РАЗСЪЖДАВЙ, ЗА ДА ПОРАСНЕШ!

Защо си се родил?

Защо хората се прераждат?

Какво има у теб: душа, дух или нито едното?

Какво има у човека до теб: зло, добро или нито едното?

Как ще се преобразиш? Защо?

Какво са очите? Какво има у тях?

Какво е това, което те гледа от висините?

Какво знаеш за Бог?

Какво е онова, което търсиш?

Какво ти е необходимо, за да живееш в охолство без да си богат?

Какво може да те направи беден?

Какво имаш, за да те няма?

Как вървиш, за да не те преследват?

Как работиш, за да те уважават?

Как си се освободил от себе си?

Защо си видял едно и също нещо с другите хора и не си го забелязал?

Защо искаш, а не даваш?

Защо си се вплел в прегръдките на хора, които те измъчват със своята посредственост?

Помни! Този, който се надценява се самоунищожава; този, които се подценява се самоубива!