НЕОТЛОЖНАТА ЗАДАЧА

 

Христовата идея за въдворяване на любовта към човека като основна нравствена ценност е най-голямото благо, което човечеството може да постигне за своето бъдеще. Предстои много важен период от развитието на Живота. Най-необходимото сега е вярата на човека във възможностите, в силата и мъдростта на Божието Слово. И да се разбира голямата потребност То (Словото) да се усвоява с благоразумие.
Всички ние, избрали пътя на духовното развитие ще трябва да подкрепяме тази дейност чрез мъдро общуване с хората. И нека да не си мислим, че сме сами. С нас са Учителите от Бялото Братство и Съществата от Йерархията на Светлината. Пред всички нас стои една неотложна задача: да издигнем на висота работата с добродетелите. Нравствената основа на Живота тепърва ще се създава на необходимото ниво, а това изисква осъзнаване Силата на Словото.
Предстои начинът на общуване чрез Словото да придобие конкретно, задълбочено и силно направление, което да се нарича „Човеколюбие”. Животът изисква от нас напълно да осъзнаем значението на тази дума. Затова, всички ние, които припознаваме това направление като свое дело, като своя кауза, ще трябва да имаме търпение, силна воля и безусловна вяра в неговия успех.
Предначертано е бъдеще за човечеството, което ще създава най-силна и чиста енергия за укрепване и развитие на човешкото съзнание. Всички ние трябва да знаем и да сме напълно убедени, че човешкото съзнание е всичкото, което има безценна стойност за развитието на Вселената, не само на планетата Земя. Затова да пожелаем: Благословен да е трудът на всеки поел по пътя на своето духовно-нравствено усъвършенстване!