ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! БЛАГОСЛОВЕНА С МИР И ЛЮБОВ 2020 ГОДИНА!

СВЯТАТА СИЛА ЖИВОТ

2020-та година ще сложи началото на активни промени в живота на планетата. Промени ще се извършват както в материалния, така и в духовния живот. Като говорим за промени, това не означава, че те ще бъдат извършвани като с магическа пръчка за часове, дни или месеци. По-скоро говорим за началото на активни промени. Тяхното развитие и усъвършенстване зависи от човешкия ум, от неговата конструктивна и благородна позиция за всяко начало, което ще бъде сложено. Ще се даде много целенасочена и полезна за бъдещето на човечеството информация. Голяма част от нея ще бъде напълно непозната и това ще породи много колебания в предприемането на конкретни действия. Но едно е важно хората да знаят: ще има ново ДОБРО НАЧАЛО, което човешкият ум не трябва да опорочава. Точно от опорочаването и опошляването на новите градивни идеи, които ще бъдат въдворявани, зависи евентуалния крах, и опасността от силно разрушителни войни.
Понятието война вече променя своето съдържания и вие трябва да знаете, че не само там където гърмят оръдия и избухват взривове има войни. Много по-страшна е войната на модерното ново знание, което деградира целенасочено човешката психика. Борбата, която предстои сега, е за притежание на ДУШИ много повече, отколкото за територии. Голямото богатство, което ще придобива все по-голяма стойност през 2020 година не е златото, петрола или газа; голямото богатство е ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ и то сега е на прицел!!!
Човешкото съзнание ще бъде обработвано по всички възможни начини, за да се постигне основната цел: принизяване на човека до нивото на ОБЕЗЛИЧЕНО същество. За целта ще бъде засилено опошляването на културата, принизяването на критериите за естетика и образование, внушението за човеконенавист и внушението за лишеният от смисъл живот. Това ще бъдат най-често използваните средства за деградиране на човешкото съзнание. Идеята е да бъде въведено ОВЧЕДУШИЕТО, АПАТИЯТА И ОГЛУПЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО, за да бъде масата народ обезличена и превърната в доходоносен, безропотен производител на блага. Това е Замисълът на така наречените Тъмни Сили. Зад това определение стоят хора с високо образование, но изключително нисък морал. За тях на преден план стои идеята за засиленото развитие на доходоносната науката в областта на кибернетиката, нанотехнологиите и „висшата” медицина. Човекът, така нареченият обикновен човек, ще бъде средство за постигане на нови „научни открития” като бъде използван колкото умът, толкова и тялото му.
НО ЧОВЕКЪТ Е ЦЕННОСТ ЗА ЖИВОТА. Ето защо, Ние Висшите Учители от Йерархията на Светлината, призоваваме всеки добронамерен човек да възприеме идеята за осъзнато общуване на човек с човека, осъзнато общуване на човека с Природата и най-вече ново напълно осъзнато общуване на човека с Нас- Учителите от Йерархията на Светлината. Ние сме тези, които години наред ви предаваме знание за висока екологична култура, а човечеството не ни послуша и затова се стигна до климатичните промени. Сега, когато силните природни бедствия са почти ежедневие и човешкият ум вече разпознава голямата опасност от екологична катастрофа, Ние ПРИЗОВАВАМЕ съвременния човек:
Човече осъзнай голямата стойност на своя живот! Разбери, че той е животворна Сила на Сътворението, която ти е дарена, за да бъдеш Разумно Същество, Творец на благородни дела! Не се поддавай на внушения за безсмислието на живота; търси светлата и чиста мисъл, не отивай там където ти говорят за насилие; където ти говорят за силния Бог, който наказва и унищожава; където ти говорят с омраза за другия човек или за другата вяра; където те учат да живееш по лекия начин, чрез хитруване и измама.
Запомни: ТИ, ЧОВЕКЪТ СИ СВЕТЛО СЪЩЕСТВО, СЪЗДАДЕНО ЗА ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ! ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ! ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ! ОБИЧАЙ ПРИРОДАТА! ЗНАЙ: ТВОЯТА ДОБРА ДУМА Е ГОЛЯМО БЛАГО; ТВОЯТ СВЕТЪЛ ПОГЛЕД Е ИЗВОР НА ЖИВОТ; ТВОЯТА ЧИСТА ДУША Е ТВОРЕНИЕ СВИШЕ!
ЧОВЕЧЕ, ПАЗИ СВЯТАТА СИЛА ЖИВОТ!!! ТИ СИ ПРИЗВАН ДА БЪДЕШ ТВОРЕЦ ТОЛКОВА, КОЛКОТО И ТВОЯТ СЪЗДАТЕЛ, НО САМО АКО УМЪТ ТИ Е СВЕТЪЛ, ДУШАТА ТИ ЧИСТА ОТ ОМРАЗА И ЗЛОБА, А СЪРЦЕТО ТИ БОГАТО С ЛЮБОВ!