ЗА ПРАВИЛЕН ЖИВОТ

Какво означава да имаш правилен живот? Този резултат се постига с изпълнението на няколко правила:

1.Непрекъсната връзка между Ума, Сърцето и Съзнанието.

Това означава  винаги да си наясно какво искаш, защо го искаш и как можеш да го постигнеш. Колебанията, съмненията и неуравновесените желания са губене на време, разпиляване на жизнена енергия и затлачване на живота.

2. Пълна яснота за начина на живот.

Всеки трябва да знае защо е избрал своя начин на живот и да е уверен, че винаги може да работи за неговото усъвършенстване.

3. Хармония между мисли и чувства.

Разминаването между мислите и чувствата пречи на духовното развитие, пречи на всички форми на общуване, които можеш да създадеш. Има и още нещо, което е съществено важно –  липсата на хармония между мисли и чувства разрушава здравето. Там, където има разминаване между мисли и чувства се настаняват болестите и неуспеха.

На пълната хармония между чувства и мисли ще посветим специална тема. Сега само ще запишем, че мислите са пътеката, по която преминават чувствата, за да завладеят съзнанието.

4. Истинска жива връзка с Природата.

Като говорим за жива връзка с Природата трябва да се знае, че нямаме предвид само разходките сред Природата. Не е достатъчно само да си в досег с водата, въздуха и тревата. Трябва да се стремиш да разбираш езика на Природата. Изключително важно е да знаеш какво срещаш, какво усещаш и как го възприемаш.

Разумната връзка с Природата е задължителното условие, за да има живот, както за човека, така и за планетата Земя.

Затова:

– развивай своята наблюдателност;

– научи се да  усвояваш светлината и нейната енергия;

– разговаряй с растенията и животните и нека да е благ тона ти;

– изучавай езика на Природата, за да разбереш великия замисъл на Създателя.

Всичките четири правила ще ти помогнат да усвоиш мъдростта на Сътворението, а това означава да постигнеш правилен живот.