията възникна, външно погледнато, от нищото и продължава да стои в сянката на конспиративните идеи, хаотичните действия и изказвания на хората, от които най-много зависи успешното разрешаване на създалото се положение.
Не искам казаното от Мен да прозвучи като назидание, още по-малко, като проповед, но ще призная, че и двете би трябвало да бъдат използвани. Назидание, като припомняне на всички препоръки, напътствия и съвети за чист морален и здравословен начин на живот, и проповед дотолкова до колкото още и още и много още е необходимо да се говори и разсъждава върху нереализираната до ден днешен Заръка на Създателя: ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ. Любовта, проявена като човеколюбие, като добронамереност, като благост и обич към човека, стои встрани от ежедневието на съвременното човешко общество. Трудностите, които сега преживява човечеството са средство и възможност за ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ЖИВОТА, ЗА ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ИДЕЯТА ВЛОЖЕНА В ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ.
Аз няма да говоря повече. Ще кажа само, че спасението на Живота е във вашите ръце. Страшното Е ТОВА, че вие не си вярвате и вече страхувате един от друг! Затова ВИ ПРИЗОВАВАМ:
– потърсете в себе си благостта, смирението и човеколюбието;
– потърсете вярата в доброто;
– потърсете любовта към живота;
– потърсете благоразумието на кроткия добронамерен човек;
– потърсете ЧОВЕКА в себе си!
Само така животът може да бъде спасен!
Аз, Христос, бях разпънат на кръста от човешкият ум, защото той – човекът не позна в Любовта средството за своето спасение.
Сега на кръста е разпъната човешката душа: чиста и неопорочена в своето изначално сътворение, сега тя е мъченик, незаслужено изнасилен от алчния човешки ум.
Единствено духовното невежество, в което сте се потопили ви държи слепи и глухи за нашата помощ. Аз Съм пред вас с протегната ръка! Пътят към МЕН е МОЕТО СЛОВО. Имате го!