АКТУАЛНИЯТ ПРИЗИВ

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. От всички възможни нива към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да е в синхрон с променящата се Вселена. За съжаление тези напътствия бяха приети сериозно от малко хора. А масата народ остана извън тези интереси. С риск да се повторя Аз ще напомня още веднъж, че времето за умуване свърши. Просто няма за кога хората тепърва да обсъждат достоверността на тези информации, които съобщават за пълната взаимообвързаност между излъчваната от човека негативна психическа енергия и случващото се в Природата.
Приемете случващото се в Природата като достоверно доказателство за истинността на получените предупреждения. Вие трябва да знаете, че на енергиен план всичко е много повече засилено и в много по-голяма степен са сгъстени събитията. Всичко има своя първообраз във фините енергийни нива и е само въпрос на време за неговото проявление. На този етап, на енергийно ниво, вие сте създали мрачен първообраз на действителността с вашите мисли и действия. За съжаление те (мислите и действията) все още са негативно проявление, и така само подсилват проявите на Злото. Сега всички Ние, Които принадлежим към Йерархията на Светлината усилено работим, за да редуцираме в известна степен силата на създадената от вас негативна енергия. Аз съм се заел с изключително отговорната задача да работя с хората за събуждане на тяхното съзнание. Това означава създаване на напълно ново, различно от досегашното мислене и поведение. Признавам, че е изключително трудно, защото хората не оценяват необходимостта от такава промяна. Голяма част от хората все още си мислят, че могат да продължат да живеят според досегашния си чисто потребителски подход спрямо Природата и обществото.
Ние от Великото Бяло братство, сериозно се замисляме за ползата от нашите послания. Те се четат от определена част от хората. Другата – значителната част от населението на Земята, не ги приема като съществен и значим съвет за промяна в своя начин на живот. Въпреки това, Ние ще продължим да изпращаме нашите съвети с надеждата, че те ще бъдат възприети като напътствия, които ще предизвикат ново отношение към света.
Ще се опитам да обясня какво означава за бъдещето на света това ново отношение и какво е сегашното ви положение. Всяка мисъл има свой енергиен заряд. Тя се проявява във Времето и Пространството чрез определени вибрации, които от своя страна я приобщават към принадлежащото й енергийно-информационно поле. Така, като се подчиняват на закона за резонанса, мислите се обединяват в своята еднородност, т.е. по същността на своето съдържание. Обединените на еднородна основа мисли създават ЕГРЕГОР на съществуващия в тяхното съдържание образ. Той е живо същество, което може да влияе със силата и устремеността на мислите и чувствата вложени в изградения образ. Така в Пространството и Времето се появяват неприсъщи на Природата Същности, които имат негативно отношение към света, защото в тях са въплътени мисли и чувства с отрицателен заряд. Те акумулират в себе си отрицателните мисли и чувства на хора с неправилно разбиране за живота и създават допълнително усложнен образ на Злото. В случая Егрегорът се проявява като Зло, защото има разграждащо и унищожаващо въздействие върху всички светли структури създадени на енергийна основа. Така на фино енергийно ниво, т.е. в Тънкия план, там където се създават първообразите на живота за физическия свят, започват деструктивни действия, които стават причина за унищожаване на Доброто още в неговия зародиш. Ако вие продължите да подхранвате със злоба, омраза и алчност тези зловредни духовни същности, те ще изменят напълно образа на сега съществуващия свят, според нивата на тяхното съзнание. Това означава светът да придобие измеренията на мрачна и уродлива Същност, която излъчва унищожителна енергия за всичко светло в Природата.
Вие трябва да се убедите в изключителната възможност, която притежават вашите мисли да моделират, да създават образи и то не само на енергиен план, но и да ги материализират, да ги овеществяват. Вашата действителност е такава, каквато вие я създавате. Ако сега ви обграждат тревога и неспокойствие, то е защото вие се разминавате напълно със Замисъла на Висшия Разум за живот на Земята. Точно разминаването на вашите мисли и действия с основните Закони на Сътворението предизвиква катаклизмите в Природата и противоречията в обществото. Сега се замислете как би изглеждал светът, ако вие създавахте повече положителни мисли, ако вие излъчвахте ведри, радостни чувства. Тази съществена мисловна дейност е изключително потребна сега, за да може да се постигне крайно необходимия баланс на Силите – Силите на Доброто и Злото.
Съжалявам, че трябваше още веднъж да обяснявам нещо, за което вече е говорено в много от досегашните лекции, но как да ви предизвикаме да се замислите над крайно-необходимите промени ?!
Ние, от Великото Бяло братство, искаме да съхраним живота на Земята, защото той е уникално творческо проявление на Създателя. Неговият Замисъл предвижда много светлина и любов, много радост и вдъхновение за хората на тази планета. Радвайте се на живота и се обичайте! Всичко е във вашите ръце! Бъдещето е във вашия ум!