ПРАВИЛЕН ЖИВОТ

Независимо дали го осъзнавате или не вие, сте на обучение. То се проявява във всеки миг от живота ви като начин на живеене, като форма на развитие на духа. Точно тук е изкуството да живееш – в умението да усвояваш урока живеене. Животът е рамката, в която се побира цялата съвкупност от емоция и разум, а живеенето е тяхната проява. Колкото по задълбочено те бъдат опознати, толкова повече ще се повиши стойността на урока.
======
Какво означава да имаш правилен живот? Този резултат се постига с изпълнението на няколко правила:
1.Непрекъсната връзка между Ума, Сърцето и Съзнанието.
Това означава винаги да си наясно какво искаш, защо го искаш и как можеш да го постигнеш. Колебанията, съмненията и неуравновесените желания са губене на време, разпиляване на жизнена енергия и затлачване на живота.
2. Пълна яснота за начина на живот.
Всеки трябва да знае защо е избрал своя начин на живот и да е уверен, че винаги може да работи за неговото усъвършенстване.
3. Хармония между мисли и чувства.
Разминаването между мислите и чувствата пречи на духовното развитие, пречи на всички форми на общуване, които можеш да създадеш. Има и още нещо, което е съществено важно – липсата на хармония между мисли и чувства разрушава здравето. Там, където има разминаване между мисли и чувства се настаняват болестите и неуспеха.
На пълната хармония между чувства и мисли ще посветим специална тема. Сега само ще запишем, че мислите са пътеката, по която преминават чувствата, за да завладеят съзнанието.
4. Истинска жива връзка с Природата.
Като говорим за жива връзка с Природата трябва да се знае, че нямаме предвид само разходките сред Природата. Не е достатъчно само да си в досег с водата, въздуха и тревата. Трябва да се стремиш да разбираш езика на Природата. Изключително важно е да знаеш какво срещаш, какво усещаш и как го възприемаш.
Разумната връзка с Природата е задължителното условие, за да има живот, както за човека, така и за планетата Земя.
Затова:
– развивай своята наблюдателност;
– научи се да усвояваш светлината и нейната енергия;
– разговаряй с растенията и животните и нека да е благ тонът ти;
– изучавай езика на Природата, за да разбереш великия замисъл на Създателя.
Всичките четири правила ще ти помогнат да усвоиш мъдростта на Сътворението, а това означава да постигнеш правилен живот.