ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НЕКА В ДУШИТЕ НИ ДА ЗВУЧИ АНГЕЛСКАТА ПЕСЕН „СЛАВА ВЪВ ВИСИНИТЕ БОГУ, МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!”

УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ХРИСТОС

Защо дойде Христос на земята? – Да направи връзка между човешката душа и Бога. Христос показа на хората, как трябва да живеят.
Кой път посочи Христос на хората? – Пътят на Любовта. По тоя път те придобиват знание и се подмладяват. Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.” С други думи казано: „Аз съм Божествената Любов, Която показва пътя, истината и живота на хората.”

* * *
Христос казва:”Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си.” Под „плът и кръв” Той разбира вътрешния живот. Ако Христовият живот не влезе във вас и не стане едно с вас, не можете да имате живот в себе си. Тази е вътрешната страна на идеята.

* * *
Който не иска да работи, съзнателно се спъва като мисли, че с вярата си в Христос, всичко ще му се даде наготово. Не е така. И Христос като дойде на земята, каза: „ Не дойдох да изпълня Своята воля, но волята на Онзи, Който ме е проводил. Щом Христос дойде да работи, да изпълни Божията воля, да проповядва Словото Му от град на град и ти ще работиш. Казваш: Вярвам в Христос . – Живееш ли като Него? Ако вярваш в Христос, защо си недоволен?
* * *
Сегашните хора очакват да дойде Христос на Земята да оправи света. Те го очакват като светлина. Наистина, Христос ще дойде по пътя на светлината. Но по този път вървят и човешките мисли и чувства. За да дойде Христос на земята, всички хора трябва да имат гениални умове и светли сърца.

* * *
Вие искате да бъдете свободни, но друг да ви освободи. Това е стара философия. И досега още мислят, че Христос ще дойде на земята да освободи хората. Ако трябваше да ги освободи, Той щеше да направи това още преди 2000 години. Сега е почнало друго освобождение – вътрешно.

проф. ИВАН ПАНЧОВСКИ
„ НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ”

„С моралното си учение, с нравствения Си образ Иисус Христос се издига над национални и исторически условности и ограничения. Той очертава пред света вечен нравствен идеал и служи на общочовешки нравствен образец.”

* * *
Спасителят не дойде на света като социален реформатор или политически революционер и Неговата пряка задача не се е състояла в социално и политическо преустройство на света. Но нека да помним, че никое социално и нравствено обновяване на обществото не може да се извърши без духовно прераждане и издигане, ако не на всички, поне на някои или повечето му членове. Ако отделните личности, които съставляват обществото, се проникнат от възвишените начала на Христовото нравствено учение – за безмерната ценност и високото достойнство на всяка човешка личност, за братската любов и взаимопомощ между всички хора и народи – тогава общественият живот лесно може да се обнови, защото законните права на всеки човек и народи ще бъдат зачитани, социалните неправди ще бъдат отстранени, разбирателството и благоденствието ще царуват по целия свят.
Според Христовата етика, всички хора като създадени от един небесен Отец, представляват братска общност и само чрез братска взаимопомощ и обич могат да осъществяват жизненото си призвание.
Християнската етика изисква: Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов”. Иисус Христос не отправял Своята благовест към отделни избраници, нито към една или друга категория лица, а към всички хора, защото всички са „синове Божии.”